Domov KONTAKTY

Faktúry 2013

 

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry
1/2013 Prístup do siete internet 01.01.-31.01.2013 36,26 04.01.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,     Ševčenkova 36,       851 01  Bratislava,        IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 11.01.2013
2/2013 Účastnícky poplatok za seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2013 37,00 04.01.2013 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 obj.č.111/2012 11.01.2013
3/2013 Záloha za plyn 1/2013 2 686,00 07.01.2013 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/10-12 11.01.2013
4/2013 Výmena nedostačujúcich ističov v učebni ADK 2 50,00 11.01.2013 Miroslav Teichgrab –       EL MIŇO,               Nešporova 2237/7,           010 01  Žilina,         IČO: 40433927 obj.č.2/2013 14.01.2013
5/2013 videoškolenia ALFA, OMEGA 64,40 11.01.2013 KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, A. Rudnaya 21,     010 01  Žilina, IČO:31635903 obj.č.1/2013 14.01.2013
6/2013 Vyúčtovanie predplatného za rok 2012 Finančný spravodajca 11,30 17.01.2013 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2012 18.01.2013
7/2013 Vodné, stočné 13.12.12-31.12.2012 307,76 18.01.2013 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960,     010 57  Žilina,     IČO: 36672297 zmluva č.17 18.01.2013
8/2013 Predplatné časopisu škola 2013 22,00 21.01.2013 JurisDat – M.Meden, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08  Bratislava 2, IČO: 11821973 predplatné 2013 22.01.2013
9/2013 Mesačný poplatok 1/2013 36,37 22.01.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 29.01.2013
10/2013 Dátové služby VUC NET DSL za 1/2013 94,80 24.01.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 28.01.2013
11/2013 oprava HP Photosmart 1 x, renovácia HP 505A 1 ks, HP 1010 1 ks, HP CE 285 A 1 ks, IBM 1312 1 ks, HP CP1025 1 ks, reproduktory Genius SP 360A 1 ks, reproduktory Genius SP HF 500A 1 ks 200,88 25.01.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č 4/2013 28.01.2013
12/2013 Prihláška na školenie – Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, pedagogická dokumentácia SŠ a ďalšie zmeny  v oblasti odborného vzdelávania a prípravy 20,00 30.01.2013 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1,              040 01  Košice,     IČO: 00699438 obj.č. 6/2013 30.01.2013
13/2013 PC HP Pro 3500 MT 5 ks, Ofice standard 2013 5 ks, LCD monitor HP Compaq LE 2202 1 ks+predĺžená záruka na 3 roky 2 508,60 30.01.2013 M and P,                      Jánošíkova 264,                       010 01  Žilina,                 IČO: 31568203 obj.č. 3/2013 11.02.2013
14/2013 Školenie – Špecifiká rozpočtového hospodárenia škôl a školských zariadení a cestovné náhrady od 1.1.2013 20,00 31.01.2013 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1,              040 01  Košice,     IČO: 00699438 obj.č.7/2013 31.01.2013
15/2013 Školské tlačivá , hospodárske tlačivá 58,42 31.01.2013 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č. 77/2012 31.01.2013
16/2013 Skriňa 2-dverová policová 1 ks, Polica na knihy 2 ks 312,00 31.01.2013 KT – Nábytok, Ametystova 574/4, 010 09  Žilina,      IČO: 34359443 obj.č.5/2013 31.01.2013
17/2013 stravovanie zamestnancov za január 2013 príspevok 605,00 31.01.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 11.02.2013
18/2013 stravovanie zamestnancov za január 2013 príspevok zo SF 55,00 31.01.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 31.01.2013
19/2013 Stravné lístky 755,00 31.01.2013 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.,          Kálov 356,             010 01  Žilina,        IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 11.02.2013
20/2013 Členský príspevok na rok 2013 199,00 31.01.2013 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK, Hálkova 31, 010 01  Žilina, IČO: 30842654 členské 11.02.2013
21/2013 záloha za elektrická energiu 2/2013 1 083,00 01.02.2013 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/02-13 11.02.2013
22/2013 Záloha za plyn 2/2013 2 686,00 01.02.2013 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/10-12 11.02.2013
23/2013 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 1/2013 63,73 01.02.2013 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 04.02.2013
24/2013 Prenájom rohoží za obdobie 31.12.2012-27.01.2013 22,32 01.02.2013 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 04.02.2013
25/2013 Prenájom telocvične za 1/2013 598,00 04.02.2013 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9 11.02.2013
26/2013 Prístup do siete internet 01.02.-28.02.2013 36,26 04.02.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,     Ševčenkova 36,       851 01  Bratislava,        IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 04.02.2013
27/2013 Poistenie majetku projekt 180,00 05.02.2013 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, IČO: 35709332 Poistná zmluva 5230006948 11.02.2013
28/2013 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania  1/2013 107,70 07.02.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  Bratislava, IČO: 35763469 11.02.2013
29/2013 inzercia 192,00 07.02.2013 MEDIATEL spol. s r.o.,    Miletičova 21,     821 08  Bratislava,    IČO: 35859415 Zmluva č. 19/01-13 11.02.2013
30/2013 krieda farebná 1 ks , papier farebný  mix 2 bal., obácla C6 500 ks, euro obal 500 ks, kanc.spojovač 10 ks, korektor 6 ks. Lepiaca pásk 48 3 ks, lepiaca páska 25 3 ks, toaletný papier maxi 128 ks, pap.blok 5 ks, výkres školský 1 bal., špendlík 10 ks, nástenka korková 1 ks, poradač pákový 50 12 ks, poradač pákováý 75 24 ks, utierka flanel 10 ks 183,90 07.02.2013 ELCEN s.r.o., Predmestská 79,       010 01  Žilina,         IČO: 00650951 obj.č.10/2013 11.02.2013
31/2013 Servis úpravovne vody v kotolni OA 219,06 11.02.2013 EARTH RESOURCES,                                Sabinovská 10                                   821 02  Bratislava,                    IČO: 31359451 obj.č.104/2012 12.02.2013
32/2013 inzercia 466,80 12.02.2013 MEDIATEL spol. s r.o.,    Prešovská 38/B,     821 02  Bratislava,    IČO: 35859415 zmluva 19/01-13 06.03.2013
33/2013 pracovná zdravotná služba za 1/2013 50,40 12.02.2013 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 14.02.2013
34/2013 Mesačný poplatok 2/2013, hovorné 1/13 36,88 13.02.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 14.02.2013
35/2013 Dátové služby VUC NET DSL za 2/2013 94,80 13.02.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 18.02.2013
36/2013 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 1/2013 0,00 14.02.2013 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 neplatí sa 100% zľava z poplatku
37/2013 oprava kopírovacieho stroja, 2ks toner C-EXV 33 152,69 15.02.2013 TELEBIT, s.r.o.,                             č.d. 5,                            013 04  Dolná Tižina,        IČO: 36714852 obj.č. 11/2013 20.02.2012
38/2013 renovácia HP 505A 1 ks, HP 1010 2 ks, HP CE 285 A 4 ks, HP 505A 1 ks, HP 278 1 ks, HP CF 280A 2 ks 288,00 21.02.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č.12/2013 06.03.2013
39/2013 stravovanie zamestnancov za február 2013 príspevok 480,70 22.02.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 06.03.2013
40/2013 stravovanie zamestnancov za február 2013 príspevok zo SF 43,70 22.02.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 28.02.2013
41/2013 Vyúčtovanie predplatného za rok 2012 Zbierka zákonov 12,06 26.02.2013 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2012 28.02.2013
42/2013 záloha za elektrická energiu 3/2013 1 083,00 01.03.2013 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/02-13 06.03.2013
43/2013 Záloha za plyn 3/2013 2 686,00 01.03.2013 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/10-12 06.03.2013
44/2013 Služba lekára na lyžirskom kurze žiakov 1. ročníka v čase od 18.02.13 do 23.02.2013 540,00 04.03.2013 ATELAS s.r.o., Vojtecha Spanyola 8633/43 P,                   010 01  Žilina,                   IČO: 46697144 obj.č. 9/2013 06.03.2013
45/2013 Prenájom rohoží za obdobie 28.01.-24.02.2013 30,82 04.03.2013 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 06.03.2013
46/2013 Prístup do siete internet 01.03.-31.03.2013 36,26 04.03.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,     Ševčenkova 36,       851 01  Bratislava,        IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 06.03.2013
47/2013 náhradné diely a komponenty pre úpravňu vody ERWSK 25 v kotolni Obchodnej akadémie 147,01 04.03.2013 EARTH RESOURCES,                                Sabinovská 10                                   821 02  Bratislava,                    IČO: 31359451 obj.č.8/2013 06.03.2013
48/2013 Stravné lístky 441,00 04.03.2013 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.,          Kálov 356,             010 01  Žilina,        IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 06.03.2013
49/2013 Tlačivá na maturity 45,34 04.03.2013 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č. 35/2011 06.03.2013
50/2013 Prenájom telocvične za 2/2013 580,00 06.03.2013 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9 07.03.2013
51/2013 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 2/2013 63,73 06.03.2013 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 07.03.2013
52/2013 odstránenie závad zistených pri revízii elektroinštalácie zo dňa 17.12.2012 na základe predloženého rozpočtu 1992,72 06.03.2013 FALLBO s.r.o.,                             Cesta k Paľovej búde 3833/25,                           010 08  Žilina,        IČO: 36774499 obj.č.13/2013 07.03.2013
53/2013 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 2/2013 0,00 08.03.2013 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 neplatí sa 100% zľava z poplatku
54/2013 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania  2/2013 95,52 08.03.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  Bratislava, IČO: 35763469 11.03.2013
55/2013 Mesačný poplatok 3/2013, hovorné 2/13 36,91 13.03.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 15.03.2013
56/2013 Dátové služby VUC NET DSL za 3/2013 94,80 13.03.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 18.03.2013
57/2013 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 1- 3/2013 698,00 13.03.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 14.03.2013
58/2013 pracovná zdravotná služba za 2/2013 50,40 14.03.2013 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 15.03.2013
59/2013 xerografický papier A4 značka XEROX PREMIER 100 ks a 2,74 € 274,00 14.03.2013 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.14/2013 15.03.2013
60/2013 Zabezpečenie ošetrenia a zakonzervovania filtrov a rozv.potrubia vzduchu v ochrannej stavbe – CO v rozsahu predloženej ponuky 196,00 14.03.2013 Ing. Jaroslav Mierny – MONTEX,                             Hlinská 36,                           010 01  Žilina,        IČO: 32890796 obj.č.15/2013 15.03.2013
61/2013 euro obal 500 ks, kôš odpadkový 5 ks, kôš odpadkový čierny 5 ks, RZC ECO Economy 50 ks 44,92 14.03.2013 ELCEN s.r.o., Predmestská 79,       010 01  Žilina,         IČO: 00650951 obj.č.16/2013 15.03.2013
62/2013 Poistenie majetku z MPC a ŠPÚ od 24.04.2013-23.04.2014 68,00 21.03.2013 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, IČO: 35709332 Zmluva č. 25/08-12 28.03.2013
63/2013 príprava a podanie slávnostného obeda pre 54 osôb pri príležitosti Dňa učiteľov 22.3.2013 885,00 22.03.2013 Súkromná stredná odborná škola, Závodská cesta 2961, 010 01  Žilina, IČO: 31070850 obj.č. 17/2013 25.03.2013
64/2013 Zbierka zákonov SR ročník 2013 – 2. preddavok 50,00 22.03.2013 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2013, 2. preddavok 28.03.2013
65/2013 oprava PC 3 x, UTP kábel 10 m, Koncovka 2x, USB-LPT redukcia 1 x,renovácia HP 505A 2 ks, HP 1010 4 ks, HP CE 285 A 1 ks, HP CB 4 ks, HP CN684EE 1 ks, Ecodta pre HP No.364 3 ks, Xerox HP Busines Inkjet 4 ks 297,19 25.03.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č. 18/2013 09.04.2013
66/2013 stravovanie zamestnancov za marec 2013 príspevok 543,40 27.03.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 09.04.2013
67/2013 stravovanie zamestnancov za marec 2013 príspevok zo SF 49,40 27.03.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 28.03.2013
68/2013 čistiace prostriedky 699,88 27.03.2013 Peter Gallo Veľkoobchod – Obch.firma,          Hlboká cesta 1694/28,     010 01  Žilina, IČO:34713221 obj.č. 19/2013 09.04.2013
69/2013 záloha za elektrická energiu 4/2013 1 083,00 02.04.2013 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/02-13 10.04.2013
70/2013 Prenájom rohoží za obdobie 25.02.-24.03.2013 22,32 02.04.2013 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 09.04.2013
71/2013 Prenájom telocvične za 3/2013 600,00 03.04.2013 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9 10.04.2013
72/2013 Stredná škola a jej riadenie 63,60 03.04.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04  Bratislava, IČO: 35908718 predfaktúra 10.04.2013
73/2013 Prístup do siete internet 01.04.-30.04.2013 36,26 03.04.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,     Ševčenkova 36,       851 01  Bratislava,        IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 09.04.2013
74/2012 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2013 3 088,80 03.04.2013 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31  Žilina,      IČO: 00321796 ROZHODNUTIE č.1621215781/2013 1544,40 € 1. splátka 10.04.2013, 1544,40    2. splátka 28.06.2013
75/2013 Záloha za plyn 4/2013 2 686,00 04.04.2013 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/10-12 10.04.2013
76/2013 Stravné lístky 394,00 04.04.2013 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.,          Kálov 356,             010 01  Žilina,        IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 10.04.2013
77/2013 Daň z nehnuteľností na rok 2013 6,66 05.04.2013 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31  Žilina,      IČO: 00321796 ROZHODNUTIE 120027982 10.04.2013
78/2013 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 3/2013 63,73 08.04.2013 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 10.04.2013
79/2013 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania  3/2013 85,51 10.04.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  Bratislava, IČO: 35763469 12.04.2013
80/2013 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 3/2013 0,00 11.04.2013 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 neplatí sa 100% zľava z poplatku
81/2013 Mesačný poplatok 4/2013, hovorné 3/13 36,48 12.04.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 15.04.2013
82/2013 Dátové služby VUC NET DSL za 4/2013 94,80 12.04.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 17.04.2013
83/2013 pracovná zdravotná služba za 3/2013 50,40 15.04.2013 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 18.04.2013
84/2013 Vodné, stočné 10.01.13-28.03.2013 1 269,75 15.04.2013 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960,     010 57  Žilina,     IČO: 36672297 zmluva č.17 18.04.2013
85/2013 euro obal 1000 ks, toal.papier MAXI D50/B 48,72 17.04.2013 ELCEN s.r.o., Predmestská 79,       010 01  Žilina,         IČO: 00650951 obj.č.22/2013 18.04.2013
86/2013 xerografický papier A4 značka XEROX PREMIER 30 ks a 2,74 €, A3 10 ks a 5,39 € 136,10 22.04.2013 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.23/2013 24.04.2013
87/2013 Prenájom rohoží za obdobie 25.03.-21.04.2013 22,32 26.04.2013 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 29.04.2013
88/2013 renovácia HP 505A 2 ks, HP 1010 7 ks, HP CE 285 A 6 ks, HP 278 A 1 ks,Canon FX 10 1 ks, HP XF 280 A 1 ks 358,80 30.04.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č. 27/2013 07.05.2013
89/2013 oprava PC 2 x, oprava tlačiarne 1 x, fixačná fólia 1x, myš lugo 4ks 109,20 30.04.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č. 27/2013 07.05.2013
90/2013 tlačiareň HP LaserJet Pro M1132 126,00 02.05.2013 M and P,                      Jánošíkova 264,                       010 01  Žilina,                 IČO: 31568203 obj.č.20/2013 03.05.2013
91/2013 záloha za elektrická energiu 5/2013 1 083,00 02.05.2013 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/02-13 07.05.2013
92/2013 Záloha za plyn 5/2013 2 686,00 02.05.2013 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/10-12 07.05.2013
93/2013 stravovanie zamestnancov za apríl 2013 príspevok 577,50 02.05.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 07.05.2013
94/2013 stravovanie zamestnancov za apríl 2013 príspevok zo SF 52,50 02.05.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 03.05.2013
95/2013 listové spony 28 mm 10 ks, listové spony 75 mm 2 ks, spinky do zošívačky 24/6 10 ks, spisové dosky viazacie 60 ks, samolepiace bločky 75×75 10 ks, plastové vrecia na odpad 70×110 10 ks, obálky s doručenkou 500 ks, cd Verbatim 25 ks/pack 1 pack 110,80 02.05.2013 ELCEN s.r.o., Predmestská 79,       010 01  Žilina,         IČO: 00650951 obj.č.26/2013 06.05.2013
96/2013 Stravné lístky 421,00 03.05.2013 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.,          Kálov 356,             010 01  Žilina,        IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 07.05.2013
97/2013 Prístup do siete internet 01.05.-31.05.2013 36,26 03.05.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,     Ševčenkova 36,       851 01  Bratislava,        IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 06.05.2013
98/2013 Prenájom telocvične za 4/2013 636,00 07.05.2013 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9 09.05.2013
99/2013 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 4/2013 63,73 10.05.2013 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 13.05.2013
100/2013 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 4/2013 16,56 10.05.2013 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 13.05.2013
101/2013 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania  4/2013 130,18 13.05.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  Bratislava, IČO: 35763469 13.05.2013
102/2013 pranie maturitných plátien 55,00 15.05.2013 BYTTERM a.s..,                             Saleziánska 4,                           010 77  Žilina,        IČO: 31584705 obj.č.28/2013 16.05.2013
103/2013 vývoz VKK 504,17 15.05.2013 T+T a.s.,      Andreja Kmeťa 18,            010 01  Žilina,          IČO: 36400491 obj.č.21,24/2013 16.05.2013
104/2013 Mesačný poplatok 5/2013, hovorné 4/13 37,15 15.05.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 16.05.2013
105/2013 Dátové služby VUC NET DSL za 5/2013 94,80 15.05.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 17.05.2013
106/2013 oprava úpravovne vody v kotolni 356,71 15.05.2013 EKOTERM Vít Halaj,Zvolenská 10/74, 010 08  Žilina,      IČO: 17783020 obj.č.31/2013 16.05.2013
107/2013 2ks toner C-EXV 33 98,00 15.05.2013 TELEBIT, s.r.o.,                             č.d. 5,                            013 04  Dolná Tižina,        IČO: 36714852 obj.č.25/2013 16.05.2013
108/2013 toaletný papier W2 42 R 1 kartón, multiroll utierky W2 12R 2 kartóny, airfresh/welnes 1 kartón 364,13 20.05.2013 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o., Elektrárenská 1,     831 04  Bratislava,      IČO: 35840790 obj.č.32/2013 21.05.2013
109/2013 Predplatné na školský rok 2013-2014, počet čísiel za školský rok 10 ks – Freudschaft – nemčina pre pokroč. 1 ks, Slovenský stenograf 8 ks, SPITZE nemčina pre mierne pokročilých 1 ks 63,00 20.05.2013 ARES spol. s r.o., Banšelova 4,        821 04  Bratislava 2,        IČO: 31363822 obj.č.30/2013 21.05.2013
110/2013 pracovná zdravotná služba za 4/2013 50,40 21.05.2013 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 22.05.2013
111/2013 Prenájom rohoží za obdobie 22.04.-19.05.2013 30,82 24.05.2013 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 06.06.2013
112/2013 renovácia HP 1010 7 ks, HP CE 285 A 1 ks 57,00 28.05.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č. 33/2013 06.06.2013
113/2013 oprava PC 2 x+súčiastky 145,26 28.05.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č. 33/2013 06.06.2013
114/2013 Personálne riad.v práci riaditeľa školy 71,60 03.06.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04  Bratislava, IČO: 35908718 predfaktúra 06.06.2013
115/2013 Stredná škola a jej riadenie máj 2013 40,55 03.06.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04  Bratislava, IČO: 35908718 predfaktúra 06.06.2013
116/2013 stravovanie zamestnancov za máj 2013 príspevok 679,80 03.06.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 06.06.2013
117/2013 stravovanie zamestnancov za máj 2013 príspevok zo SF 61,80 03.06.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 06.06.2013
118/2013 Záloha za plyn 6/2013 2 686,00 03.06.2013 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/10-12 06.06.2013
119/2013 záloha za elektrická energiu 6/2013 1 083,00 03.06.2013 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/02-13 06.06.2013
120/2013 Prístup do siete internet 01.06.-30.06.2013 36,26 04.06.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,     Ševčenkova 36,       851 01  Bratislava,        IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 06.06.2013
121/2013 Prenájom telocvične za 5/2013 685,00 05.06.2013 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9 06.06.2013
122/2013 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 5/2013 16,56 07.06.2013 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 10.06.2013
123/2013 Stravné lístky 414,00 07.06.2013 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.,          Kálov 356,             010 01  Žilina,        IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 10.06.2013
124/2013 predplatné časopisov na rok 2013 96,21 10.06.2013 Slovenská pošta, Partizánska 9,       975 99  Banská Bystrica,                IČO: 36631124 predplatné 11.06.2013
125/2013 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania  5/2013 134,82 10.06.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  Bratislava, IČO: 35763469 11.06.2013
126/2013 pracovná zdravotná služba za 5/2013 50,40 11.06.2013 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 12.06.2013
127/2013 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 5/2013 63,73 11.06.2013 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 12.06.2013
128/2013 Mesačný poplatok 6/2013, hovorné 5/13 37,78 12.06.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 17.06.2013
129/2013 Dátové služby VUC NET DSL za 6/2013 94,80 12.06.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 17.06.2013
130/2013 Dane a účtovníctvo – predplatné 2014 74,23 13.06.2013 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 14.06.2013
131/2013 Prenájom rohoží za obdobie 20.05.-16.06.2013 22,32 21.06.2013 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 24.06.2013
132/2013 renovovaný toner HP Q2612A SK 2 ks 58,00 21.06.2013 SK-technik, s.r.o., Jaseňová 3223/36, 010 01  Žilina,      IČO: 36408972 obj.č. 37/2013 24.06.2013
133/2013 zriadenie telefónnej linky + 1 ks tel. aparát 131,43 24.06.2013 ATT servis, s.r.o., Veľká Okružná 43,         010 01  Žilina,     IČO: 36723797 obj.č.36/2013 25.06.2013
134/2013 switch TP LINK TL SF1024 1ks,renovácia HP 505A 2 ks, HP 436A 1 ks, HP CE 285 A 3 ks, KU531AA batéria 1 ks 223,86 24.06.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č.38/2013 25.06.2013
135/2013 Tlačivá 58,60 24.06.2013 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č. 77/2012 24.06.2013
136/2013 personálne riadenie školy 40,55 26.06.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04  Bratislava, IČO: 35908718 predfaktúra 27.06.2013
137/2013 výmena ohrievača vody 468,00 27.06.2013 EKOTERM Vít Halaj,Zvolenská 10/74, 010 08  Žilina,      IČO: 17783020 obj.č.39/2013 27.06.2013
138/2013 Prenájom telocvične za 6/2013 690,00 27.06.2013 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9 28.06.2013
139/2013 záloha za elektrická energiu 7/2013 1 083,00 01.07.2013 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/02-13 03.07.2013
140/2013 Záloha za plyn 7/2013 2 686,00 01.07.2013 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/10-12 04.07.2013
141/2013 stravovanie zamestnancov za jún 2013 príspevok 606,10 01.07.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 02.07.2013
142/2013 stravovanie zamestnancov za jún 2013 príspevok zo SF 55,10 01.07.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 02.07.2013
143/2013 Prihláška na školenie – Nový zákon o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 01.07.2013 59,00 01.07.2013 EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4,       851 05  Bratislava,      IČO: 36287229 obj.č.40/2013 02.07.2013
144/2013 Stravné lístky 327,00 02.07.2013 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.,          Kálov 356,             010 01  Žilina,        IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 03.07.2013
145/2013 stravovanie zamestnancov za júl 2013 príspevok 93,50 03.07.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 08.07.2013
146/2013 stravovanie zamestnancov za júl 2013 príspevok zo SF 8,50 03.07.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 08.07.2013
147/2013 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 6/2013 63,73 04.07.2013 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 08.07.2013
148/2013 autobus na deň 27.06.2013 na trasu Žilina – Kamenná Poruba 41,00 09.07.2013 Ľubomír Líška Autoškola, Oslobodenia 62,        010 01  Žilina,      IČO: 33357676 obj.č.34/2013 10.07.2013
149/2013 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 6/2013 16,56 09.07.2013 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 10.07.2013
150/2013 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania  6/2013 104,87 10.07.2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469 11.07.2013
151/2013 Vodné, stočné 28.03.-28.06.2013 1 257,30 10.07.2013 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960,     010 57  Žilina,     IČO: 36672297 zmluva č.17 11.07.2013
152/2013 Prístup do siete internet 01.07.-31.07.2013 35,26 10.07.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,     Ševčenkova 36,       851 01  Bratislava,        IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 11.07.2013
153/2013 pracovná zdravotná služba za 6/2013 50,40 11.07.2013 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 12.07.2013
154/2013 lekárska prehliadka 25,00 11.07.2013 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 12.07.2013
155/2013 Mesačný poplatok 7/2013, hovorné 6/13 36,74 15.07.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 16.07.2013
156/2013 Dátové služby VUC NET DSL za 7/2013 94,80 15.07.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 18.07.2013
157/2013 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 4- 6/2013 698,00 15.07.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 16.07.2013
158/2013 Tlačivá 38,38 16.07.2013 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č. 77/2012 17.07.2013
159/2013 servisná prehliadka úpravovne vody ERWSK 25 v kotolni Obchodnej akadémie 42,96 17.07.2013 EARTH RESOURCES,                                Sabinovská 10                                   821 02  Bratislava,                    IČO: 31359451 obj.č.42/2013 19.07.2013
160/2013 Prenájom rohoží za obdobie 17.06.-14.07.2013 22,32 18.07.2013 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 19.07.2013
161/2013 oprava PC, príslušenstvo k PC 96,97 22.07.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č.43/2013 23.07.2013
162/2013 pero solidly 60 ks, učiteľský zápisník 60 ks, zošit školský 464 10 ks, ceruzka s gumou 60 ks, euro obal 500 ks, obal A4 číry 200 ks, poradač pákový 10 ks 187,10 25.07.2013 ELCEN s.r.o., Predmestská 79,       010 01  Žilina,         IČO: 00650951 obj.č.45/2013 26.07.2013
163/2013 Zbierka zákonov SR ročník 2013 – 3. preddavok 60,00 26.07.2013 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2013, 3. preddavok 26.07.2013
164/2013 pero 12 ks,dierovač sax300 2 ks, zvýrazňovač sada 4 farieb 5 sád, stojan na časopisy 5 ks, mydlo mitia 500 ml 5 ks, 61,78 30.07.2013 KRPA Slovanka spol. s r.o., Hrabové 299, 014 01  Bytča,      IČO: 30229138 obj.č.44/2013 05.08.2013
165/2013 Prístup do siete internet 01.08.-31.08.2013 37,42 02.08.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,     Ševčenkova 36,       851 01  Bratislava,        IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 05.08.2013
166/2013 Záloha za plyn 8/2013 2 686,00 02.08.2013 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/10-12 05.08.2013
167/2013 záloha za elektrickú energiu 8/2013 1 083,00 02.08.2013 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/02-13 05.08.2013
168/2013 Stravné lístky 339,00 06.08.2013 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.,          Kálov 356,             010 01  Žilina,        IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 07.08.2013
169/2013 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 7/2013 16,56 06.08.2013 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 07.08.2013
170/2013 dezinsekčné práce 61,60 07.08.2013 Jozef Ondrišík       Gabriela Povalu 27,            010 01  Žilina,          IČO: 14215454 obj.č.46/2013 08.08.2013
171/2013 pracovná zdravotná služba za 7/2013 50,40 08.08.2013 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 09.08.2013
172/2013 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 7/2013 63,73 08.08.2013 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 09.08.2013
173/2013 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania  7/2013 79,52 08.08.2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469 09.08.2013
174/2013 mydlo mitia 500 ml 5 ks, kôš plastový 5 ks 18,62 12.08.2013 KRPA Slovanka spol. s r.o., Hrabové 299, 014 01  Bytča,      IČO: 30229138 obj.č.44/2013 26.08.2013
175/2013 Dátové služby VUC NET DSL za 8/2013 94,80 15.08.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 20.08.2013
176/2013 Mesačný poplatok 8/2013, hovorné 7/13 42,10 15.08.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 14.08.2013
177/2013 Prenájom rohoží za obdobie 15.07.-11.08.2013 22,32 16.08.2013 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 26.08.2013
178/2013 ASC Rozvrhy 2014, upgrade SŠ z 2013 na 2014 252,00 19.08.2013 ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03  Bratislava, IČO: 31361161 obj.č.47/2013 26.08.2013
179/2013 oprava PC, príslušenstvo k PC 109,43 23.08.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č.48/2013 26.08.2013
180/2013 personálne riadenie školy 41,20 27.08.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04  Bratislava, IČO: 35908718 predfaktúra 28.08.2013
181/2013 Raduga 1 nova SB 16 ks 160,80 27.08.2013 Richard Šrobár – Littera, M.R.Štefánika 22,       036 01  Martin,      IČO: 33580511 obj.č.41/2013 28.08.2013
182/2013 Konferenčná stolička Viva model 2014 sivá 3+1 81,60 27.08.2013 B2B Partner s.r.o.,            Šulekova 2,                 811 06  Bratislava,      IČO: 44413467 obj.č.50/2013 28.08.2013
183/2013 knihy do zbierok matematiky a slovenského jazyka 173,60 27.08.2013 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,        851 01  Bratislava V,      IČO: 11782889 obj.č.35/2013 28.08.2013
184/2013 Záloha za plyn 9/2013 2 686,00 03.09.2013 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/10-12 04.09.2013
185/2013 záloha za elektrickú energiu 9/2013 1 083,00 03.09.2013 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/02-13 04.09.2013
186/2013 Stravné lístky 759,00 04.09.2013 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.,          Kálov 356,             010 01  Žilina,        IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 05.09.2013
187/2013 časopis FRIENDSHIP 60,50 05.09.2013 FLP, P.O.Box 32, 810 00  Bratislava,      IČO: 35814594 obj.č.49/2013 06.09.2013
188/2013 stravovanie zamestnancov za august 2013 príspevok 70,40 05.09.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 06.09.2013
189/2013 stravovanie zamestnancov za august 2013 príspevok zo SF 6,40 05.09.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 06.09.2013
190/2013 konferencia SAUS 3.-4.10.2013 2 účastníci 40,00 05.09.2013 Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny,            Gymnázium na Hubeného ulici 23                 834 08  Bratislava obj.č. 51/2013 06.09.2013
191/2013 Prístup do siete internet 01.09.-30.09.2013 37,42 06.09.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,     Ševčenkova 36,       851 01  Bratislava,        IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 09.09.2013
192/2013 čistiace prostriedky 411,72 06.09.2013 Peter Gallo Veľkoobchod – Obch.firma,          Hlboká cesta 1694/28,     010 01  Žilina, IČO:34713221 obj.č.52/2013 09.09.2013
193/2013 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 8/2013 63,73 09.09.2013 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 10.09.2013
194/2013 xerografický papier A4 značka XEROX PREMIER 90 ks a 2,74 €, blok samolepiaci žltý 38×51/3ks 4 ks, záložka EAGLE 659 5 ks, euroobal matný 500 ks, euroobal lesklý 200 ks, tabuľa korková 90×120 cm 1 ks, toaletný papier MAXI 300 128 ks 314,51 09.09.2013 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č. 53/2013 10.09.2013
195/2013 pracovná zdravotná služba za 8/2013 50,40 10.09.2013 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 11.09.2013
196/2013 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania  8/2013 90,61 10.09.2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469 11.09.2013
197/2013 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 8/2013 16,56 11.09.2013 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 11.09.2013
198/2013 oprava NTB, príslušenstvo 85,20 11.09.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č.54/2013 12.09.2013
199/2013 Stredná škola a jej riadenie september 2013 41,84 11.09.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04  Bratislava, IČO: 35908718 predfaktúra 13.09.2013
200/2013 1 preddavok na Zbierku zákonov SR ročník 2014 112,86 13.09.2013 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2014 16.09.2013
201/2013 Predplatné Finančný spravodajca ročník 2014 19,98 13.09.2013 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2014 16.09.2013
202/2013 Prenájom rohoží za obdobie 12.08.-08.09.2013 22,32 13.09.2013 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 16.09.2013
203/2013 Mesačný poplatok 9/2013, hovorné 8/13 36,89 16.09.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 16.09.2013
204/2013 Dátové služby VUC NET DSL za 9/2013 37,24 16.09.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 19.09.2013
205/2013 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 7- 9/2013 698,00 16.09.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 17.09.2013
206/2013 Aktualizácia II,III/2013 Z.z. 22,40 18.09.2013 Poradca  s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01  Žilina 1, IČO: 36371271 predplatné 2014 19.09.2013
207/2013 Prihláška na školenie – Pokladničná agenda, správa majetku…, 2 účastníci 40,00 19.09.2013 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1,              040 01  Košice,     IČO: 00699438 obj.č.56/2013 20.09.2013
208/2013 Prihláška na seminár Cestovné náhrady M.Sidorová 40,00 20.09.2013 EDUCO-CONSULT, s.r.o., P.O.Box 103, 010 08  Žilina,     IČO: 36663484 obj.č.57/2013 20.09.2013
209/2013 Angličtina vyššia úroveň DVD + 2 CD 4 ks 64,60 20.09.2013 ENIGMA PUBLISHING s.r.o., Hurbanova 15, 949 01  Nitra,     IČO: 44542321 obj.č.58/2013 26.09.2013
210/2013 školenie – Nový zákon o ochrane osobných údajov R.Zrebný 20,00 23.09.2013 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1,              040 01  Košice,     IČO: 00699438 obj.č.59/2013 24.09.2013
211/2013 Spravodaj pre mzdové účtovníčky a personalistov od 1.11.2013 do 31.10.2014 216,72 24.09.2013 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99  Bratislava, IČO: 35730129 predplatné 25.09.2013
212/2013 Konferenčná stolička Viva model 2014 sivá 3+1 4 sady 326,40 24.09.2013 B2B Partner s.r.o.,            Šulekova 2,                 811 06  Bratislava,      IČO: 44413467 obj.č.55/2013 26.09.2013
213/2013 renovácia HP 505A 2 ks, HP 1010 4 ks, HP 285 A 5 ks,  HP 278 2 ks, HP 435 A 1 ks, HP 436 A 1 ks 304,20 25.09.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č.60/2013 26.09.2013
214/2013 oprava PC + príslušenstvo 14,63 25.09.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č. 61/2013 26.09.2013
215/2013 poistenie VT od 29.09.13-28.09.14 77,00 27.09.2013 Generali Slovensko poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, IČO: 35709332 5230004702 30.09.2013
216/2013 Zbierka zákonov SR ročník 2013 – 4. preddavok 80,00 27.09.2013 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2013, 4. preddavok 30.09.2013
217/2013 Záloha za plyn 10/2013 2 686,00 01.10.2013 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/10-12 03.10.2013
218/2013 záloha za elektrickú energiu 10/2013 1 083,00 01.10.2013 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/02-13 03.10.2013
219/2013 stravovanie zamestnancov za september 2013 príspevok 653,40 01.10.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 03.10.2013
220/2013 stravovanie zamestnancov za september 2013 príspevok zo SF 59,40 01.10.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 03.10.2013
221/2013 oprava úniku vody zo systému ÚK 30,25 02.10.2013 EKOTERM Vít Halaj,Zvolenská 10/74, 010 08  Žilina,      IČO: 17783020 obj.č.62/2013 03.10.2013
222/2013 Stravné lístky 390,00 02.10.2013 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.,          Kálov 356,             010 01  Žilina,        IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 03.10.2013
223/2013 Registrácia domény.sk oavoza.sk na 1 rok od 25.10.2013 21,60 03.10.2013 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava 2,       IČO 35765143 predplatné 04.10.2013
224/2013 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 9/2013 63,73 03.10.2013 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 04.10.2013
225/2013 Vodné, stočné 28.06.-30.09.2013 1 007,70 07.10.2013 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960,     010 57  Žilina,     IČO: 36672297 zmluva č.17 08.10.2013
226/2013 Prístup do siete internet 01.10.-31.10.2013 37,42 07.10.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,     Ševčenkova 36,       851 01  Bratislava,        IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 08.10.2013
227/2013 Prihláška na seminár  Účtovná závierka RO k 31.12.2013 37,00 09.10.2013 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 obj.č.65/2013 10.10.2013
228/2013 Právny kuriér pre školy 01.1013-30.09.14 119,00 09.10.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04  Bratislava, IČO: 35908718 predfaktúra 10.10.2013
229/2013 Prenájom telocvične za 9/2013 663,00 09.10.2013 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9 10.10.2013
230/2013 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 9/2013 16,56 10.10.2013 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 11.10.2013
231/2013 Prenájom rohoží za obdobie 09.09.-06.10.2013 22,32 11.10.2013 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 14.10.2013
232/2013 pracovná zdravotná služba za 9/2013 50,40 14.10.2013 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 15.10.2013
233/2013 Dane a účtovníctvo v praxi ročník 2014 206,40 15.10.2013 IURA EDITION spol. s r.o.,                        Oravská 17,           821 09  Bratislava,      IČO: 31348262 predplatné 15.10.2013
234/2013 Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov 181,02 17.10.2013 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 18.10.2013
235/2013 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania  9/2013 100,61 18.10.2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469 22.10.2013
236/2013 Mesačný poplatok 10/2013, hovorné 9/13 36,56 18.10.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 18.10.2013
237/2013 poistenie majetku od 01.01.2013-31.12.2013, zodpovednosť 702,46 21.10.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 refakturácia 22.10.2013
238/2013 Dátové služby VUC NET DSL za 10/2013 66,00 21.10.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 24.10.2013
239/2013 2ks toner C-EXV 33 98,04 24.10.2013 TELEBIT, s.r.o.,                             č.d. 5,                            013 04  Dolná Tižina,        IČO: 36714852 obj.č.64/2013 28.10.2013
240/2013 ubytovanie+strava, doprava, transfér študenti projekt Leonardo v dňoch 24.11.-07.12.2013 22 875,00 24.10.2013 ADC Technology Training Ltd.,                            Station House,11-13 Masons Avenue                            Harrow Middx., HA3 5AD,        ADC VAT Reg.No: 736172238 18300,00 80% platby 28.10.2013, 4575,00 20% platby 20.11.2013
241/2013 ubytovanie, doprava, transfér učiteľ projekt Leonardo v dňoch 24.11.-07.12.2013 800,00 24.10.2013 ADC Technology Training Ltd.,                            Station House,11-13 Masons Avenue                            Harrow Middx., HA3 5AD,        ADC VAT Reg.No: 736172238 25.10.2013
242/2013 Vešiak 55,20 24.10.2013 B2B Partner s.r.o.,            Šulekova 2,                 811 06  Bratislava,      IČO: 44413467 obj.č.67/2013 28.10.2013
243/2013 renovácia HP 505A 2 ks, HP 1010 1 ks, HP 285 A 5 ks,  HP 280A 1 ks, Samsung SC X4200 1 ks, HP C4844 1 ks 229,20 24.10.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č.68/2013 28.10.2013
244/2013 DIMM DDR 2 1 GB 2 ks, HP Business injet 1200 1 ks výmena hlavy, TP-LINK TL-WR841 ND Wireles router 1 ks 84,38 28.10.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č.70/2013 29.10.2013
245/2013 letenky 2 osoby grant Leonardo 611,00 29.10.2013 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 29.10.2013
246/2013 Záloha za plyn 11/2013 2 686,00 04.11.2013 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/10-12 05.11.2013
247/2013 záloha za elektrickú energiu 11/2013 1 083,00 04.11.2013 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/02-13 05.11.2013
248/2013 stravovanie zamestnancov za október 2013 príspevok 673,20 04.11.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 05.11.2013
249/2013 stravovanie zamestnancov za október 2013 príspevok zo SF 61,20 04.11.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 05.11.2013
250/2013 prehliadka podružných rozvádzačov v budovách OA, utiahnutie vodivých kontaktov, odstránenie prípadných závad 100,00 05.11.2013 Miroslav Teichgrab –       EL MIŇO,               Nešporova 2237/7,           010 01  Žilina,         IČO: 40433927 obj.č.71/2013 06.11.2013
251/2013 Prvá predlekárska pomoc 24,65 05.11.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04  Bratislava, IČO: 35908718 06.11.2013
252/2013 Stravné lístky 387,00 05.11.2013 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.,          Kálov 356,             010 01  Žilina,        IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 06.11.2013
253/2013 Prístup do siete internet 01.11.-30.11.2013 37,42 05.11.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,     Ševčenkova 36,       851 01  Bratislava,        IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 06.11.2013
254/2013 ROLL-UP standard 100×200 1 ks+doprava 29,58 06.11.2013 ID Reklama s.r.o.,             Hlisno 810,           027 44  Tvrdošín,         IČO: 46015035 obj.č.72/2013 06.11.2013
255/2013 Prenájom telocvične za 10/2013 690,00 06.11.2013 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9 07.11.2013
256/2013 letenky 15 žiakov grant Leonardo 4 095,00 06.11.2013 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 07.11.2013
257/2013 poistenie 15 žiakov grant Leonardo 237,15 06.11.2013 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 07.11.2013
258/2013 poistenie 1 sprev. osoba grant Leonardo 18,60 06.11.2013 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 07.11.2013
259/2013 letenka 1 sprev. osoba grant Leonardo 273,00 06.11.2013 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 07.11.2013
260/2013 Prihláška na školenie – Zákon č. 312/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch – aktuálne zmeny v praxi 40,00 11.11.2013 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1,              040 01  Košice,     IČO: 00699438 obj.č. 76/2013 12.11.2013
261/2013 pracovná zdravotná služba za 10/2013 50,40 11.11.2013 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 12.11.2013
262/2013 Prenájom rohoží za obdobie 07.10.-03.11.2013 22,32 11.11.2013 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 12.11.2013
263/2013 predplatné časopisu Geografia r.2013 12,00 11.11.2013 EPL s.r.o.,              Bystrická 5899/3,       841 07  Bratislava,               IČO: 46724605 predplatné 12.11.2013
264/2013 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 10/2013 0,00 11.11.2013 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 neplatí sa 100% zľava z poplatku
265/2013 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 10/2013 63,73 11.11.2013 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 12.11.2013
266/2013 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania  10/2013 106,62 12.11.2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469 13.11.2013
267/2013 toaletný papier W2 42 R 2 kartóny, airfresh/welnes 1 kartón 239,76 12.11.2013 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o., Elektrárenská 1,     831 04  Bratislava,      IČO: 35840790 obj.č.73/2013 13.11.2013
268/2013 Florbalová hokejka 12 ks, Florbalová loptička 10 ks, Badmintonová súprava pre 2 hráčov 8 ks, Badmintonové košíky /bal.6 ks/ Lietajúci tanier veľký 10 ks 343,70 13.11.2013 EKO-SPORT SCHOOLE,         Tolstého 1199/24,         010 01  Žilina,        IČO: 30580099 obj.č.79/2013 14.11.2013
269/2013 Prihláška na školenie – Aktuálna personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve 74,00 13.11.2013 Nezisková organizácia VESNA,     Smolenická 14         851 05  Bratislava,     IČO: 45739153 obj.č. 82/2013 14.11.2013
270/2013 oprava písacích strojov OPTIMA SP 524 319,00 13.11.2013 Optimal servis Ivan Chladný, Gaštanová 5, 011 57  Žilina, IČO: 10983686 obj.č.78/2013 14.11.2013
271/2013 renovácia pások 176 n 135,00 13.11.2013 Optimal servis Ivan Chladný, Gaštanová 5, 011 57  Žilina, IČO: 10983686 obj.č.78/2013 14.11.2013
272/2013 xerografický papier A4 značka XEROX PREMIER 60 ks a 2,74 €, blok samolepiaci žltý 6ks, záložka EAGLE 659 5 ks, euroobal matný 500 ks, euroobal lesklý 250 ks, tabuľa korková 90×120 cm 4 ks, toaletný papier MAXI 300 128 ks, CD 25 ks 1 pack,obálky C4 250 ks, obálky C6 2 bal/50 ks, Rýchloviazač ob. 60 ks, Rýchloviazač závesný 50 ks, Korekčný roller 5 ks, Špagát jutový 2 ks, Kalendár praktický 11 ks 393,55 14.11.2013 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj. č.74/2013 15.11.2013
273/2013 Mesačný poplatok 11/2013, hovorné 10/13 36,59 18.11.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 14.11.2013
274/2013 Dátové služby VUC NET DSL za 11/2013 66,00 18.11.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 20.11.2013
275/2013 náradie do dielne 885,78 18.11.2013 Ladislav Tabačik – PRIEMTO,     Národná 15               010 01  Žilina,         IČO: 10937510 obj.č.85/2013 19.11.2013
276/2013 Stoličky do HB 32, VB 02 832,14 19.11.2013 KT – Nábytok, Ametystova 574/4, 010 09  Žilina,      IČO: 34359443 obj.č. 89/2013 20.11.2013
277/2013 Stoličky do HB 32, VB 02 1 165,00 19.11.2013 TOS Slovakia s.r.o., Bytčianska 56,          010 03  Žilina,          IČO: 44615019 obj.č.90/2013 20.11.2013
278/2013 Kovové skrinky so zásuvkami 2 ks do dielne 86,40 20.11.2013 B2B Partner s.r.o.,            Šulekova 2,                 811 06  Bratislava,      IČO: 44413467 obj.č.86/2013 21.11.2013
279/2013 Publikácia Pred štartom na vysokú školu na akademický rok 2014/2015 7,45 20.11.2013 Vydavateľstvo Infopress, Malá 5, 811 02  Braislava 2,     IČO: 17488371 obj.č.63/2013 21.11.2013
280/2013 výroba a tlač katalógov 20 ks 180,00 20.11.2013 Juraj Štefuň – GEORG,            Bajzova 11,                 010 01  Žilina,      IČO: 30577225 obj.č.69/2013 21.11.2013
281/2013 žalúzie do učební U2,U4 282,00 21.11.2013 PH DOORS, s.r.o., Horný Hričov 224, 013 42  Horný Hričov,     IČO: 46549447 obj.č.80/2013 22.11.2013
282/2013 Regál policový Praktik 1800 3 ks do dielne+doprava 152,11 22.11.2013 KOVOTYP s.r.o.,            Ľanová 8,                 821 01  Bratislava,      IČO: 35808705 obj.č.87/2013 26.11.2013
283/2013 personálne riadenie školy nov.13 41,20 25.11.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04  Bratislava, IČO: 35908718 predfaktúra 26.11.2013
284/2013 Stredná škola a jej riadenie nov.13 41,84 25.11.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04  Bratislava, IČO: 35908718 predfaktúra 26.11.2013
285/2013 Tlačivá 114,00 25.11.2013 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č. 77/2012 26.11.2013
286/2013 renovácia HP 505A 1 ks, HP 1010 3 ks, HP 285 A 8 ks,  HP 278A 1 ks 256,20 25.11.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č.92/2013 26.11.2013
287/2013 preprava 15 osôb – študenti na trase Žilina-Viedeň na deň 24.11.2013 grant Leonardo 405,00 26.11.2013 Viliam Jarina,     Smreková 19         010 07  Žilina,     IČO: 34355952 obj.č.83/2013 27.11.2013
288/2013 preprava 1 osoby – doprovod na trase Žilina-Viedeň na deň 24.11.2013 grant Leonardo 27,00 26.11.2013 Viliam Jarina,     Smreková 19         010 07  Žilina,     IČO: 34355952 obj.č.84/2013 27.11.2013
289/2013 oprava PC 2 ksm myš e blue 4 ks 39,36 27.11.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č.92/1/2013 28.11.2013
290/2013 Stravné lístky 391,00 28.11.2013 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.,          Kálov 356,             010 01  Žilina,        IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 29.11.2013
291/2013 stravovanie zamestnancov za november 2013 príspevok 673,20 29.11.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 29.11.2013
292/2013 stravovanie zamestnancov za november 2013 príspevok zo SF 61,20 29.11.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 29.11.2013
293/2013 žalúzie do učebne HB 32 210,00 29.11.2013 PH DOORS, s.r.o., Horný Hričov 224, 013 42  Horný Hričov,     IČO: 46549447 obj.č.91/2013 29.11.2013
294/2013 záloha za elektrickú energiu 12/2013 1 083,00 02.12.2013 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/02-13 02.12.2013
295/2013 Záloha za plyn 12/2013 2 686,00 02.12.2013 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/10-12 02.12.2013
296/2013 Seminár A.Frývaldská Ročné zúčtovanie dane 40,00 02.12.2013 EDUCO-CONSULT, s.r.o., P.O.Box 103, 010 08  Žilina,     IČO: 36663484 obj.č.95/2013 03.12.2013
297/2013 oprava 14 ks PC + 1 NTB 1 827,55 03.12.2013 HUDEC Jozef TUS,       Borova 1/3,            010 07  Žilina,          IČO: 34500332 obj.č.96/2013 05.12.2013
298/2013 Prístup do siete internet 01.12.-31.12.2013 37,42 04.12.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,     Ševčenkova 36,       851 01  Bratislava,        IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 05.12.2013
299/2013 predplatné časopisu PROFIT r.2013 29,00 04.12.2013 TREND Representative, s.r.o.,              Tomášikova 23,      821 01  Bratislava,               IČO: 43824706 predplatné 05.12.2013
300/2013 Prenájom telocvične za 11/2013 684,00 04.12.2013 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9 05.12.2013
301/2013 revízia kotolne 1 908,00 06.12.2013 FALLBO s.r.o.,                             Cesta k Paľovej búde 3833/25,                           010 08  Žilina,        IČO: 36774499 obj.č.94/2013 09.12.2013
302/2013 predplatné časopisov na rok 2014 97,22 06.12.2013 Slovenská pošta, Partizánska 9,       975 99  Banská Bystrica,                IČO: 36631124 predplatné 09.12.2013
303/2013 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 11/2013 16,56 06.12.2013 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 09.12.2013
304/2013 Prenájom rohoží za obdobie 04.11.-30.11.2013 30,82 09.12.2013 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 10.12.2013
305/2013 Kontajner na odvoz odpadu dňa 29.11.2013 168,06 09.12.2013 T+T a.s.,      Andreja Kmeťa 18,            010 01  Žilina,          IČO: 36400491 obj.č.81/2013 10.12.2013
306/2013 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 11/2013 63,73 10.12.2013 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 11.12.2013
307/2013 Prenájom telocvične za 12/2013 604,00 10.12.2013 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9 11.12.2013
308/2013 Futbalová lopta 3 ks, basketbalová lopta 2 ks 129,26 10.12.2013 EKO-SPORT SCHOOLE,         Tolstého 1199/24,         010 01  Žilina,        IČO: 30580099 obj.č.98/2013 11.12.2013
309/2013 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania  11/2013 133,10 11.12.2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469 11.12.2013
310/2013 Videoškolenie na DVD Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 so zameraním na školy 24,00 11.12.2013 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 obj.č. 102/2013 11.12.2013
311/2013 Vodné, stočné 30.09.-30.11.2013 1 067,94 12.12.2013 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960,     010 57  Žilina,     IČO: 36672297 zmluva č.17 13.12.2013
312/2013 pracovná zdravotná služba za 11/2013 50,40 12.12.2013 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 13.12.2013
313/2013 PC HP Pro 3500 MT 3 ks 1 184,64 13.12.2013 SK-technik, s.r.o., Jaseňová 3223/36, 010 01  Žilina,      IČO: 36408972 obj.č.99/2013 16.12.2013
314/2013 preprava na deň 11.12.2013 na trase Žilina-Bratislava-Žilina 480,00 16.12.2013 Dubovec Ivan – BUSCAR,       Revolučná 1,            010 01  Žilina,          IČO: 33365458 obj.č.97/2013 17.12.2013
315/2013 oprava plynového kotla v kotolni Obchodnej akadémie 300,00 16.12.2013 EKOTERM Vít Halaj,Zvolenská 10/74, 010 08  Žilina,      IČO: 17783020 obj.č.100/2013 17.12.2013
316/2013 výmena nefunkčnej automatiky v kotolni Obchodnej akadémie 201,60 16.12.2013 EKOTERM Vít Halaj,Zvolenská 10/74, 010 08  Žilina,      IČO: 17783020 obj.č.101/2013 17.12.2013
317/2013 výroba reklamného roll-up Obchodná akadémia v Žiline na účely propagácie školy 53,00 16.12.2013 TigerPrint s.r.o.,       Sládkovičova 13,            010 01  Žilina,          IČO: 45698813 obj.č.93/2013 17.12.2013
318/2013 oprava riadiaceho systému Johnson Controls v kotolni OA 420,00 16.12.2013 EKOTERM Vít Halaj,Zvolenská 10/74, 010 08  Žilina,      IČO: 17783020 obj.č.105/2013 17.12.2013
319/2013 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 10- 12/2013 698,00 16.12.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 17.12.2013
320/2013 Mesačný poplatok 12/2013, hovorné 11/13 36,79 17.12.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 17.12.2013
321/2013 Dátové služby VUC NET DSL za 12/2013 66,00 17.12.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 19.12.2013
322/2013 revízia bleskozvodu prevádzkových budov OA 792,00 17.12.2013 Ján Tichý – KESEL ,          Bajzova 8,                  010 01  Žilina,      IČO: 22635963 obj.č.106/2013 17.12.2013
323/2013 koberec TURBO9623/4V 5,2 BM + sokle 182,32 18.12.2013 ROCHER CONSULTING SR, s.r.o. ,                       Benice 107,               033 01  Liptovský Mikuláš,                IČO: 46272071 obj.č.109/2013 19.12.2013
324/2013 poplatok za prezentačné služby 134,40 18.12.2013 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. ,          M.R.Štefánika 379/19,                  911 60  Trenčín,      IČO: 35840404 19.12.2013
325/2013 xerografický papier A4 značka XEROX PREMIER 100 ks a 2,74 €, euroobal matný 1500 ks 299,35 18.12.2013 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.108/2013 19.12.2013
326/2013 Skladovacia skriňa 1 ks do dielne 214,80 18.12.2013 AJ Produkty.,            Galvaniho 7B,                 821 04  Bratislava,      IČO: 36268518 obj.č.88/2013 19.12.2013
327/2013 panel na náradie 2 ks do dielne 50,40 18.12.2013 AJ Produkty.,            Galvaniho 7B,                 821 04  Bratislava,      IČO: 36268518 obj.č.88/2013 19.12.2013
328/2013 Stolička otočná s područou 4 ks 475,20 20.12.2013 Marta Paulíniová EVA,                   predajňa nábytku,                 Sama Chalupku 735,        015 01  Rajec,       IČO: 17914353 obj.č.104/2013 20.12.2013
329/2013 Stolička otočná s područou 1 ks, skrinka 1 ks 307,80 20.12.2013 Marta Paulíniová EVA,                   predajňa nábytku,                 Sama Chalupku 735,        015 01  Rajec,       IČO: 17914353 obj.č.107/2013 20.12.2013
330/2013 stravovanie zamestnancov za december 2013 príspevok 429,00 20.12.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 20.12.2013
331/2013 stravovanie zamestnancov za december 2013 príspevok zo SF 39,00 20.12.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 20.12.2013
332/2013 Vyúčtovanie plynu 11/2013 278,86 20.12.2013 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/10-12 20.12.2013
333/2013 NB Fujitsu LB AH552+uvedenie do prevádzky 1 ks 569,00 20.12.2013 OK COMP, s.r.o. ,          Na Priekope 41,                  010 01  Žilina,      IČO: 36408379 obj.č.110/2013 20.12.2013
334/2013 monitor 22″ LED Philips 1 ks 105,00 20.12.2013 OK COMP, s.r.o. ,          Na Priekope 41,                  010 01  Žilina,      IČO: 36408379 obj.č.110/2013 20.12.2013
335/2013 preprava koberce TREND 2x 31,20 20.12.2013 Ing. Andrej STRAKA STRAND,                    A.Bernoláka 31,        010 01  Žilina,       IČO: 35118440 obj.č.111/2013 23.12.2013
336/2013 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 12/2013 16,56 02.01.2014 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 09.01.2014
337/2013 Dokumentácia dieťaťa/žiaka so ŠVVP 24,65 07.01.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04  Bratislava, IČO: 35908718 predfaktúra 09.01.2014
338/2013 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania  9/2013-doúčtovanie 7,80 07.01.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469 09.01.2014
339/2013 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 12/2013 63,73 07.01.2014 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 09.01.2014
340/2013 Prenájom rohoží za obdobie 01.12.-29.12.2013 22,32 07.01.2014 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 09.01.2014
341/2013 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania  12/2013 81,52 10.01.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469 10.01.2014
342/2013 pracovná zdravotná služba za 12/2013 50,40 13.01.2014 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 13.01.2014
343/2013 Vyúčtovanie plynu 12/2013 1 305,04 13.01.2014 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/10-12 13.01.2014
344/2013 Hovorné 12/13 1,83 16.01.2014 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 17.01.2014
345/2013 Vodné, stočné 12/2013 337,35 16.01.2014 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960,     010 57  Žilina,     IČO: 36672297 zmluva č.17 17.01.2014