Kurz na ochranu života a zdravia

Krásny slnečný týždeň od 23. do 30. apríla 2018 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili kurzu na ochranu života a zdravia v Lesoparku.

Postupne prechádzali 4 stanovišťami:

  1. Ekológia a pobyt v prírode
  2. Strelecká príprava
  3. Riešenie mimoriadnych udalostí a kurzy prežitia
  4. Zdravotná príprava

Cieľom bolo zvýšenie telesnej zdatnosti, psychickej odolnosti, zvýšenie sebavedomia a pripravenosti riešiť mimoriadne situácie v živote.

Žiaci boli disciplinovaní, kurz splnil svoj cieľ.

Mgr. Valentín Hlivják
vedúci kurzu