Kurz interkultúrnej prípravy

Od septembra 2016 niektorí učitelia vymenili miesto za katedrou za miesto v školskej lavici, nakoľko škola odštartovala kurz interkultúrnej prípravy pedagogických zamestnancov v rámci programu Erasmus+ a projektu s názvom „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické).  Interkultúrna príprava má pomôcť pedagogickým zamestnancom, ktorí sa zúčastnia vzdelávacích kurzov v Anglicku dostatočne sa pripraviť a oboznámiť s históriou, kultúrou, zvykmi a tradíciami miesta pobytu. Kurz prebieha jednak pod vedením skúseného anglického lektora, ktorý pochádza z Veľkej Británie, má bohaté skúsenosti s výchovno-vzdelávacím procesom, prácou s mládežou a ktorý dokáže poskytnúť relevantné informácie o miestach pobytu jednotlivých účastníkov projektu počas mobility a zároveň pod vedením skúsenej učiteľky anglického jazyka a zároveň vyučujúcej odborných ekonomických predmetov v anglickom jazyku.

Autor textu: JUDr. Jana Tomaníčková (koordinátorka projektu)