Domov KONTAKTY

Krátka dlhá cesta…

Dokumentárny film Krátka dlhá cesta je príbehom o osude mladého muža, ktorého na najdlhšej ceste jeho života – na pochode smrti z koncentračného tábora Sachsenhausen – zastrelili, lebo už ďalej nevládal kráčať… Celoslovenská iniciatíva Fedora Gála, do ktorej sa po druhýkrát zapojili žiaci 3. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline na vybraných vyučovacích hodinách občianskej náuky, prezentuje mladým ľuďom netradičnou formou problematiku rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu a poukazuje na zraniteľnosť ochrany ľudských práv v totalitnej spoločnosti.

Krátka dlhá cesta rozvíja osudy šesťdesiattriročného Fedora Gála, ktorý sa so svojím priateľom Eugenom Gindlom vydáva po trase pochodu smrti z nemeckého koncentračného tábora Sachsenhausen, v ktorom na jar roku 1945 nacisti zavraždili jeho otca Vojtecha. Fedor Gál ho nikdy nepoznal, pretože sa narodil až po transporte do Terezína, kam sa jeho matka spolu so starším synom Egonom dostala po násilnom oddelení manželov. Eugen Gindl je synovcom muža, ktorý slúžil pre nacistický Slovenský štát ako veliteľ tábora. Na ceste, ktorej cieľom nemá byť poznanie či odhalenie, ale skôr vnútorný dialóg s nikdy nepoznaným otcom i so sebou samým, sa vynára viacero otázok provokujúcich hľadanie odpovedí… Prečo sú určujúce pre našu identitu otázky viery, etnickej a národnej príslušnosti? Aké dôvody vedú ľudí ku konaniu zla a prečo sa stávajú jeho súčasťou?

V školskom roku 2012/2013 sa do projektu „Krátka dlhá cesta“ zapojili žiaci III.C a III.D. Prostredníctvom videosvedectiev o osude slovenských Židov, aktivít zážitkového učenia a práce so študijnými materiálmi si uvedomili realitu slovenského holokaustu a antisemitizmu počas druhej svetovej vojny.