Domov KONTAKTY

Faktúry 2017

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry
1/2017 Záloha za plyn 1/2017 2 117,00 02.01.2017 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/11-16 11.1.2017
2/2017 Prístup do siete internet 01.01.-31.01.2017 33,99 05.01.2017 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,     Ševčenkova 36,       851 01  Bratislava,        IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-14 11.1.2017
3/2017 školenie – elektronické schránky 55,00 09.01.2017 EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4,       851 05  Bratislava,      IČO: 36287229 obj.č.1/2017 11.1.2017
4/2017 seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO v roku 2017 39,00 10.1.2017 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 obj.č.4/2017 11.1.2017
5/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 395,46 10.1.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.2/2017 11.1.2017
6/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 22,50 10.1.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.3/2017 11.1.2017
7/2017 On line smernice  216,00 11.1.2017 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99  Bratislava, IČO: 35730129 predplatné 12.01.2017
8/2017 mesačný poplatok 1/2017 26,50 13.1.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 13.1.2017
9/2017 Vyúčtovanie predplatného za rok 2016 Finančný spravodajca 13,67 18.01.2017 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2016 20.01.2017
10/2017 Vyúčtovanie predplatného za rok 2016 Zbierka zákonov 119,37 18.01.2017 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2016 20.01.2017
11/2017 letenky a poistenie pre 15 účastníkov ERASMUS+ 3 554,85 20.1.2017 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 obj.č.10/20147 23.1.2017
12/2017 letenky a poistenie pre 1 doprovod ERASMUS+ 248,40 20.1.2017 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 obj.č.11/2017 23.1.2017
13/2017 letenky a poistenie pre 1 doprovod ERASMUS+ 248,40 20.1.2017 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 obj.č.12/2017 23.1.2017
14/2017 videoškolenia OMEGA 37,92 20.1.2017 KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, A. Rudnaya 21,     010 01  Žilina, IČO:31635903 obj.č.13/2017 23.1.2017
15/2017 Predplatné časopisu škola 2017 25,00 23.01.2017 JurisDat – M.Medlen, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08  Bratislava 2, IČO: 11821973 predplatné 2017 24.01.2017
16/2017 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v čase 22.01.17-27.01.17 pre 45 žiakov OA Žilina 6 750,00 26.1.2017 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.7/2017 27.1.2017
17/2017 zabezpečenie ubytovania a stravy+vlek pre 3 inštruktorov  lyžiarskeho výcviku v čase 22.01.17-27.01.17  550,00 26.1.2017 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.8/2017 27.1.2017
18/2017 Poistenie majetku projekt  180,00 30.1.2017 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, IČO: 35709332 Poistná zmluva 5230006948 2.2.2017
19/2017 hospodárske tlačivá 49,82 31.1.2017 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č.9/2017 2.2.2017
20/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 385,32 1.2.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.16/2017 2.2.2017
21/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 90,00 1.2.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.17/2017 2.2.2017
22/2017 záloha za elektrickú energiu 2/2017 VB 572,00 1.2.2017 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/03-15 6.2.2017
23/2017 záloha za elektrickú energiu 2/2017 HB 542,00 1.2.2017 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/03-15 6.2.2017
24/2017 Záloha za plyn 2/2017 2 117,00 1.2.2017 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/11-16 6.2.2017
25/2017 stravovanie zamestnancov za január 2017 príspevok 366,56 1.2.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 3.2.2017
26/2017 stravovanie zamestnancov za január 2017 príspevok zo SF 44,24 1.2.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 3.2.2017
27/2017 Členský príspevok na rok 2017 200,00 1.2.2017 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK, Hálkova 31, 010 01  Žilina, IČO: 30842654 členské 6.2.2017
28/2017 tonery 152,40 3.2.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.14/2017 6.2.2017
29/2017 Prenájom telocvične za 1/2017 600,00 3.2.2017 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9 6.2.2017
30/2017 Služba lekára na lyžiarskom kurze žiakov 1. ročníka v čase od 22.01.17 do 27.01.2017 540,00 7.2.2017 ATELAS s.r.o., Vojtecha Spanyola 8633/43 P,                   010 01  Žilina,                   IČO: 46697144 obj.č.5/2017 13.2.2017
31/2017 Prístup do siete internet 01.02.-28.02.2017 33,99 7.2.2017 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,     Ševčenkova 36,       851 01  Bratislava,        IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-14 13.2.2017
32/2017 PP 1 zamestnanec 30,00 7.2.2017 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 obj.č.6/2017 13.2.2017
33/2017 Servisný prenájom rohoží za obdobie 01.01.-29.1.2017 79,80 8.2.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 13.2.2017
34/2017 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 1/2017 68,04 9.2.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   13.2.2017
35/2017 pracovná zdravotná služba za 1/2017 50,40 9.2.2017 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 13.2.2017
36/2017 členský poplatok na rok 2017 33,00 14.2.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva 48/14-16 17.2.2017
37/2017 mesačný poplatok 2/2017, hovorné 1/17 27,26 14.2.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 16.2.2017
38/2017 kontrola HP a požiarnych hydrantov 568,20 14.2.2017 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 17.2.2017
39/2017 PO a BP za 1/2017 63,73 14.2.2017 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 17.2.2017
40/2017 tlačiareň+materiál na údržbu PC 168,00 14.2.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.19/2017 17.2.2017
41/2017 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  1/2017 16,56 15.2.2017 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 17.2.2017
42/2017 ubytovanie+strava, doprava, transfér študenti projekt ERASMUS+ v dňoch 23.04.-06.05.2017 18 960,00 15.2.2017 ADC Technology Training Ltd.,                            Station House,11-13 Masons Avenue                            Harrow Middx., HA3 5AD,        ADC VAT Reg.No: 736172238 grant 17.2.2017
43/2017 transfér doprovod projekt ERASMUS+ v dňoch 23.04.-06.05.2017 294,00 15.2.2017 ADC Technology Training Ltd.,                            Station House,11-13 Masons Avenue                            Harrow Middx., HA3 5AD,        ADC VAT Reg.No: 736172238 grant 17.2.2017
44/2017 internet 2,3/2017 100,00 20.2.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva číslo 48/14-16 23.2.2017
45/2017 učebnica RJ 10,05 21.2.2017 Richard Šrobár – Littera,                       M.R.Štefánika 22,           036 01   Martin, IČO: 33560511   23.2.2017
46/2017 tlačivá 51,50 21.2.2017 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č.99/2015 23.2.2017
47/2017 stravovanie zamestnancov za február 2017 príspevok 382,80 24.2.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 27.2.2017
48/2017 stravovanie zamestnancov za február 2017 príspevok zo SF 46,20 24.2.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 27.2.2017
49/2017 Záloha za plyn 3/2017 2 117,00 3.3.2017 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/11-16 8.3.2017
50/2017 záloha za elektrickú energiu 3/2017  884,00 3.3.2017 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/03-15 7.3.2017
51/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 341,38 3.3.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.21/2017 8.3.2017
52/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 135,00 3.3.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.22/2017 8.3.2017
53/2017 pracovná zdravotná služba za 2/2017 50,40 3.3.2017 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 7.3.2017
54/2017 mobilné telefóny 2 ks 45,00 3.3.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 7.3.2017
55/2017 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2017 3 168,00 3.3.2017 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31  Žilina,      IČO: 00321796 ROZHODNUTIE č.1621484767/2017 1. splátka 1584,-EUR uhr.  10.04.2017                   , 2. splátka 1584,-EUR uhr.07.08.2017
56/2017 PO a BP za 2/2017 63,73 6.3.2017 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 8.3.2017
57/2017 Prenájom telocvične za 2/2017 600,00 6.3.2017 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9 8.3.2017
58/2017 Servisný prenájom rohoží za obdobie 30.01.-26.2.2017 79,80 8.2.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 10.3.2017
59/2017 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 2/2017 75,48 9.3.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   10.3.2017
60/2017 skartácia vyradených tlačív z archívu 30,00 9.3.2017 OZO-RECYCLING, s.r.o.,                 Priemyselná 2053,            031 01  Liptovský Mikuláš,                               IČO: 36 399 795  obj.č.15/2017 15.3.2017
61/2017 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 1-3/2017 698,00 10.3.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 14.3.2017
62/2017 mesačný poplatok 3/2017, hovorné 2/17 52,97 10.3.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 14.3.2017
63/2017 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  2/2017 16,56 13.3.2017 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 15.3.2017
64/2017 vrecká do vysávača 15,50 20.03.2017 Elektrosped a.s.., Pestovateľská 13,            821 04  Bratislava,         IČO: 35765038 obj.č.24/2017 21.3.2017
65/2017 papier xerox premier A4 60 ks, papier xerox A3 10 ks  zošit A4 10 ks, zošit 544 10 ks, lepiaca kocka 3 ks, obálka C6 500 ks, obálka B6 DVR opak doručenie 200 ks, dosky spisové 60 ks mix, rozraďovač 1 bal/100 ks, rýchloviazač pvc 20 ks, obal L 100 ks, pentelka 2 ks, ceruzka s gumou 12 ks, roller 4615 červený 20 ks, popisovač na biele tabule 3xsada/4ks, lepidlo tyčinkové 6 ks, špagát 2 ks 427,02 23.03.2017 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.25/2017 27.3.2017
66/2017 čistiace prostriedky 600,27 28.03.2017 Peter Gallo Veľkoobchod – Obch.firma,          Hlboká cesta 1694/28,     010 01  Žilina, IČO:34713221 obj.č.23/2017 31.3.2017
67/2017 Záloha za plyn 4/2017 2 117,00 3.4.2017 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/11-16 10.4.2017
68/2017 záloha za elektrickú energiu 4/2017  884,00 3.4.2017 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/03-15 10.4.2017
69/2017 vodné a stočné od 1.1.17-24.3.2017 1 547,79 3.4.2017 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,                             Bôrická cesta 1960,                           010 57  Žilina,        IČO: 36672297 zmluva č. 17 10.4.2017
70/2017 Servisný prenájom rohoží za obdobie 27.02.-26.03.2017 79,80 3.4.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 10.4.2017
71/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 117,00 3.4.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.27/2017 10.4.2017
72/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 456,30 3.4.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj. č.26/2017 10.4.2017
73/2017 stravovanie zamestnancov za marec 2017 príspevok 457,04 4.4.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 7.4.2017
74/2017 stravovanie zamestnancov za marec 2017 príspevok zo SF 55,16 4.4.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 7.4.2017
75/2017 PO a BP za 3/2017 63,73 7.4.2017 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 11.4.2017
76/2017 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 3/2017 77,04 7.4.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   11.4.2017
77/2017 prenájom zariadenia + kópie 142,48 7.4.2017 RICOH Slovakia s r.o.,             Vajnorská 100/B,             831 04  Bratislava,             IČO: 31331785 zmluva 49/04-17 11.4.2017
78/2017 Prenájom telocvične za 3/2017 600,00 7.4.2017 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9 11.4.2017
79/2017 slávnostný obed pre 48 osôb pri príležitosti Dňa učiteľov 637,75 10.04.2017 Hotel BOSS.,      Pivovarská 7,            010 01  Žilina,          IČO: 44160984 obj.č.20/2017 11.4.2017
80/2017 pracovná zdravotná služba za 3/2017 50,40 11.4.2017 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 13.4.2017
81/2017 mesačný poplatok 4/2017, hovorné 3/17 26,60 12.4.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 12.4.2017
82/2017 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  3/2017 16,56 18.4.2017 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 21.4.2017
83/2017 žalúzie do učebne Autoškola a U5 +montáž 526,50 20.04.2017 PH DOORS, s.r.o., Horný Hričov 224, 013 42  Horný Hričov,     IČO: 46549447 obj.č.28/2017 10.5.2017
84/2017 tonery 282,00 27.4.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.30/2017 4.5.2017
85/2017 Záloha za plyn 5/2017 2 117,00 2.5.2017 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/11-16 10.5.2017
86/2017 záloha za elektrickú energiu 5/2017  884,00 2.5.2017 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/03-15 10.5.2017
87/2017 Servisný prenájom rohoží za obdobie 27.03.-23.04.2017 79,80 2.5.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 10.5.2017
88/2017 školenie – Práca s elektronickými schránkami 20,00 02.05.2017 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1,              040 01  Košice,     IČO: 00699438 obj.č.33/2017 4.5.2017
89/2017 stravovanie zamestnancov za apríl 2017 príspevok 314,36 02.05.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 9.5.2017
90/2017 stravovanie zamestnancov za apríl 2017 príspevok zo SF 37,94 02.05.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 3.5.2017
91/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 358,28 02.05.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.31/2017 10.5.2017
92/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 36,00 02.05.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.32/2017 10.5.2017
93/2017 revízia FVZ /skúšky, opravy, servis/ v CO kryte Obchodnej akadémie 254,00 02.05.2017 Ing. Jaroslav Mierny MONTEX,  Bernolákova 33,                   010 01  Žilina,         IČO: 32890796 obj.č. 29/2017 10.5.2017
94/2017 Prenájom telocvične za 4/2017 600,00 4.5.2017 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9 10.5.2017
95/2017 pracovná zdravotná služba za 4/2017 50,40 9.5.2017 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 15.5.2017
96/2017 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  4/2017 16,56 10.5.2017 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 15.5.2017
97/2017 mesačný poplatok 5/2017, hovorné 4/17 26,90 11.5.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 12.5.2017
98/2017 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 4/2017 78,13 11.5.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   15.5.2017
99/2017 prenájom zariadenia 25,20 15.05.2017 DATALAN a.s.,                             Galvaniho 17/A,                            821 04  Bratislava        IČO: 35810734 zmluva č. 42/04-15 a 42/05-15 17.05.2017
100/2017 PO a BP za 4/2017 63,73 18.5.2017 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 22.5.2017
101/2017 preprava 16 osôb na trase Žilina-Bratislava na deň 23.04.2017 a na trase Bratislava-Žilina na deň 06.05.2017 1 001,00 19.05.2017 Viliam Jarina,     Smreková 19         010 07  Žilina,     IČO: 34355952 obj.č.18/2017 22.5.2017
102/2017 internet 4-6/2017 150,00 19.05.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva číslo 48/14-16 22.5.2017
103/2017 poistenie majetku projekt matematika U9,tablety,Zr. 148,00 19.05.2017 Generali Slovensko  poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, IČO: 35709332 25/11-15 22.5.2017
104/2017 Dane a účtovníctvo – predplatné 2018 82,54 19.05.2017 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné  23.5.2017
105/2017 Predplatné na školský rok 2017-2018, počet čísiel za školský rok 10 ks – Freudschaft – nemčina pre pokroč. 1 ks 16,00 23.5.2017 ARES spol. s r.o., Banšelova 4,        821 04  Bratislava 2,        IČO: 31363822 obj.č.39/2017 25.5.2017
106/2017 Seminár Elektronické schránky právnických osôb 48,00 25.05.2017 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK, Hálkova 31, 010 01  Žilina, IČO: 30842654 obj.č.35/2017 29.5.2017
107/2017 navýšený preddavok na Zbierku zákonov SR ročník 2017 72,00 29.5.2017 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2017 30.05.2017
108/2017 Servisný prenájom rohoží za obdobie 24.04.-21.05.2017 110,16 29.5.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 30.05.2017
109/2017 Záloha za plyn 6/2017 2 117,00 1.6.2017 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/11-16 7.6.2017
110/2017 záloha za elektrickú energiu 6/2017  884,00 1.6.2017 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/03-15 7.6.2017
111/2017 stravovanie zamestnancov za máj 2017 príspevok 441,96 05.06.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 6.6.2017
112/2017 stravovanie zamestnancov za máj 2017 príspevok zo SF 53,34 05.06.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 6.6.2017
113/2017 pracovná zdravotná služba za 5/2017 50,40 6.6.2017 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 7.6.2017
114/2017 ASC  upgrade SŠ z 2017 na 2018 219,00 7.6.2017 ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03  Bratislava, IČO: 31361161   8.6.2017
115/2017 Prenájom telocvične za 5/2017 600,00 7.6.2017 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9 8.6.2017
116/2017 predplatné časopisov na rok 2017 102,87 8.6.2017 Slovenská pošta, Partizánska 9,       975 99  Banská Bystrica,                IČO: 36631124 predplatné 9.6.2017
117/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 493,48 8.6.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.36/2017 9.6.2017
118/2017 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 5/2017 68,89 8.6.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   9.6.2017
119/2017 vysávač rowenta 151,80 09.06.2017 Alza.cz, Jateční 33a, 170 00  Praha 7,     IČO: 27082440 obj.č.39/2017 12.6.2017
120/2017 PO a BP za 5/2017 63,73 12.6.2017 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 14.6.2017
121/2017 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  5/2017 16,56 12.6.2017 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 14.6.2017
122/2017 dezinsekčné práce 149,52 12.6.2017 Jozef Ondrišík       Gabriela Povalu 27,            010 01  Žilina,          IČO: 14215454 obj.č.40/2017 14.6.2017
123/2017 tonery 434,40 13.06.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.41/2017 14.6.2017
124/2017 náhradné veslá k člnu mariner 3 21,00 16.06.2017 GARDEN and POOL CENTRUM, s.r.o.,      Záhradnícka 793/6,            925 21  Sládkovičovo,          IČO: 47063416 obj.č.42/2017 19.6.2017
125/2017 Daň z nehnuteľností na rok 2017 6,66 16.06.2017 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31  Žilina,      IČO: 00321796 ROZHODNUTIE 120027982 19.6.2017
126/2017 učebnice literatúry,  Sj 3 učebnica pre SŠ balíček 30 ks 363,00 20.06.2017 Orbis Pictus Istropolitana,             Hrachová 34,            821 05  Bratislava,         IČO: 0017323266 obj.č.38/2017 4.7.2017
127/2017 mesačný poplatok 6/2017, hovorné 5/17 28,48 21.06.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 3.7.2017
128/2017 Servisný prenájom rohoží za obdobie 22.05.-18.06.2017 79,80 21.06.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 4.7.2017
129/2017 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 4-6/2017 698,00 23.06.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 3.7.2017
130/2017 príprava a podanie slávnostného obeda pri príležitosti ukončenia školského roku 2016/2017 1 195,04 30.06.2017 Reštaurácia Kleopatra Milan Kavecký,            Kamená Poruba 497, 013 14  Kamenná Poruba, IČO: 41754549   4.7.2017
131/2017 Záloha za plyn 7/2017 2 117,00 3.7.2017 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/11-16 7.7.2017
132/2017 záloha za elektrickú energiu 7/2017  884,00 3.7.2017 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/03-15 7.7.2017
133/2017 SSL certifikát 29,99 3.7.2017 ZONER s.r.o., Jaskový rad 5, 831 01  Bratislava,      IČO: 35770929   04.07.2017
134/2017 stravovanie zamestnancov za jún 2017 príspevok 370,04 3.7.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 4.7.2017
135/2017 stravovanie zamestnancov za jún 2017 príspevok zo SF 44,66 3.7.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 4.7.2017
136/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 449,54 04.07.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.43/2017 7.7.2017
137/2017 Školské tlačivá na školský rok 2017/2018, hospodárske tlačivá 148,76 7.7.2017 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č.9/2017 11.7.2017
138/2017 autobus na deň 29.06.2017 na trasu Žilina – Kamenná Poruba 120,00 10.07.2017 Ľubomír Líška Autoškola, Oslobodenia 62,        010 01  Žilina,      IČO: 33357676 obj.č.37/2017 11.7.2017
139/2017 mesačný poplatok 7/2017, hovorné 6/17 24,35 10.07.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 10.7.2017
140/2017 pracovná zdravotná služba za 6/2017 50,40 10.07.2017 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 11.7.2017
141/2017 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 6/2017 77,88 10.07.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   11.7.2017
142/2017 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  6/2017 16,56 10.07.2017 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 11.7.2017
143/2017 stravovanie zamestnancov za júl 2017 príspevok 41,76 10.07.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 10.7.2017
144/2017 stravovanie zamestnancov za júl 2017 príspevok zo SF 5,04 10.07.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 10.7.2017
145/2017 vodné a stočné od 25.3.-27.6.2017 1 408,53 11.7.2017 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,                             Bôrická cesta 1960,                           010 57  Žilina,        IČO: 36672297 zmluva č. 17 12.7.2017
146/2017 webhosting oavoza.sk 55,99 11.07.2017 WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12,          841 04  Bratislava,         IČO: 36421926 obj.č.45/2017 12.7.2017
147/2017 transfer domény oavoza.sk 7,97 13.07.2017 WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12,          841 04  Bratislava,         IČO: 36421926   14.7.2017
148/2017 tonery 86,40 13.07.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.47/2017 14.7.2017
149/2017 prenájom zariadenia + kópie 212,69 13.07.2017 RICOH Slovakia s r.o.,             Vajnorská 100/B,             831 04  Bratislava,             IČO: 31331785 zmluva 49/04-17 14.7.2017
150/2017 PO a BP za 6/2017 63,73 13.07.2017 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 17.7.2017
151/2017 papier xerox premier A4 30 ks, šanon pákový 5 cm 10 ks, obal L 100 ks, etikety cenové 2 ks, zápisník učiteľský 30 ks, krieda školská 10 krabíc, spony listové 28 mm 10 ks,  spinky do zošívačky 24/6 10 ks, tabuľa korková 90×120 cm 1 ks, fólia laminovacia 1 bal.,batéria AAA 24 ks, zošívačka 2 ks, pero solidly 24 ks 274,31 17.7.2017 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.46/2017 19.7.2017
152/2017 Servisný prenájom rohoží za obdobie 19.06.-16.07.2017 79,80 21.06.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 26.7.2017
153/2017 Prenájom telocvične za 6/2017 600,00 26.7.2017 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9 27.7.2017
KV/001/2017 oprava havarijného stavu strechy na prístavbe budovy školy 5 677,96 25.07.2017 STRECHY-MK s.r.o., Nižné Kamence 848,           013 05  Belá,         IČO: 47608285 obj.č.44/2017 1.8.2017
154/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 265,50 31.07.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.50/2017 7.8.2017
155/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 50,70 31.07.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.49/2017 7.8.2017
156/2017 1 preddavok na Zbierku zákonov SR ročník 2018 124,15 31.07.2017 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 7.8.2017
157/2017 Predplatné Finančný spravodaj 2018 26,40 31.07.2017 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 7.8.2017
158/2017 Záloha za plyn 8/2017 2 117,00 1.8.2017 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/11-16 7.8.2017
159/2017 záloha za elektrickú energiu 8/2017  884,00 1.8.2017 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/03-15 7.8.2017
160/2017 server, routerboard 562,80 07.08.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.51/2017 8.8.2017
161/2017 tonery 66,00 07.08.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.52/2017 8.8.2017
162/2017 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  7/2017 16,56 07.08.2017 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 8.8.2017
163/2017 inzercia kombi 180,00 07.08.2017 MEDIATEL s.r.o.,                            Prešovská 38/B,                821 02  Bratislava,               IČO: 35859415 zmluva č. 19/02-17 8.8.2017
164/2017 pracovná zdravotná služba za 7/2017 50,40 8.8.2017 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 10.8.2017
165/2017 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 7/2017 76,10 11.08.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   15.8.2017
166/2017 mesačný poplatok 8/2017, hovorné 7/17 22,92 15.8.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 15.8.2017
167/2017 Lepidlá, stierky na lepenie PVC v IV.B. 67,75 16.08.2017 BRENO s.r.o..,                     Košická 3                        010 01  Žilina,          IČO: 36660710 obj.č.54/2017 17.8.2017
168/2017 internet 7-9/2017 150,00 21.08.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva číslo 48/14-16 5.9.2017
169/2017 Servisný prenájom rohoží za obdobie 17.07.-13.08.2017 49,44 25.08.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 5.9.2017
170/2017 Záloha za plyn 9/2017 2 117,00 4.9.2017 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/11-16 5.9.2017
171/2017 záloha za elektrickú energiu 9/2017  884,00 4.9.2017 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/03-15 5.9.2017
172/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 135,20 05.09.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.56/2017 11.9.2017
173/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 909,00 05.09.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.57/2017 11.9.2017
174/2017 stravovanie zamestnancov za august 2017 príspevok 55,68 06.09.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 8.9.2017
175/2017 stravovanie zamestnancov za august 2017 príspevok zo SF 6,72 06.09.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 8.9.2017
176/2017 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 8/2017 60,28 8.9.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   11.9.2017
177/2017 časopis FRIENDSHIP 163,50 8.9.2017 FLP, P.O.Box 32, 810 00  Bratislava,      IČO: 35814594 obj.č.59/2017 11.9.2017
178/2017 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  8/2017 16,56 11.9.2017 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 13.9.2017
179/2017 pracovná zdravotná služba za 8/2017 50,40 11.9.2017 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 13.9.2017
180/2017 pracovné odevy školník 81,92 12.09.2017 CIBEX s.r.o.,                                        Kamenná 11        ,     010 01  Žilina,                   IČO: 46491091 obj.č.61/2017 13.9.2017
181/2017 školenie – Špecifiká rozpočtového hospodárenia 20,00 13.09.2017 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1,              040 01  Košice,     IČO: 00699438 obj.č.63/2017 14.9.2017
182/2017 Seminár Spoločenský protokol 60,00 13.09.2017 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK, Hálkova 31, 010 01  Žilina, IČO: 30842654 obj.č.64/2017 18.9.2017
183/2017 4.preddavok na Zbierku zákonov SR ročník 2017 60,00 13.09.2017 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2017 18.9.2017
184/2017 PO a BP za 7,8/2017 63,73 13.09.2017 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 18.9.2017
185/2017 mesačný poplatok 9/2017, hovorné 8/17 22,92 13.09.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 14.9.2017
186/2017 Servisný prenájom rohoží za obdobie 14.08.-10.09.2017 91,91 19.09.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 22.9.2017
187/2017 čistiace prostriedky na základe verejného obstarávania zabezpečeného ŽSK pre OVZP 632,65 21.09.2017 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O.Box 164,             929 01 Dunajská Streda,     IČO: 36227901 obj.č.65/2017 22.9.2017
188/2017 Právny kuriér pre školy 01.10.17-30.09.18 119,00 21.9.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04  Bratislava, IČO: 35908718 predfaktúra 22.9.2017
189/2017 Kontajner na odvoz odpadu dňa 18.08.2017 200,04 22.9.2017 T+T a.s.,      Andreja Kmeťa 18,            010 01  Žilina,          IČO: 36400491 obj.č.53/2017 26.9.2017
190/2017 Aktualizácia II,III/2018 Z.z. 22,40 25.09.2017 Poradca  s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01  Žilina 1, IČO: 36371271 predplatné 2018 27.09.2017
191/2017 inzercia 43,20 26.9.2017 Petit Press, a.s., Div. Týždenníkov o.z.,       Sládkovičova 1  ,     949 01  Nitra,                   IČO: 35790253 obj.č.62/2017 27.09.2017
192/2017 čistiace prostriedky na základe verejného obstarávania zabezpečeného ŽSK pre OVZP 19,68 26.9.2017 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O.Box 164,             929 01 Dunajská Streda,     IČO: 36227901 obj.č.65/2017 27.09.2017
193/2017 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 7-9/2017 698,00 27.09.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 27.09.2017
194/2017 PC do U2 350,00 29.9.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.67/2017 2.10.2017
195/2017 tonery 208,80 29.9.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.68/2017 2.10.2017
196/2017 stravovanie zamestnancov za september 2017 príspevok 433,84 2.10.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 3.10.2017
197/2017 stravovanie zamestnancov za september 2017 príspevok zo SF 52,36 2.10.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 3.10.2017
198/2017 knihy RJ 15 ks  171,05 2.10.2017 Richard Šrobár – Littera,         M.R. Štefánika 22,          036 01  Martin,      IČO: 33580511 66/2017 4.10.2017
199/2017 Záloha za plyn 10/2017 2 117,00 2.10.2017 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/11-16 4.10.2017
200/2017 záloha za elektrickú energiu 10/2017  884,00 2.10.2017 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/03-15 4.10.2017
201/2017 knihy AJ 166 ks z príspevku MŠ 2 490,00 2.10.2017 Richard Šrobár – Littera,         M.R. Štefánika 22,          036 01  Martin,      IČO: 33580511 obj.č.60/2017 4.10.2017
202/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 523,90 02.10.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.69/2017 4.10.2017
203/2017 Prihláška na školenie – Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov rezortu školstva 20,00 02.10.2017 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1,              040 01  Košice,     IČO: 00699438 obj.č.70/2017 3.10.2017
204/2017 Prihláška na seminár ÚZ RO k 31.12.2017 39,00 3.10.2017 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 obj.č.71/2017 4.10.2017
205/2017 pracovná zdravotná služba za 9/2017 50,40 5.10.2017 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 11.10.2017
206/2017 Prenájom telocvične za 9/2017 240,00 6.10.2017 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 11.10.2017
207/2017 PO a BP za 9/2017 55,00 9.10.2017 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 11.10.2017
208/2017 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 9/2017 66,88 9.10.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   11.10.2017
209/2017 mesačný poplatok 10/2017, hovorné 9/17 22,92 9.10.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 10.10.2017
210/2017 Spravodaj pre mzdové účtovníčky a personalistov od 1.11.2017 do 31.10.2018 188,40 11.10.2017 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99  Bratislava, IČO: 35730129 predplatné 13.10.2017
211/2017 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  9/2017 16,56 11.10.2017 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 13.10.2017
212/2017 vodné a stočné od 28.6.-30.09.2017 1 343,55 11.10.2017 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,                             Bôrická cesta 1960,                           010 57  Žilina,        IČO: 36672297 zmluva č. 17 13.10.2017
213/2017 Servisný prenájom rohoží za obdobie 11.09.-06.10.2017 110,09 16.10.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 18.10.2017
214/2017 prenájom zariadenia + kópie 29,21 16.10.2017 RICOH Slovakia s r.o.,             Vajnorská 100/B,             831 04  Bratislava,             IČO: 31331785 zmluva 49/04-17 18.10.2017
215/2017 doména oavoza.sk 14,28 17.10.2017 WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12,          841 04  Bratislava,         IČO: 36421926   18.10.2017
216/2017 ASC  rozvrhy 2018 63,00 19.10.2017 ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03  Bratislava, IČO: 31361161 predplatné 20.10.2017
217/2017 školenie – E-Government 20,00 19.10.2017 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1,              040 01  Košice,     IČO: 00699438 obj.č.72/2017 20.10.2017
218/2017 Predplatné na školský rok 2017-2018, Slovenský stenograf 7 ks mesačníka 49,60 23.10.2017 Vydavateľstvo Parentes – Slovenský stenograf,                   P.O.Box 17,                 902 01  Pezinok,                 IČO: 44924101 obj.č.58/2017 24.10.2017
219/2017 papier xerox premier A4 80 ks,krieda školská 10 krabíc,spinky do zošívačky 24/6 10 ks, zošívačka 1 ks,  obálka C6 samolep.500 ks,odkladacia mapa 50 ks, doska spisová 20 ks, euroobal hrubý 10 bal, euroobal tenký 10 bal, popisovač čierny CD/DVD 10 ks, bielítko 6 ks, mydlo tekuté 10 ks, tabl. do pisoára 250g 1 bal., kalendár stolový pracovný 11 ks, špagát jutový 1 ks  436,06 26.10.2017 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.74/2017 30.10.2017
220/2017 deratizácia 84,00 27.10.2017 Jozef Ondrišík       Gabriela Povalu 27,            010 01  Žilina,          IČO: 14215454 obj.č.75/2017 30.10.2017
221/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 588,12 27.10.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.76/2017 30.10.2017
222/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 4,50 27.10.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.77/2017 30.10.2017
223/2017 renovácia pások 176 n 119,00 27.10.2017 Optimal servis Ivan Chladný, Pod hliniskom 1087/2C, 011 57  Žilina, IČO: 10983686 obj.č.78/2017 30.10.2017
224/2017 oprava písacích strojov 198,00 27.10.2017 Optimal servis Ivan Chladný, Pod hliniskom 1087/2C, 011 57  Žilina, IČO: 10983686 obj.č.78/2017 30.10.2017
225/2017 poistenie majetku od 01.01.2017-31.12.2017, zodpovednosť  785,10 30.10.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 refakturácia 3.11.2017
226/2017 inzercia 43,20 31.10.2017 Petit Press, a.s., Div. Týždenníkov o.z.,       Sládkovičova 1  ,     949 01  Nitra,                   IČO: 35790253 obj.č.73/2017 6.11.2017
227/2017 Záloha za plyn 11/2017 2 117,00 2.11.2017 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/11-16 6.11.2017
228/2017 záloha za elektrickú energiu 11/2017  884,00 2.11.2017 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/03-15 6.11.2017
229/2017 stravovanie zamestnancov za október 2017 príspevok 496,48 2.11.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 3.11.2017
230/2017 stravovanie zamestnancov za október 2017 príspevok zo SF 59,92 2.11.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 3.11.2017
231/2017 Dane a účtovníctvo v praxi ročník 2018 139,00 2.11.2017 Wolters Kluwer s r.o.,                                 Mlynské nivy 48,           821 09  Bratislava,      IČO: 31348262 predplatné 6.11.2017
232/2017 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  10/2017 16,56 06.11.2017 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 07.11.2017
233/2017 preventívne prehliadky – odbery krvi 14 zamestnancov 140,00 06.11.2017 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 07.11.2017
234/2017 5.preddavok na Zbierku zákonov SR ročník 2017 60,00 06.11.2017 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2017 07.11.2017
235/2017 Školské tlačivá na školský rok 2017/2018 96,00 06.11.2017 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č.9/2017 07.11.2017
236/2017 PO a BP za 10 /2017 55,00 07.11.2017 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 8.11.2017
237/2017 pracovná zdravotná služba za 10/2017 50,40 07.11.2017 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 8.11.2017
238/2017 školenie – ochrana osobných údajov 20,00 09.11.2017 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1,              040 01  Košice,     IČO: 00699438 obj.č.79/2017 9.11.2017
239/2017 školenie – Správa dokumentov 39,00 09.11.2017 Asociácia správcov registratúry , M.R.Štefánika 310,       972 71   Nováky,      IČO: 37922190 obj.č.80/2017 10.11.2017
240/2017 Prenájom telocvične za 10/2017 240,00 09.11.2017 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 10.11.2017
241/2017 tonery+ káble na pripojenie internetu do učební U4 a učebne Fitnes 299,60 09.11.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.81/2017 10.11.2017
242/2017 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 10/2017 67,84 10.11.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   15.11.2017
243/2017 Servisný prenájom rohoží za obdobie 09.10.-05.11.2017 110,09 14.11.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 15.11.2017
244/2017 mesačný poplatok 11/2017, hovorné 10/17 23,64 15.11.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 16.11.2017
245/2017 knihy AJ 10 ks z príspevku MŠ 150,00 20.11.2017 Richard Šrobár – Littera,         M.R. Štefánika 22,          036 01  Martin,      IČO: 33580511 obj.č.82/2017 21.11.2017
246/2017 internet 10-12/2017 150,00 21.11.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva číslo 48/14-16 22.11.2017
247/2017 predplatné profit 22,80 29.11.2017 Petit Press a.s.       Lazaretská 12,                       811 08  Bratislava,                        IČO: 35790253 predplatné 30.11.2017
248/2017 kancelársky nábytok  3 095,00 29.11.2017 Ing. Katarína Ončová – KT-Nábytok,                            Abetystová 574/4   ,   010 09  Žilina,       IČO: 34359443  obj.č.87/2017 1.12.2017
249/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 544,18 30.11.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.89/2017 1.12.2017
250/2017 predplatné časopisov na rok 2018 98,51 1.12.2017 Slovenská pošta, Partizánska 9,       975 99  Banská Bystrica,                IČO: 36631124 predplatné 4.12.2017
251/2017 Záloha za plyn 12/2017 2 117,00 1.12.2017 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/11-16 4.12.2017
252/2017 záloha za elektrickú energiu 12/2017  884,00 1.12.2017 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/03-15 4.12.2017
253/2017 rozpočtová dokumentácia – Obchodná akadémia Žilina, stavebné úpravy obvodového plášťa 190,00 1.12.2017 Ing. Krajčiová Zuzana,                            Partizánska 1029/101   ,   015 01  Rajec,       IČO: 43407005  obj.č. 83/2017 4.12.2017
254/2017 stravovanie zamestnancov za november 2017 príspevok 472,12 4.12.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 5.12.2017
255/2017 stravovanie zamestnancov za november 2017 príspevok zo SF 56,98 4.12.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 5.12.2017
256/2017 pracovné odevy školník 200,52 5.12.2017 CIBEX s.r.o.,                                        Kamenná 11        ,     010 01  Žilina,                   IČO: 46491091 obj.č.86/2017 6.12.2017
257/2017 mikulášske balíčky SF 330,00 5.12.2017 Júlia Bielečková,                       Jura Hronca 3409/11,                           010 15  Žilina,              IČO: 48270521   6.12.2017
258/2017 PO a BP za 11 /2017 55,00 6.12.2017 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 11.12.2017
259/2017 lekárske prehliadky 335,00 6.12.2017 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 11.12.2017
KV/002/2017 Stavebné úpravy hygienických zariadení 11 441,69 6.12.2017 MIMIS s.r.o.,                     Višňové 820,                  013 23  Višňové,      IČO: 50894943 zmluva ŽSK č. 1022/01/2017 11.12.2017
260/2017 revízia kotolne (tlakové, plynové, elektrické zariadenia, komín) 1 390,00 8.12.2017 Ingrid Tichá – KESEL.,                             Hornádska 1411/3,                           010 01  Žilina,        IČO: 40740374 obj.č.90/2017 11.12.2017
261/2017 Prihláška na seminár A.Frývaldská Ročné zúčtovanie dane 45,00 11.12.2017 EDUCO-CONSULT, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08  Žilina,     IČO: 36663484 obj.č.92/2017 12.12.2017
262/2017 pracovná zdravotná služba za 11/2017 50,40 11.12.2017 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 12.12.2017
263/2017 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  11/2017 16,56 11.12.2017 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 12.12.2017
264/2017 Kontajner na odvoz odpadu dňa 01.12.2017 209,01 12.12.2017 T+T a.s.,      Andreja Kmeťa 18,            010 01  Žilina,          IČO: 36400491 obj.č.85/2017 13.12.2017
265/2017 mesačný poplatok 12/2017, hovorné 11/17 22,92 12.12.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 12.12.2017
266/2017 Servisný prenájom rohoží za obdobie 06.11.-3.12.2017 134,38 12.12.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 13.12.2017
267/2017 vyúčtovanie plynu 11/2017 729,66 12.12.2017 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/11-16 13.12.2017
268/2017 tonery 261,00 12.12.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.93/2017 14.12.2017
269/2017 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 10-12/2017 698,00 12.12.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 13.12.2017
270/2017 vodné a stočné od 01.10.-15.12.2017 995,37 15.12.2017 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,                             Bôrická cesta 1960,                           010 57  Žilina,        IČO: 36672297 zmluva č. 17 18.12.2017
271/2017 revízia a skúšky technických zariadení elektrických elektrické spotrebiče 1 260,00 15.12.2017 FALLBO s.r.o.,                             Cesta k Paľovej búde 3833/25,                           010 08  Žilina,        IČO: 36774499 obj.č.91/2017 18.12.2017
272/2017 Prenájom telocvične za 11/2017 240,00 15.12.2017 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 18.12.2017
273/2017 Prenájom telocvične za 10/2017 240,00 15.12.2017 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 18.12.2017
274/2017 kancelársky nábytok  1 202,00 18.12.2017 Ing. Katarína Ončová – KT-Nábytok,                            Abetystová 574/4   ,   010 09  Žilina,       IČO: 34359443  obj.č.94/2017 19.12.2017
275/2017 Výmena tesnení na 114 ks okien vo VB Obchodnej akadémie 2. poschodie + nastavenie okien a prítlakov 1 140,00 18.12.2017 PH DOORS, s.r.o.,                            Horný Hričov 224   ,   013 42  Horný Hričov,       IČO: 46549447 obj.č.95/2017 20.12.2017
276/2017 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 11/2017 78,06 19.12.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   20.12.2017
277/2017 tlačiareň+materiál na údržbu PC 372,00 19.12.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.96/2017 20.12.2017
KV/003/2017 odvodnenie strechy, stavebné úpravy obvodového plášťa 9962,88 21.12.2017 FARWILD s.r.o.,                       Rašov 114,                           013 51  Rašov,              IČO: 50126440 zmluva o dielo č.1/2017 21.12.2017
KV/004/2017 Stavebné úpravy hygienických zariadení 23 870,89 21.12.2017 MIMIS s.r.o.,                     Višňové 820,                  013 23  Višňové,      IČO: 50894943 zmluva ŽSK č. 1022/01/2017 22.12.2017
278/2017 stravovanie zamestnancov za december 2017 príspevok 323,64 22.12.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 22.12.2017
279/2017 stravovanie zamestnancov za december 2017 príspevok zo SF 39,06 22.12.2017 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 22.12.2017
280/2017 papier xerox premier A4 55 ks,spinky do zošívačky 24/6 10 ks, zošívačka 3 ks,  obálka C6 samolep.200 ks,doska spisová 10 ks, euroobal hrubý 10 bal, popisovač na tabule 10 ks, bielítko 5 ks, pero solidly 20 ks, špagát jutový 5 ks, pripínačky do kork.tabúľ 5 krabičiek, rýchloviazač 10 ks, zakladač pákový 20 ks, etikety cenové 2 rolky 358,00 22.12.2017 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.97/2017 27.12.2017
281/2017 pracovná zdravotná služba za 12/2017 50,40 31.12.2017 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 10.1.2018
282/2017 PO a BP za 12 /2017 55,00 31.12.2017 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 10.1.2018
283/2017 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 12/2017 64,74 31.12.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   10.1.2018
284/2017 prenájom zariadenia + kópie 382,85 31.12.2017 RICOH Slovakia s r.o.,             Vajnorská 100/B,             831 04  Bratislava,             IČO: 31331785 zmluva 49/04-17 10.1.2018
285/2017 Servisný prenájom rohoží za obdobie 4.12.-31.12.2017 96,78 31.12.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 10.1.2018
286/2017 nedoplatok za elektrickú energiu OM7122076 12/2017  24,56 31.12.2017 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/12-17 12.1.2018
287/2017 vyúčtovanie plyn 12/2017 1 353,15 31.12.2017 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/11-16 12.1.2018
288/2017 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  12/2017 16,56 31.12.2017 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 12.1.2018
289/2017 hovorné 12/2017 0,38 31.12.2017 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 16.1.2018