Domov KONTAKTY

Hrou proti AIDS

Počas apríla a mája 2013 naša škola už 4.rok spolupracovala s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline
pri realizácii projektu HROU PROTI AIDS.

Žiaci všetkých tried 1. a 2.ročníka postupne absolvovali stretnutia v priestoroch RÚVZ stretnutia s vedúcou projektu MUDr. G. Košeckou a jej tímom zdravotníčok. Pod ich vedením žiaci počas 1 hodiny uskutočnili „poznávaciu cestu“
so zastávkami pri piatich paneloch. Každý z nich poskytol podnety na rôzne aktivity, ktoré žiakom umožnili zopakovať si aj získať poznatky o prenosných chorobách, o spôsoboch ich prenosu, ochrane pred nimi a o zodpovednosti
v partnerských vzťahoch.

Žiakom i tímu lektoriek sa stretnutia páčili.