Domov KONTAKTY

Historické osobnosti Horného Považia

Obchodná akadémia v Žiline získala v školskom roku 2014/2015 finančný príspevok Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja z grantového programu „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“ na realizáciu projektu „Historické osobnosti Horného Považia“.

Projekt bol zameraný na zefektívnenie vyučovania národných a regionálnych dejín a zvýšenie záujmu žiakov 1. a 2. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia o vyučovanie dejepisu prostredníctvom aktivít zážitkového učenia, výtvarných aktivít a práce s odbornou literatúrou a informačno-komunikačnými technológiami. Záujemcovia o dejepis si osvojili nové poznatky o významných rodákoch, ich živote a prínose pre slovenský národ. Výsledkom projektu bola prezentácia žiackych výtvarných a literárnych prác, zameraných na významné historické osobnosti Horného Považia.

Finančný príspevok zriaďovateľa školy vo výške 300,00 EUR bol využitý na zakúpenie dvoch paravanových stien s magnetickým povrchom, ktoré budú slúžiť v budúcich školských rokoch na prezentáciu žiackych výtvarných a literárnych prác. Občianske združenie VZDELANIE spolufinancovalo projekt vo výške 10 %.

Do projektovej aktivity sa aktívne zapojilo 22 žiakov školy – Denisa Gaňová (I.A) – Juraj Turzo, Terézia Rovnianková (I.A) – Ľubomír Feldek, Aneta Salajková (I.A) – Stanislav Biroš, Darina Džanajová (I.B) – Juraj Turzo, Natália Grenčíková a Natália Ďuranová (I.B) – Ľubomír Feldek, Veronika Hrankayová a Radka Cudráková (I.B) – Juraj Turzo, Lenka Šupíková a Zuzana Kuciaková (I.B) – Juraj Turzo, Mária Dubcová (I.C) – Jozef Gabčík, Mária Habláková a Simona Nováčiková (I.C) – Juraj Turzo, Simona Straková a Natália Bieliková (I.C) – Žofia Bosniaková, Kristína Šurmanová a Jakub Moravčík (I.C) – Ján Frátrik, Simona Ďuriníková a Lenka Pavlíková (II.A) – Juraj Turzo, Denisa Kubová a Michaela Jelušová (II.A) – Alexander Lombardini, Dominika Pániková (II.B) – Ľubomír Feldek.