tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Faktúry 2018

 

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry
1/2018 Záloha za plyn 1/2018 1 949,00 08.01.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 10.1.2018
2/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 422,50 09.01.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.1/2018 10.1.2018
3/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 36,00 09.01.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č. 2/2018 10.1.2018
4/2018 seminár eGovernment 3 účastníci 70,00 10.01.2018 KANTORKA, n.o., Bazalková 7,            040 17  Košice,         IČO: 45740313 obj.č.3/2018 12.1.2018
5/2018 Prihláška na seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO v roku 2018 39,00 11.1.2018 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 obj.č.4/2018 12.1.2018
6/2018 Mesačný poplatok 1/2018 22,92 12.1.2018 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 16.1.2018
7/2018 Vyúčtovanie predplatného za rok 2017 Finančný spravodajca 7,45 19.01.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2017 23.01.2018
8/2018 Vyúčtovanie predplatného za rok 2017 Zbierka zákonov 172,42 22.01.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2017 23.01.2018
9/2018 nedoplatok za elektrickú energiu HB,VB 2017 164,34 23.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/12-17 24.1.2018
10/2018 predplatné časopisu Geografia 10,00 23.01.2018 EPL s.r.o.,              Bystrická 5899/3,       841 07  Bratislava,               IČO: 46724605 predplatné 25.01.2018
11/2018 Predplatné časopisu škola 2018 25,00 06.02.2018 JurisDat – M.Medlen, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08  Bratislava 2, IČO: 11821973 predplatné 2018 12.2.2018
12/2018 PO a BP za 1/2018 55,00 06.02.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 12.2.2018
13/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 01.01.-28.01.2018 110,09 06.02.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 12.2.2018
14/2018 členský poplatok na rok 2018 33,00 06.02.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva 48/14-16 12.2.2018
15/2018 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v čase 21.01.18-26.01.18 pre 39 žiakov OA Žilina 5 850,00 06.02.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.5/2018 12.2.2018
16/2018 zabezpečenie ubytovania a stravy+vlek pre 3 inštruktorov+lekár (2+2gratis)  lyžiarskeho výcviku v čase 21.01.18-26.01.18  400,00 06.02.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.7/2018 12.2.2018
17/2018 revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov 187,60 06.02.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 12.2.2018
18/2018 Členský príspevok na rok 2018 200,00 06.02.2018 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK, Hálkova 31, 010 01  Žilina, IČO: 30842654 členské 12.2.2018
19/2018 pracovná zdravotná služba za 1/2018 50,40 06.02.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 12.2.2018
20/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 1/2018 67,56 06.02.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   12.2.2018
21/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 513,76 08.02.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.11/2018 12.2.2018
22/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 117,00 08.02.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.10/2018 12.2.2018
23/2018 stravovanie zamestnancov za január 2018 príspevok 406,00 08.02.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 9.2.2018
24/2018 stravovanie zamestnancov za február 2018 príspevok zo SF 49,00 08.02.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 9.2.2018
25/2018 Mesačný poplatok 2/2018, hovorné 1/18 22,92 9.2.2018 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 9.2.2018