Domov KONTAKTY

Krajská súťaž žiakov SŠ v SIP – 44. ročník

Dňa 11. 2. 2010 sa naše žiačky zúčastnili krajskej súťaže v písaní na počítači, kde žiačka Anna Tvrdá zo IV.D obsadila 1. miesto s celkovým počtom čistých úderov za minútu 399,9, žiačka Ľubica Kubányová z III.E triedy sa umiestnila na 9. mieste s celkovým počtom 320,4 čistých úderov za minútu a Andrea Mareková zo IV.A na 10. mieste s 316,3 čistými údermi za minútu. Do celoslovenského kola postúpila Anna Tvrdá.