Domov KONTAKTY

Fast Fashion Awareness

Študenti z tried II. H a III.G sa tento polrok zapojili do medzinárodného projektu Fast fashion awarness spolu so žiakmi z Francúzska, Talianska a Turecka. Tento projekt im poskytol nové skúsenosti a niektorým aj nových kamarátov. Jednotlivé aktivity v projekte ich postupne naučili, prečo je rýchla masová výroba textilu nebezpečná nielen voči životnému prostrediu, ale aj voči obyčajným ľuďom, ktorých ju vyrábajú. Zvýšilo sa tým ich povedomie o Fast fashion a v budúcnosti sa budú snažiť nakupovať nové oblečenie s rozumom a uvedomelejšie.

Mgr. Ing. K. Janeková

Tu sú ich názory:

Naučili sme sa, ako spolupracovať v tíme a hlavne ako lepšie komunikovať po anglicky. Naučili sme sa niečo nové o krajinách, ktoré s nami spolupracovali a myslím, že sme sa naučili aj niečo viac o recyklovaní a o tom ako je tento problém veľký a netreba ho ignorovať. Myslím, že to bola príjemná zmena od obyčajného vyučovania.

Sofia Čibenková, II.H

We took part in a very interesting and exciting project which showed us a lot of bad habits in clothing industry, but I have also learnt about slow fashion and maybe how to safe some money from buying new clothes, because we can always visit secondhand shops.

In secondhand shops are usually clothes which were already worn by somebody, but are still in good form, quality and sometimes are quite fashionable.

Lastly I would like to mention that project was my favourite and we have organized secondhand days on our school. We were collecting clothes from everyone who attends our school. It was really fun and we helped a lot of people for example from Ukraine. Everyone who decided to bring something was gifted by a sweet reward. We managed to collect about 20 sacks of clothing of all kinds. These clothes were not only given to people from Ukraine, but also to the Centre for abused of women and children.   

I am sure that everyone enjoyed it and are all looking forward to working on new projects in future.

Alexandra Ďurinová, II.H