Domov KONTAKTY

Inovačný piatok

Žiaci obchodnej akadémie v Žiline sa 12. októbra 2018 zúčastnili akcie s názvom „Inovačný piatok“.

Stretli sme sa s rovesníkmi ďalších stredných odborných škôl z okresu.

Program bol nasledovný:

  • Od 8.00 h bol úvod, teoretická časť do 9.00, potom sme sa presunuli do 4 učební.
  • O 9.00 h sme začali pracovať v skupinkách s lektormi v triedach
  • O 11.00 h nám Maja Demjanovičová povedala o svojom podnikaní a zadala tému. Pracovali sme do 12.00 h. 
  • O 12.00 h sme prezentovali svoje návrhy riešení.
  • O 13.30 h sa uskutočnila prehliadka parku a laboratórií. 

Počas tohto dňa sme sa  zoznámili s inovačným procesom, dozvedeli sme  sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičili si prezentačné zručnosti, naučili sa techniku generovania nových nápadov a hneď ju aplikovali na príklade z praxe.  
Lektori prechádzali so žiakmi metódu synektiky, ktorú následne aplikovali do riešenia reálneho problému. Problém žiakom zadala p. Maja Demjanovičová – Pure Junk.
Podujatie bolo súčasťou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.