Domov KONTAKTY

Faktúry 2012

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v € Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry
1/2012 Preddavok za plyn na obdobie január 2012 2 990,00 5.1.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 zmluva č.2 17.01.2012
2/2012 Krieda biela 100 ks K-I-N CZ 20 krabíc 54,24 12.01.2012 ELCEN s.r.o., Predmestská 79, 010 01 Žilina, IČO: 00650951 obj.č.2/2012 17.01.2012
3/2012 Účastnícky poplatok za seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2012, Novela postupov účtovania a novela zákonov o účtovníctve 37,00 12.01.2012 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434 obj.č.5/2012 17.01.2012
4/2012 Vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 11/2011 1 891,22 13.01.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 zmluva č.2 17.01.2012
5/2012 Vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 12/2011 2 610,70 13.01.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 zmluva č.2 17.01.2012
6/2012 Dátové služby VUC NET DSL za 1/2012 110,40 16.01.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 20.01.2012
7/2012 Mesačný poplatok 1/2012 65,55 16.01.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 20.01.2012
8/2012 Účastnícky poplatok za seminár Novela zákonov v oblasti odmeňovania v rezorte školastva 40,00 17.01.2012 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1, 040 01 Košice, IČO: 00699438 obj.č. 4/2012 17.01.2012
9/2012 Predplatné za rok 2011 Finančný spravodajca 21,19 17.01.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2011 19.01.2012
10/2012 Čistiace prostriedky 648,23 12.01.2012 BASVEL – združenie, Predmestská 55, 010 01 Žilina, IČO:40739813 obj.č.1/2012 19.01.2012
11/2012 Internet:LINK 4/4 Mbit paušálny poplatok za 1/2012 227,84 18.01.2012 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO 35765143 zmluva č.4 19.01.2012
12/2012 HP 8-Cell Primary Battery (4510 s) 42,00 20.01.2012 M and P spol. s r.o., Jánošíková 264, 010 01 Žilina, IČO: 31568203 obj. č.3/2012 27.01.2012
13/2012 PZ Dejepis 1 pre SŠ 1. časť 30 ks+ 3ks ZDARMA, PZ Dejepis 1 pre SŠ 2.časť 30 ks + 3 ks ZDARMA 270,00 26.01.2012 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava, IČO: 17323266 obj.č. 9/2012 27.01.2012
14/2012 Vodné, stočné 31.10.11-24.01.2012 1 046,91 27.01.2012 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 zmluva č.17 31.01.2012
15/2012 Kazety do tlačiarní 7 ks+ renovácia tonerov do tlačiarní 6 ks+ 1024 MB DD RAM PC 400 CL3 8 ks + oprava PC Siemens 1 ks 510,36 30.01.2012 HUDEC Jozef TUS, Borova 1/3, 010 07 Žilina, IČO: 34500332 obj.č.11/2012 31.01.2012
16/2012 Školenie – Zmeny v povinnosti zverejňovania zmlúv, objednáivok a faktúr od 1.1.2012 45,00 30.01.2012 EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229 obj. č.12/2012 31.01.2012
17/2012 Predplatné časopisu škola 2012 20,00 30.01.2012 JurisDat – M.Meden, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 obj. č. 13/2012 31.01.2012
18/2012 Poradca riaditeľa školy január 2012 43,19 31.01.2012 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava, IČO: 35908718 obj.č.14/2012 07.02.2012
19/2012 ISOLINE – retiazka celotieniaca, réžia, montáž 64,40 31.01.2012 Lamelland s.r.o., Rabárska 1, 911 01 Trenčín IČO: 36331350 obj.č.6/2012 07.02.2012
20/2012 ASC Rozvrhy 2012 63,00 31.01.2012 ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 obj.č.15/2012 07.02.2012
21/2012 stravovanie zamestnancov za január 2012 555,50 01.02.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 07.02.2012
22/2012 stravovanie zamestnancov za január 2012 príspevok zo SF 50,50 01.02.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 07.02.2012
23/2012 záloha za elektrická energiu 2/2012 1 049,00 01.02.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zmluva č. 1 07.02.2012
24/2012 Záloha za plyn 2/2012 2 990,00 01.02.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 zmluva č.2 07.02.2012
25/2012 Stravné lístky 576,65 01.02.2012 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 07.02.2012
26/2012 Tlačivá 24,23 01.02.2012 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 obj.č. 35/2011 07.02.2012
27/2012 Členský príspevok na rok 2012 199,00 06.02.2012 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina, IČO: 30842654 členské 07.02.2012
28/2012 Toaletný papier MAXI D50/B 256 ks 61,44 06.02.2012 ELCEN s.r.o., Predmestská 79, 010 01 Žilina, IČO: 00650951 obj. č. 16/2012 07.02.2012
29/2012 Prenájom rohoží za január 2012 20,95 06.02.2012 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 zmluva č. 15 07.02.2012
30/2012 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 1/2012 63,73 06.02.2012 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615, 010 01 Žilina – Trnové, IČO: 36373664 zmluva č. 13 07.02.2012
31/2012 Prenájom telocvične za 1/2012 590,00 06.02.2012 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01 Žilina, IČO: 14223953 zmluva č. 9 07.02.2012
32/2012 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 1/2012 85,88 08.02.2012 Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 09.02.2012
33/2012 Dohľad nad prácou a pracovným prostredím v mesiaci január 2012 86,18 13.02.2012 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111 zmluva č. 7 14.02.2012
34/2012 Mesačný poplatok 2/2012 68,9 13.02.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 16.02.2012
35/2012 Dátové služby VUC NET DSL za 2/2012 110,40 13.02.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 16.02.2012
36/2012 Internet:LINK 4/4 Mbit paušálny poplatok za 1/2012 227,84 14.02.2012 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO 35765143 zmluva č.4 23.02.2012
37/2012 KP Alabaster A4 80g 106,08 15.02.2012 KRPA Slovanka spol. s r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča, IČO: 30229138 obj.č. 17/2012 23.02.2012
38/2012 školenie – Finančné výkazníctvo v samospráve a formulár vzájomných vzťahov 37,00 16.02.2012 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434 Obj. č. 19/2012 23.02.2012
39/2012 Poistenie majetku projekt 180,00 16.02.2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 Poistná zmluva 5230006948 23.02.2012
40/2012 Komunikácia riaditeľa – Edícia 4 brožúry, poštovné a balné 102,75 20.02.2012 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava, IČO: 35908718 obj.č.20/2012 23.02.2012
41/2012 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 1/2012 16,56 20.02.2012 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04 Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 23.02.2012
42/2012 Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 Zbierka zákonov 49,73 21.02.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2011 23.02.2012
43/2012 Služba lekára na lyžirskom kurze žiakov 1. ročníka v čase od 13.02,2012 do 18.02.2012 480,00 21.02.2012 MUDr. Martin Pevný, V. Spanyola 43, 010 01 Žilina, IČO: 37909819 obj.č. 7/2012 23.02.2012
44/2012 Dodatočný informačný riadok edícia 962/201201 192,00 23.02.2012 MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35859415 zmluva 19/01-12 28.02.2012
45/2012 Výmena poškodeného ventilu v areáli OA 62,99 24.02.2012 SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 obj.č. 18/2012 28.02.2012
46/2012 Oprava PC, renovácia HP 505a, UTP koncovky 136,50 27.02.2012 HUDEC Jozef TUS, Borova 1/3, 010 07 Žilina, IČO: 34500332 obj.č. 23/2012 28.02.2012
47/2012 kancelárske potreby – farebné papiere, špagát, výkresy A4, obálky C 5 samolepiace, strúhadlá, ceruzky, euroobaly, popisovače, zvýrazňovače, spinky,bločky, poradače 196,91 28.02.2012 KRPA Slovanka spol. s r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča, IČO: 30229138 obj.č. 22/2012 29.2.2012
48/2012 Záloha za plyn 3/2012 2 990,00 01.03.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 zmluva č.2 02.03.2012
49/2012 záloha za elektrická energiu 3/2012 1 049,00 01.03.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zmluva č. 1 02.03.2012
50/2012 Toner Canon C-EXV 33 2 ks, údržba kopírovacieho stroja SHARP 128,00 01.03.2012 TELEBIT, s.r.o., č.d. 5, 013 04 Dolná Tižina, IČO: 36714852 obj.č. 24/2012 02.03.2012
51/2012 stravovanie zamestnancov za február 2012 638,00 01.03.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 02.03.2012
52/2012 stravovanie zamestnancov za február 2012 príspevok zo SF 58,00 01.03.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 02.03.2012
53/2012 Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012 21,00 01.03.2012 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434 obj.č.46/2011 02.03.2012
54/2012 Airfresh/Welness 1 kartón, XIBU SENSE FRESHIAR 2 ks 72,12 05.03.2012 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35840790 obj.č. 8/2012 08.03.2012
55/2012 Prenájom rohoží za február 2012 28,94 05.03.2012 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 zmluva č. 15 08.03.2012
56/2012 Prenájom telocvične za 2/2012 617,00 07.03.2012 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01 Žilina, IČO: 14223953 zmluva č. 9 08.03.2012
57/2012 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 2/2012 16,56 09.03.2012 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04 Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 14.03.2012
58/2012 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 2/2012 93,43 12.03.2012 Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 14.03.2012
59/2012 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 2/2012 63,73 12.03.2012 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615, 010 01 Žilina – Trnové, IČO: 36373664 zmluva č. 13 14.03.2012
60/2012 Stravné lístky 236,55 12.03.2012 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 14.03.2012
61/2012 Tlačivá 45,34 13.03.2012 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 obj.č. 20/2010 14.03.2012
62/2012 Dátové služby VUC NET DSL za 3/2012 110,40 13.03.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 19.03.2012
63/2012 Mesačný poplatok 3/2012,hovorné 2/2012 37,34 13.03.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 15.03.2012
64/2012 Dohľad nad prácou a pracovným prostredím v mesiaci február 2012 86,18 13.03.2012 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111 zmluva č. 7 14.03.2012
65/2012 Internet:LINK 4/4 Mbit paušálny poplatok za 2/2012 227,84 13.03.2012 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO 35765143 zmluva č.4 14.03.2012
66/2012 záložky, poradače, euroobaly 39,94 14.03.2012 KRPA Slovanka spol. s r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča, IČO: 30229138 obj.č. 22/2012 14.03.2012
67/2012 Elektroinštalačné práce v bufete OA 350,00 14.03.2012 Miroslav Teichgrab – EL MIŇO, Nešporova 2237/7, 010 01 Žilina, IČO: 40433927 obj.č.25/2012 23.03.2012
68/2012 Dobropis Airfresh/Welness 1 kartón, XIBU SENSE FRESHIAR 2 ks -72,12 20.03.2012 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35840790 obj.č. 8/2012 20.03.2012
69/2012 Airfresh/Welness 1 kartón, XIBU SENSE FRESHIAR 2 ks 130,88 20.03.2012 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35840790 obj.č. 8/2012 20.03.2012
70/2012 renovácia pások 176 n 56 ks 151,20 21.03.2012 Optimal servis Ivan Chladný, Gaštanová 5, 011 57 Žilina, IČO: 10983686 obj. č. 27/2012 23.03.2012
71/2012 oprava písacích strojov OPTIMA SP 524 4 ks 120,00 21.03.2012 Optimal servis Ivan Chladný, Gaštanová 5, 011 57 Žilina, IČO: 10983686 obj. č. 27/2012 23.03.2012
72/2012 kancelársky papier, euroobaly 277,82 22.03.2012 KRPA Slovanka spol. s r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča, IČO: 30229138 obj.č. 26/2012 23.03.2012
73/2012 Oprava PC pentium IV, renovácia HP 505A 2 ks, HP 285 A 5 ks, HP 1010 5 ks, HP 435 A 1 ks, HP 436 A 1 ks, NZ375AA GP 8 Cell Primary Batery 1 ks, C-print alt. CE 505A 1 ks, TP LINK TL-WR543G Wireles AP router 1 ks 463,56 23.03.2012 HUDEC Jozef TUS, Borova 1/3, 010 07 Žilina, IČO: 34500332 obj.č.28/2012 26.03.2012
74/2012 Obaly s potlačou pre predsedu a členov maturitnej komisie v počte 10ks – predseda a 20 ks – člen 360,00 26.03.2012 TigerPrint s.r.o., Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, IČO: 45698813 obj.č. 21/2012 27.03.2012
75/2012 príprava a podanie slávnostného obeda pre 54 osôb pri príležitosti Dňa učiteľov 28.3.2012 900,00 28.03.2012 Súkromná stredná odborná škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina, IČO: 31070850 obj. č. 29/2012 29.3.2012
76/2012 Záloha za plyn 4/2012 2 990,00 02.04.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 zmluva č.2 05.04.2012
77/2012 záloha za elektrická energiu 4/2012 1 049,00 02.04.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zmluva č. 1 05.04.2012
78/2012 Poradca riaditeľa školy marec 2012 40,63 02.04.2012 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava, IČO: 35908718 obj.č.14/2012 05.04.2012
79/2012 Stravné lístky 343,90 02.04.2012 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 05.04.2012
80/2012 Prenájom rohoží za marec 2012 20,95 03.04.2012 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 zmluva č. 15 05.04.2012
81/2012 stravovanie zamestnancov za marec 2012 506,00 03.04.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 05.04.2012
82/2012 stravovanie zamestnancov za február 2012 príspevok zo SF 46,00 03.04.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 05.04.2012
83/2012 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 3/2012 63,73 04.04.2012 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615, 010 01 Žilina – Trnové, IČO: 36373664 zmluva č. 13 05.04.2012
84/2012 Prenájom telocvične za 3/2012 642,00 10.04.2012 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01 Žilina, IČO: 14223953 zmluva č. 9 11.04.2012
85/2012 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 3/2012 16,56 10.04.2012 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04 Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 11.04.2012
86/2012 Dohľad nad prácou a pracovným prostredím v mesiaci marec 2012 86,18 10.04.2012 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111 zmluva č. 7 11.04.2012
87/2012 Zbierka zákonov SR ročník 2012 – 2. preddavok 50,00 10.04.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2012, 2. preddavok 11.04.2012
88/2012 Daň z nehnuteľností na rok 2012 6,66 11.04.2012 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796 ROZHODNUTIE č. 027982/2012 12.04.2012
89/2012 Riešené a neriešené príklady z účtovníctva pre maturantov 8 ks 68,39 11.04.2012 IURA EDITION spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262 obj. č. 30/2012 12.04.2012
90/2012 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 3/2012 103,37 12.04.2012 Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 13.04.2012
91/2012 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 1- 3/2012 698,00 12.04.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 13.04.2012
92/2012 Mesačný poplatok 4/2012,hovorné 3/2012 38,00 12.04.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 17.04.2012
93/2012 Dátové služby VUC NET DSL za 4/2012 110,40 12.04.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 18.04.2012
94/2012 renovovaný toner HP Q2612A SK 2 ks, renovácia tonerovej kazety Canonnt Cartridge T 1 ks 97,00 12.04.2012 SK-technik, s.r.o., Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina, IČO: 36408972 obj.č. 31/2012 13.04.2012
95/2012 zriadenie koncového bodu, aktivácia prístupu do siete internet, inštalácia káblového modemu, nájomné za 1 mesiac za Router, Služby UPC Fiber Power Business 50,08 16.04.2012 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 obj. č. 32/2012, zmluvy č. 24/07-12 17.04.2012
96/2012 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2012 1 834,80 16.04.2012 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796 ROZHODNUTIE č.1621042820/2012 17.04.2012
97/2012 Toner Canon C-EXV 33 2 ks, doprava paušál mesto 98,00 19.04.2012 TELEBIT, s.r.o., č.d. 5, 013 04 Dolná Tižina, IČO: 36714852 obj.č. 34/2012 20.04.2012
98/2012 multiROLL toal.papier W2 42 R 1 kartón, multiROLL utierky W2 12R 2 kartóny 269,76 23.04.2012 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35840790 obj.č. 33/2012 24.04.2012
99/2012 Poistenie hnuteľných vecí Projekt ŠPÚ – požiar, ostatný živel celý, Vodovodné škody, krádež vlámaním – Notebook Lenovo ThinkPad SL500c l ks, Dataprojektor Benq MP624DLP 1 ks 34,00 24.04.2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 zmluva č. 25/08-12 24.04.2012
100/2012 Oprava PC 2 ks, renovácia HP 505A 1 ks, HP 285 A 4 ks, HP 1010 5 ks, HP 278 A 1 ks, HP CN684EE 364XL 1 ks 330,60 24.04.2012 HUDEC Jozef TUS, Borova 1/3, 010 07 Žilina, IČO: 34500332 obj.č. 35/2012 25.04.2012
101/2012 Prenájom rohoží za obdobie 26.03.-22.04.2012 20,95 27.04.2012 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 zmluva č. 15 03.05.2012
102/2012 stravovanie zamestnancov za apríl 2012 540,10 30.04.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 03.05.2012
103/2012 stravovanie zamestnancov za apríl 2012 príspevok zo SF 46,00 30.04.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 03.05.2012
104/2012 záloha za elektrickú energiu 5/2012 1 049,00 02.05.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zmluva č. 1 07.05.2012
105/2012 Záloha za plyn 5/2012 2 990,00 02.05.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 zmluva č.2 07.05.2012
106/2012 Stravné lístky 275,50 03.05.2012 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 07.05.2012
107/2012 dezinsekčné práce 137,28 07.05.2012 Jozef Ondrišík Gabriela Povalu 27, 010 01 Žilina, IČO: 14215454 obj.č.36/2012 09.05.2012
108/2012 Prenájom telocvične za 4/2012 620,00 07.05.2012 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01 Žilina, IČO: 14223953 zmluva č. 9 09.05.2012
109/2012 Prístup do siete internet 01.05.-31.05.2012 35,26 07.05.2012 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 09.05.2012
110/2012 obálky doporučené 500 ks, obal EURO A4 500 ks, doska spisová s gumičkou 10 ks, obal EURO A4 s rozs.kapacit/50 2 ks, krieda farebná/6 2 ks, CD-R Verbatim 25 ks, Spisové dosky A4 23 ks 90,30 09.05.2012 ELCEN s.r.o., Predmestská 79, 010 01 Žilina, IČO: 00650951 obj.č. 38/2012 10.05.2012
111/2012 dodávka a výmena telef.prístroja na klapke 10 67,60 09.05.2012 ATT servis, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 36723797 obj.č.39/2012 11.05.2012
112/2012 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 4/2012 16,56 10.05.2012 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04 Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 11.05.2012
113/2012 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 4/2012 63,73 10.05.2012 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615, 010 01 Žilina – Trnové, IČO: 36373664 zmluva č. 13 11.05.2012
114/2012 Dohľad nad prácou a pracovným prostredím v mesiaci apríl 2012 86,18 10.05.2012 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111 zmluva č. 7 11.05.2012
115/2012 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 4/2012 95,24 11.05.2012 Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 14.05.2012
116/2012 Dátové služby VUC NET DSL za 5/2012 110,40 14.05.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 17.05.2012
117/2012 Mesačný poplatok 5/2012,hovorné 4/2012 37,34 14.05.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 16.05.2012
118/2012 tlačivá Potvrdenie o návšteve školy 200 ks 26,40 16.05.2012 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 obj.č. 40/2012 16.05.2012
119/2012 knihy na výučbu anglického jazyka Business Result Pre-intermediate SB, TB, CD, Osford English for Careers Commerce 2 SB, TB, CD 117,30 17.05.2012 Richard Šrobár – Littera, M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin, IČO: 33580511 obj.č. 43/2012 18.05.2012
120/2012 Poradca riaditeľa školy máj 2012 39,35 22.05.2012 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava, IČO: 35908718 obj.č.14/2012 24.05.2012
121/2012 Upratovací vozík 5 ks 456,00 23.05.2012 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467 obj. č.44/2012 24.05.2012
122/2012 Obal A4 L15 PVC číry 200 ks, toaletný papier MAXI D50/B 128 ks 73,20 24.05.2012 ELCEN s.r.o., Predmestská 79, 010 01 Žilina, IČO: 00650951 obj.č. 47/2012 25.05.2012
123/2012 čistiace prostriedky 637,26 24.05.2012 BASVEL – združenie, Predmestská 55, 010 01 Žilina, IČO:40739813 obj. č.45/2012 25.05.2012
124/2012 Prenájom rohoží za obdobie 23.04.-20.05.2012 30,82 25.05.2012 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 zmluva č. 15 28.05.2012
125/2012 Predplatné na školský rok 2012-2013, počet čísiel za školský rok 10 ks – Freudschaft – nemčina pre pokroč. 1 ks, Slovenský stenograf 8 ks 52,00 25.05.2012 ARES spol. s r.o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava 2, IČO: 31363822 obj. č.37/2012 28.05.2012
126/2012 Oprava Pc základná doska 2 ks, oprava LCD Benq 3 ks, oprava tlačiarne 1 ks, renovácia HP 505A 2 ks, HP 285 A 1 ks, Minolta PagePro 1300W 1 ks, HP 278 A 1 ks, Vision HP 11 červ.,žltá 2 ks, Vision HP 10 čierna 1 ks 282,60 25.05.2012 HUDEC Jozef TUS, Borova 1/3, 010 07 Žilina, IČO: 34500332 obj. č.48/2012 28.05.2012
127/2012 Xerografický papier ALABASTER A4, 80 g 30 bal., xerografický papier ALABASTER A3 3 bal., vrecia plastové 3 rol., tuhy do ceruziek 5 ks, poradač pákový 10 ks 121,62 29.05.2012 KRPA Slovanka spol. s r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča, IČO: 30229138 obj. č. 46/2012 30.05.2012
128/2012 Záloha za plyn 6/2012 2 990,00 01.06.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 zmluva č.2 06.06.2012
129/2012 záloha za elektrickú energiu 6/2012 1 049,00 01.06.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zmluva č. 1 06.06.2012
130/2012 Stravné lístky 290,70 01.06.2012 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 06.06.2012
131/2012 UMY univ.čist.prostriedok 64,50 01.06.2012 BASVEL – združenie, Predmestská 55, 010 01 Žilina, IČO:40739813 obj. č.45/2012 06.06.2012
132/2012 Prenájom telocvične za 4/2012 620,00 04.06.2012 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01 Žilina, IČO: 14223953 zmluva č. 9 06.06.2012
133/2012 Prístup do siete internet 01.06.-30.06.2012 35,26 04.06.2012 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 06.06.2012
134/2012 Vodné, stočné 24.01.-31.05.2012 1 895,35 04.06.2012 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 zmluva č.17 06.06.2012
135/2012 Predplatné na rok 2013 Dane a účtovníctvo 70,69 04.06.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2013 06.06.2012
136/2012 stravovanie zamestnancov za máj 2012 601,70 05.06.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 06.06.2012
137/2012 stravovanie zamestnancov za máj 2012 príspevok zo SF 54,70 05.06.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 06.06.2012
138/2012 Tlačivá 54,04 06.06.2012 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 obj.č. 35/2011 07.06.2012
139/2012 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 5/2012 16,56 07.06.2012 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04 Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 08.06.2012
140/2012 Dohľad nad prácou a pracovným prostredím v mesiaci máj 2012 86,18 08.06.2012 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111 zmluva č. 7 11.06.2012
141/2012 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 5/2012 96,30 08.06.2012 Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 11.06.2012
142/2012 Montáž osvetlenia plynovej kotolne v Obchodnej akadémii v dňoch 07.-08.06.2012 podľa cenovej ponuky zo dňa 09.05.2012 v rozsahu predloženého rozpočtu 1 803,13 11.06.2012 FALLBO s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, 010 08 Žilina IČO: 36774499 obj.č.41/2012 12.06.2012
143/2012 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 5/2012 63,73 11.06.2012 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615, 010 01 Žilina – Trnové, IČO: 36373664 zmluva č. 13 12.06.2012
144/2012 predplatné 91,54 11.06.2012 Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 zmluva č. 13 12.06.2012
145/2012 Mesačný poplatok 6/2012,hovorné 5/2012 37,72 13.06.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 14.06.2012
146/2012 Dátové služby VUC NET DSL za 6/2012 110,40 13.06.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 15.06.2012
147/2012 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 4- 6/2012 698,00 13.06.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 06.07.2012
148/2012 preprava na deň 13.06.2012 na trasu Žilina – Bratislava a späť 565,20 18.06.2012 SLAMKA Dušan, Borová 36, 010 01 Žilina, IČO: 34505849 obj.č. 50/2012 06.07.2012
149/2012 frézovanie odp. kanalizácie čistiacim zariadením 55,00 20.06.2012 Šmárik Milan, Dedinská 46, 010 01 Žilina, IČO: 33373850 obj.č. 51/2012 06.07.2012
150/2012 Prenájom rohoží za obdobie 21.05.-17.06.2012 22,32 25.06.2012 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 zmluva č. 15 06.07.2012
151/2012 stravovanie zamestnancov za jún 2012 príspevok zo SF 53,70 02.07.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 06.07.2012
152/2012 stravovanie zamestnancov za jún 2012 príspevok 590,70 02.07.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 06.07.2012
153/2012 Záloha za plyn 7/2012 2 990,00 02.07.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 zmluva č.2 06.07.2012
154/2012 záloha za elektrickú energiu 7/2012 1 049,00 02.07.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zmluva č. 1 06.07.2012
155/2012 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 6/2012 16,56 02.07.2012 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04 Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 06.07.2012
156/2012 Prístup do siete internet 01.07.-31.07.2012 35,26 04.07.2012 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 06.07.2012
157/2012 Strhnutie starej podl.krytiny s podložkou, vyčistenie, vysávanie + penetráciu podlahy, spevnenie rozpadnutého poteru, vyspravenie rhlín, dodávku PVC Polyflor+sokle, celoplošné nalepenie + zhotovenie zvýšených soklov, odvoz odpadu na skládku v Obchodnej akadémii v dňoch 14.-30.6.2012 podľa cenovej ponuky zo dňa 06.06.2012 v rozsahu predloženého rozpočtu 3 145,14 04.07.2012 Krupa Jozef, s.r.o., Priehradná 133/9, 010 01 Žilina, IČO: 36438146 obj.č. 49/2012 06.07.2012
158/2012 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 6/2012 63,73 09.07.2012 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615, 010 01 Žilina – Trnové, IČO: 36373664 zmluva č. 13 10.07.2012
159/2012 autobusová preprava dňa 28.06.2012 na trase Žilina – Kamenná Poruba 40,00 09.07.2012 Ľubomír Líška Autoškola, Oslobodenia 62, 010 01 Žilina, IČO: 33357676 obj. č. 42/2012 10.07.2012
160/2012 KU532AA HP 6830s 1 ks, renovácia Samsung SCX4200 1 ks, Renovácia HP 1010 4 ks, renovácia HP 505A 2 ks, HP 285 A 2 ks, Renovácia HP 436 A 1 ks, renovácia HP 435A 1 ks 295,20 09.07.2012 HUDEC Jozef TUS, Borova 1/3, 010 07 Žilina, IČO: 34500332 obj. č. 52/2012 10.07.2012
161/2012 Prenájom telocvične za 6/2012 690,00 10.07.2012 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01 Žilina, IČO: 14223953 zmluva č. 9 11.07.2012
162/2012 Stravné lístky 344,85 10.07.2012 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 11.07.2012
163/2012 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 6/2012 98,35 11.07.2012 Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 12.07.2012
164/2012 Lekárske prehliadky zamestnancov 1 023,50 12.07.2012 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111 zmluva č. 7 13.07.2012
165/2012 elektroinštalačné práce pre pripojenie počítačov v učebni U5 395,00 13.07.2012 Miroslav Teichgrab – EL MIŇO, Nešporova 2237/7, 010 01 Žilina, IČO: 40433927 obj.č.54/2012 17.07.2012
166/2012 Mesačný poplatok 7/2012,hovorné 6/2012 39,95 16.07.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 16.07.2012
167/2012 Dátové služby VUC NET DSL za 7/2012 94,80 19.07.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 20.07.2012
168/2012 Dohľad nad prácou a pracovným prostredím v mesiaci jún 2012 86,18 19.07.2012 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111 zmluva č. 7 20.07.2012
169/2012 Prenájom rohoží za obdobie 18.06.-15.07.2012 22,32 23.07.2012 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 zmluva č. 15 24.07.2012
170/2012 Xerografický papier ALABASTER A4, 80 g 20 bal., rýchloviazače 15 ks, zvýrazňovače 3 sady, perá guličkové, lepidlá 6 ks, nožnice, výkresy A2 1 bal., popisovače 2 sady, záložky 10 ks 102,9 24.07.2012 KRPA Slovanka spol. s r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča, IČO: 30229138 obj.č. 55/2012 25.07.2012
171/2012 inzercia 466,80 24.07.2012 MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35859415 zmluva 19/01-12 25.07.2012
172/2012 záloha za elektrickú energiu 8/2012 1 049,00 01.08.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zmluva č. 1 01.08.2012
173/2012 Záloha za plyn 8/2012 2 990,00 01.08.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 zmluva č.2 01.08.2012
174/2012 Predplatné Finančný spravodajca ročník 2013 19,98 02.08.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2013 03.08.2012
175/2012 1 preddavok na Zbierku zákonov SR ročník 2013 112,86 02.08.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2013 03.08.2012
176/2012 Obal A4 EURO 500 ks, toaletný papier MAXI D50/B 128 ks,zošit školský 10 ks, pero solidly 60 ks, ceruzka 12 ks, pripináčky 2 ks, špendlíky 10 ks, zápisníky učiteľské 50 ks, korekčné pásky 4 ks, krieda farebná 1 ks, lepiaca páska 8 ks, razítková farba 1 ks 150,60 24.05.2012 ELCEN s.r.o., Predmestská 79, 010 01 Žilina, IČO: 00650951 obj.č. 58/2012 03.08.2012
177/2012 stravovanie zamestnancov za júl 2012 príspevok 52,80 03.08.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 06.08.2012
178/2012 stravovanie zamestnancov za júl 2012 príspevok zo SF 4,80 03.08.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 06.08.2012
179/2012 Prístup do siete internet 01.08.-31.08.2012 35,26 03.08.2012 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 06.08.2012
180/2012 multiROLL toal.papier W2 42 R 2 kartóny, multiROLL utierky W2 12R 1 kartón 251,88 06.08.2012 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35840790 obj.č. 57/2012 06.08.2012
181/2012 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 7/2012 16,56 06.08.2012 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04 Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 07.08.2012
182/2012 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 7/2012 85,61 08.08.2012 Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 09.08.2012
183/2012 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 7/2012 63,73 09.08.2012 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615, 010 01 Žilina – Trnové, IČO: 36373664 zmluva č. 13 10.08.2012
184/2012 klasifikačný záznam 50 ks, plán písomných prác 30 ks, balné 8,98 10.08.2012 Ing. Vladimír Pápeš – EkonSpo, K cintorínu 36, P.O.Box 52 010 08 Žilina, IČO: 14219671 obj.č. 53/2012 10.08.2012
185/2012 Mesačný poplatok 8/2012,hovorné 7/2012 39,02 14.08.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 15.08.2012
186/2012 Dátové služby VUC NET DSL za 8/2012 94,80 14.08.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 16.08.2012
187/2012 Prenájom rohoží za obdobie 16.07.-12.08.2012 13,82 20.08.2012 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 zmluva č. 15 27.08.2012
188/2012 pracovná zdravotná služba za 7/2012 50,40 20.08.2012 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111 zmluva č. 7 27.08.2012
189/2012 ASC Rozvrhy 2013, ASC Agenda 2013 pre SŠ 252,00 30.08.2012 ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 obj.č. 61/2012 31.08.2012
190/2012 Tlačiareň HP LaserJet 400 M401 dn 1 ks, Projektor Epson EV-X11, 3LCDmXGA + inštalácia 1 ks, Monitor HP 2211 x 21,5″ LED 1 ks 1 080,00 30.08.2012 M and P spol. s r.o., Jánošíková 264, 010 01 Žilina, IČO: 31568203 obj.č. 56/2012 31.08.2012
191/2012 Poradca riaditeľa školy september 2012 43,19 30.08.2012 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava, IČO: 35908718 obj.č.14/2012 31.08.2012
192/2012 oprava PC základná doska 6 ks, oprava tlačiarne HP laserjet 1020 1 ks, Fólia HP 1020, oprava LCD ACER, zdroj LCD ACER 258,00 03.09.2012 HUDEC Jozef TUS, Borova 1/3, 010 07 Žilina, IČO: 34500332 obj.č. 64/2012 05.09.2012
193/2012 Záloha za plyn 9/2012 2 990,00 03.09.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 zmluva č.2 05.09.2012
194/2012 záloha za elektrickú energiu 9/2012 1 049,00 03.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zmluva č. 1 05.09.2012
195/2012 Vodné, stočné 31.05.-28.08.2012 1 293,92 03.09.2012 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 zmluva č.17 05.09.2012
196/2012 Predplatné na školský rok 2012-2013, počet čísiel za školský rok 10 ks – SPITZE 1 ks 8,60 03.09.2012 ARES spol. s r.o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava 2, IČO: 31363822 obj. č.59/2012 05.09.2012
197/2012 Xerografický papier ALABASTER A4, 80 g 20 bal., záložky 20×50 4 neón.farby 10 ks 59,68 04.09.2012 KRPA Slovanka spol. s r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča, IČO: 30229138 obj.č. 60/2012 05.09.2012
198/2012 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 8/2012 16,56 04.09.2012 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04 Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 05.09.2012
199/2012 Stravné lístky 1 107,30 04.09.2012 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 05.09.2012
200/2012 Prístup do siete internet 01.09.-30.09.2012 35,26 04.09.2012 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 05.09.2012
201/2012 stravovanie zamestnancov za august 2012 príspevok 81,40 04.09.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 05.09.2012
202/2012 stravovanie zamestnancov za august 2012 príspevok zo SF 7,40 04.09.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 05.09.2012
203/2012 sieťová licencia ATF 8.6. – písanie všetkými desiatimi 138,00 06.09.2012 SWX, Jozef Fučík, Na Pláni 46, 150 00 Praha 5, ČR, IČO: 15288498 obj.č. 63/2012 07.09.2012
204/2012 Obal A4 EURO 500 ks, obal A4 L 0,18 300 ks, spony listové 50 mm 1 ks 64,80 06.09.2012 ELCEN s.r.o., Predmestská 79, 010 01 Žilina, IČO: 00650951 obj.č. 66/2012 07.09.2012
205/2012 časopis FRIENSHIP 58,50 07.09.2012 FLP, P.O.Box 32, 810 00 Bratislava, IČO: 35814594 obj. č.62/2012 10.09.2012
206/2012 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 8/2012 83,17 10.09.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 11.09.2012
207/2012 Prihláška na školenie – Novela ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie účinná od 1.3.2012 51,00 12.09.2012 EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229 obj.č.68/2012 13.09.2012
208/2012 Xerografický papier ALABASTER A4, 80 g 30 bal., záložky 20×50 4 neón.farby 6 ks,zošívačka 3 ks, edikety cenovkové 2 ks, etikety print 70×36 biele 1 ks, liner centropen 2634 10 ks, značkovač centropen 8559 10 ks, poradač esselta pákový 10 ks, nožnice 1 ks, nôž kovový s plast.rúčku 1 ks 124 13.09.2012 KRPA Slovanka spol. s r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča, IČO: 30229138 obj.č.65/2012 14.09.2012
209/2012 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 8/2012 63,73 13.09.2012 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615, 010 01 Žilina – Trnové, IČO: 36373664 zmluva č. 13 14.09.2012
210/2012 pracovná zdravotná služba za 8/2012 50,40 13.09.2012 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111 zmluva č. 7 14.09.2012
211/2012 Dátové služby VUC NET DSL za 9/2012 94,80 13.09.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 18.09.2012
212/2012 Mesačný poplatok 9/2012,hovorné 8/2012 39,35 13.09.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 17.09.2012
213/2012 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 7- 9/2012 698,00 13.09.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 14.09.2012
214/2012 Školenie – Výkon finančnej kontroly a vedenie príslušnej agendy pre školy a školské zariadenia 20,00 14.09.2012 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1, 040 01 Košice, IČO: 00699438 obj.č.71/2012 14.09.2012
215/2012 Aktualizácia II,III/2013 Z.z. 22,40 14.09.2012 Poradca s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina 1, IČO: 36371271 predplatné 2013 17.09.2012
216/2012 Rekonštrukcia osvetlenia v priestoroch šatní OA HB v termíne 13.09.2012-14.09.2012 430,00 17.09.2012 Miroslav Teichgrab – EL MIŇO, Nešporova 2237/7, 010 01 Žilina, IČO: 40433927 obj.č.67/2012 18.09.2012
217/2012 Prenájom rohoží za obdobie 13.08.-09.09.2012 22,32 17.09.2012 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 zmluva č. 15 18.09.2012
218/2012 sada vlajok SR+EU 150×100 cm,drevená tyč na vlajku 200 cm 2 ks 44,16 17.09.2012 2U spol.s r.o.., Trnavská cesta č. 70, 821 02 Bratislava 2, IČO: 17315786 obj.č.70/2012 18.09.2012
219/2012 kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov 188,95 17.09.2012 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615, 010 01 Žilina – Trnové, IČO: 36373664 zmluva č. 13 18.09.2012
220/2012 Tabuľky plastové 48,00 18.09.2012 TigerPrint s.r.o., Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, IČO: 45698813 obj.č.72/2012 20.09.2012
221/2012 seminár rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora 37,00 21.09.2012 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434 obj.č.73/2012 24.09.2012
222/2012 Vyrezanie poškodenej podlahovej krytiny, vyspravenie podkladu, dodávka UZIN, dodávka PVC, celoplošné nalepenie+frézovanie a zváranie, dodávka PVC sokel + nalepenie 1 236,96 24.09.2012 Krupa Jozef, s.r.o., Priehradná 133/9, 010 01 Žilina, IČO: 36438146 obj.č. 75/2012 25.09.2012
223/2012 Oprava PC – výmena zdroja, zdroj ATX 350W, SWITCH ZYXELL 16 port, renovácia HP 285 A 1 ks. Renovácia HP 1010 3 ks, HP 364XL Black 1 ks, HP 364 žltá 1 ks, HP 364 modrá 1 ks, HP 364 červená 1 ks 182,52 24.09.2012 HUDEC Jozef TUS, Borova 1/3, 010 07 Žilina, IČO: 34500332 obj.č.76/2012 25.09.2012
224/2012 Zbierka zákonov SR ročník 2012 – 3. preddavok 50,00 26.09.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2012, 3. preddavok 27.09.2012
225/2012 Spravodaj pre mzdové účtovníčky a personalistov od 1.11.2012 do 31.10.2013 169,34 26.09.2012 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 predplatné 27.09.2012
226/2012 Prenájom telocvične za 9/2012 525,00 28.09.2012 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01 Žilina, IČO: 14223953 zmluva č. 9 28.09.2012
227/2012 záloha za elektrickú energiu 10/2012 1 049,00 01.10.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zmluva č. 1 03.10.2012
228/2012 Záloha za plyn 10/2012 2 990,00 01.10.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 zmluva č.2 03.10.2012
229/2012 stravovanie zamestnancov za september 2012 príspevok 575,30 01.10.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 03.10.2012
230/2012 stravovanie zamestnancov za september 2012 príspevok zo SF 52,30 01.10.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 03.10.2012
231/2012 Právny kuriér pre školy 01.10.2012-30.09.2013 119,00 02.10.2012 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, IČO: 35908718 predplatné 03.10.2012
232/2012 Stravné lístky 384,20 02.10.2012 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 03.10.2012
233/2012 Registrácia domény.sk oavoza.sk na 1 rok od 25.10.2012 21,60 03.10.2012 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO 35765143 predplatné 04.10.2012
234/2012 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 9/2012 16,56 03.10.2012 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04 Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 04.10.2012
235/2012 Tlačivá 112,80 08.10.2012 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 obj.č. 35/2011 09.10.2012
236/2012 Prístup do siete internet 01.10.-31.10.2012 35,26 08.10.2012 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 09.10.2012
237/2012 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 9/2012 63,73 08.10.2012 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615, 010 01 Žilina – Trnové, IČO: 36373664 zmluva č. 13 09.10.2012
238/2012 školenie – Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012 44,00 10.10.2012 Mgr. Eva Ondrášková EDOS-PEM , Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 40578909 obj.č.78/2012 11.10.2012
239/2012 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 9/2012 109,39 10.10.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 11.10.2012
240/2012 školenie – Správa registragúry 39,00 10.10.2012 Asociácia správcov registratúry , M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky, IČO: 37922190 obj.č.79/2012 11.10.2012
241/2012 pracovná zdravotná služba za 9/2012 50,40 11.10.2012 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111 zmluva č. 7 12.10.2012
242/2012 Prenájom rohoží za obdobie 10.09.-07.10.2012 22,32 12.10.2012 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 zmluva č. 15 15.10.2012
243/2012 Lekárska prehliadka 25,00 12.10.2012 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111 zmluva č. 7 15.10.2012
244/2012 Toner Canon C-EXV 33 2 ks, doprava paušál mesto, oprava kopír.stroja 162,41 12.10.2012 TELEBIT, s.r.o., č.d. 5, 013 04 Dolná Tižina, IČO: 36714852 obj.č. 69,81/2012 15.10.2012
245/2012 seminár Personálna práca a odmeňovanie, Alena Frývaldská, Ing. Pevná Ľubica 70,00 12.10.2012 Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 821 05 Bratislava, IČO: 45739153 obj.č.82/2012 15.10.2012
246/2012 čistiace prostriedky 230,97 15.10.2012 Peter Gallo Veľkoobchod – Obch.firma, Hlboká cesta 1694/28, 010 01 Žilina, IČO:34713221 obj.č.83/2012 16.10.2012
247/2012 Poistenie majetku 01.01.2012-31.12.2012 702,44 16.10.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 17.10.2012
248/2012 Mesačný poplatok 10/2012,hovorné 9/2012 39,35 16.10.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 18.10.2012
249/2012 Dátové služby VUC NET DSL za 10/2012 94,80 16.10.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 18.10.2012
250/2012 Xerografický papier ALABASTER A4, 80 g 50 bal 132,60 17.10.2012 KRPA Slovanka spol. s r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča, IČO: 30229138 obj.č.80/2012 18.10.2012
251/2012 Obal A4 EURO 500 ks, obal A4 EURO široký 10 bal., zakladač PVC 10 ks, toaletný papier 128 ks 95,52 24.10.2012 ELCEN s.r.o., Predmestská 79, 010 01 Žilina, IČO: 00650951 obj.č.84/2012 25.10.2012
252/2012 Oprava písacích strojov OPTIMA SP 524 6 ks 181,4 25.10.2012 Optimal servis Ivan Chladný, Gaštanová 5, 011 57 Žilina, IČO: 10983686 obj.č.85/2012 26.10.2012
253/2012 Dane a účtovníctvo v praxi ročník 2013 195,55 25.10.2012 IURA EDITION spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262 predplatné 26.10.2012
254/2012 seminár účtovná závierka v RO 37,00 26.10.2012 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434 obj.č.86/2012 29.10.2012
255/2012 Oprava PC 2 Kks , zdroj ATX 400W, Samsung SH-224BB 1 ks, renovácia HP 285 A 2 ks. Renovácia HP 1010 1 ks, HP 436 A 1 ks, kazeta HP 505A červená 1 ks 192,00 26.10.2012 HUDEC Jozef TUS, Borova 1/3, 010 07 Žilina, IČO: 34500332 obj.č.87/2012 29.10.2012
256/2012 deratizačné práce 84,00 29.10.2012 Jozef Ondrišík Gabriela Povalu 27, 010 01 Žilina, IČO: 14215454 obj.č.88/2012 30.10.2012
257/2012 stravovanie zamestnancov za október 2012 príspevok 751,30 30.10.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 31.10.2012
258/2012 stravovanie zamestnancov za september 2012 príspevok zo SF 68,30 30.10.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 31.10.2012
259/2012 záloha za elektrickú energiu 11/2012 1 049,00 05.11.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zmluva č. 1 06.11.2012
260/2012 Záloha za plyn 11/2012 2 990,00 05.11.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 zmluva č.2 06.11.2012
261/2012 Prístup do siete internet 01.11.-30.11.2012 35,26 05.11.2012 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 06.11.2012
262/2012 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 10/2012 63,73 05.11.2012 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615, 010 01 Žilina – Trnové, IČO: 36373664 zmluva č. 13 06.11.2012
263/2012 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 10/2012 16,56 05.11.2012 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04 Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 06.11.2012
264/2012 Stravné lístky 426,00 06.11.2012 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 07.11.2012
265/2012 Členský príspevok na rok 2012 20,00 06.11.2012 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, ul. Fraňa Kráľa 20, 949 01 Nitra, IČO: 37857665 členské 07.11.2012
266/2012 seminár Novela Zákonníka práce 60,00 08.11.2012 EDUCO-CONSULT, s.r.o., P.O.Box 103, 010 08 Žilina, IČO: 36663484 obj.č. 91/2012 09.11.2012
267/2012 Prenájom telocvične za 10/2012 680,00 09.11.2012 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01 Žilina, IČO: 14223953 zmluva č. 9 12.11.2012
268/2012 Prenájom rohoží za obdobie 08.10.-04.11.2012 22,32 09.11.2012 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 zmluva č. 15 12.11.2012
269/2012 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 10/2012 113,50 09.11.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 12.11.2012
270/2012 seminár Hodnotiace procesy v prostredí školy 28,00 09.11.2012 WINGS vzdelávacia a poradenská agentúra Pivovarská 390, 019 01 Ilava, IČO: 33493065 obj.č. 89/2012 12.11.2012
271/2012 pracovná zdravotná služba za 10/2012 50,40 12.11.2012 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111 zmluva č. 7 13.11.2012
272/2012 Verejná správa online 16.11.12-15.11.2013 322,56 13.11.2012 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 obj.č. 92/2012 14.11.2012
273/2012 Poradca riaditeľa školy november 2012 43,19 13.11.2012 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava, IČO: 35908718 obj.č.14/2012 14.11.2012
274/2012 poistenie VT od 29.09.12-28.09.13 77,00 14.11.2012 Generali Slovensko poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 5230004702 15.11.2012
275/2012 výkon vysokozdvižnej plošiny ZA 925 AD 29,28 15.11.2012 Viliam Hornáček – ŽIVO, Závodská č. 4, 010 01 Žilina, IČO: 41081889 obj.č. 90/2012 16.11.2012
276/2012 predplatné časopisu Geografia r.2012 10,00 16.11.2012 EPL s.r.o., Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava, IČO: 46724605 predplatné 19.11.2012
277/2012 Dátové služby VUC NET DSL za 11/2012 94,80 16.11.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 19.11.2012
278/2012 Mesačný poplatok 11/2012,hovorné 10/2012 37,20 16.11.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 16.11.2012
279/2012 Publikácia Pred štartom na vysokú školu 6,70 19.11.2012 PhDr. Emília Kollárová – INFOPRESS, Malá 5, 811 02 Braislava 2, IČO: 17488371 obj.č.74/2012 20.11.2012
280/2012 renovácia HP 285 A 4 ks. Renovácia HP 1010 1 ks, HP 435 A 1 ks, kazeta HP 505A 3 ks, HP CF280A 1 ks, HP278A 1 ks 319,00 21.11.2012 HUDEC Jozef TUS, Borova 1/3, 010 07 Žilina, IČO: 34500332 obj.č.96/2012 22.11.2012
281/2012 predplatné časopisu PROFIT r.2013 31,20 22.11.2012 TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, IČO: 43824706 predplatné 23.11.2012
282/2012 krieda biela 100 ks 20 krab., kalendár stolový pracovný 11 ks., papier farebný 100 ks mix 1 bal., tuha 4152 36 ks, rozraďovač 1/3 2 ks, kanc.zošívač NOVUS 1 ks, kanc.spojovač 1 ks 104,18 22.11.2012 ELCEN s.r.o., Predmestská 79, 010 01 Žilina, IČO: 00650951 obj.č.97/2012 23.11.2012
283/2012 Xerografický papier ALABASTER A4, 80 g 50 bal 159,12 27.11.2012 KRPA Slovanka spol. s r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča, IČO: 30229138 obj.č. 95/2012 28.11.2012
284/2012 Školenie – Zákonník práce v roku 2013 20,00 28.11.2012 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1, 040 01 Košice, IČO: 00699438 obj.č.100/2012 29.11.2012
285/2012 predplatné časopisov na rok 2013 95,70 29.11.2012 Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 predplatné 30.11.2012
286/2012 záloha za elektrickú energiu 12/2012 1 049,00 03.12.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zmluva č. 1 04.12.2012
287/2012 Záloha za plyn 12/2012 2 990,00 03.12.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 zmluva č.2 04.12.2012
288/2012 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 12/2012 16,56 03.12.2012 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04 Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 04.12.2012
289/2012 Oprava písacích strojov OPTIMA SP 524 6 ks, náhradné diely 219,3 03.12.2012 Optimal servis Ivan Chladný, Gaštanová 5, 011 57 Žilina, IČO: 10983686 obj.č.101/2012 04.12.2012
290/2012 renovácia pások 22 ks 59,4 03.12.2012 Optimal servis Ivan Chladný, Gaštanová 5, 011 57 Žilina, IČO: 10983686 obj.č.101/2012 04.12.2012
291/2012 Stravné lístky 348,00 03.12.2012 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 zmluva č.8 11K110067/ZSK 04.12.2012
292/2012 stravovanie zamestnancov za november 2012 príspevok 662,20 03.12.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 04.12.2012
293/2012 stravovanie zamestnancov za november 2012 príspevok zo SF 60,20 03.12.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 04.12.2012
294/2012 Seminár Zmeny v organizačnom a pracovnom poriadku školy 42,00 03.12.2012 WINGS vzdelávacia a poradenská agentúra Pivovarská 390, 019 01 Ilava, IČO: 33493065 obj.č.102/2012 04.12.2012
295/2012 Prístup do siete internet 01.12.-31.12.2012 35,26 05.12.2012 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 zmluva č. 24/07-12 06.12.2012
296/2012 Plošná inzercia P-1078 č.n.49 18,00 06.12.2012 PUBLISHING HOUSE, a.s., Jána Milca 6 010 01 Žilina, IČO: 31359451 obj.č.105/2012 7.12.2012
297/2012 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 11/2012 106,97 07.12.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 10.12.2012
298/2012 Prenájom rohoží za obdobie 05.11.-30.11.2012 30,82 07.12.2012 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 zmluva č. 15 10.12.2012
299/2012 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 11/2012 16,56 07.12.2012 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04 Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 10.12.2012
300/2012 Prenájom telocvične za 11/2012 630,00 07.12.2012 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01 Žilina, IČO: 14223953 zmluva č. 9 10.12.2012
301/2012 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 11/2012 63,73 10.12.2012 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615, 010 01 Žilina – Trnové, IČO: 36373664 zmluva č. 13 11.12.2012
302/2012 pracovná zdravotná služba za 11/2012 50,40 10.12.2012 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111 zmluva č. 7 11.12.2012
303/2012 Posypová sol 10 balení po 10 kg+doprava 28,50 10.12.2012 POLOM s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina, IČO 31607217 obj.č.106/2012 11.12.2012
304/2012 renovovaný toner HP Q2612A SK 2 ks 58,00 10.12.2012 SK-technik, s.r.o., Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina, IČO: 36408972 obj.č.107/2012 11.12.2012
305/2012 Lekárska prehliadka 15,00 11.12.2012 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111 zmluva č. 7 13.12.2012
306/2012 oprava regulácie systému v kotolni 308,84 13.12.2012 EKOTERM Vít Halaj,Zvolenská 10/74, 010 08 Žilina, IČO: 17783020 obj.č. 110/2012 14.12.2012
307/2012 lavica 2- mietstna školská 45 ks, stolička školská 90 ks, katedra pre učiteľa 3 ks, stolička čalúnená ku katedre 3 ks 8 990,82 14.12.2012 KT – Nábytok, Ametystova 574/4, 010 09 Žilina, IČO: 34359443 obj.č. 109/2012 17.12.2012
308/2012 renovácia HP 285 A 1 ks. Renovácia HP 1010 2 ks, HP278A 1 ks, oprava adaptéra HO 2 ks, koncovka KOMO 264 117,00 14.12.2012 HUDEC Jozef TUS, Borova 1/3, 010 07 Žilina, IČO: 34500332 obj.č. 114/2012 17.12.2012
309/2012 koberce o rozmeroch 520/357,525/360,520/345 šírka koberca 4 metre, lepidlo chemoprén 2×0,5 kg, lišty 35 metrov + pásik z koberca 35 metrov, PVC krytina 574,68 14.12.2012 KORATEX a.s., Bytčická cesta 2 , 010 01 Žilina, IČO: 31332277 obj.č. 113/2012 14.12.2012
310/2012 stôl pracovný v výsuvom 1 ks, stôl prídavný na tlačiareň 1 ks, kontajner ku stolu 1 ks, skriňa veľká 1 dverová 1 ks, regál s kovou výplňou 1 ks 2 976,00 17.12.2012 KT – Nábytok, Ametystova 574/4, 010 09 Žilina, IČO: 34359443 obj.č.112/2012 18.12.2012
311/2012 toner HP 364 XL black 1 ks, toner HP 364 žltá 1 ks, toner HP 364 modrá 1 ks, toner HP 364 červená 1 ks 39,72 17.12.2012 HUDEC Jozef TUS, Borova 1/3, 010 07 Žilina, IČO: 34500332 obj.č. 116/2012 18.12.2012
312/2012 septFOAMSOAP 1 kartón, toaletný papier W2 42 R 216,98 17.12.2012 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35840790 obj.č.115/2012 18.12.2012
313/2012 Odborná príprava pre kuričov 140,00 17.12.2012 TEP TRAINING, s.r.o. Ľubľanská 2982/8 010 08 Žilina, IČO: 36735001 obj.č. 102/2012 18.12.2012
314/2012 Vodné, stočné 28.08.2012-13.12.2012 1 934,73 17.12.2012 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 zmluva č.17 18.12.2012
315/2012 Revízie plynových, tlakových zariadení a komína na základe VO 1 908,00 17.12.2012 Ján Tichý – KESEL, Bajzova 8, 010 01 Žilina, IČO: 22635963 obj.č.98/2012
316/2012 Revízie elektrických zariadení 3 240,00 17.12.2012 Ján Tichý – KESEL, Bajzova 8, 010 01 Žilina, IČO: 22635963 obj.č.98/2012
317/2012 Dátové služby VUC NET DSL za 12/2012 94,80 17.12.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 inkasný príkaz 18.12.2012
318/2012 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 10-12/2012 698,00 17.12.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 18.12.2012
319/2012 Mesačný poplatok 12/2012,hovorné 11/2012 37,20 17.12.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 17.12.2012
320/2012 Prihláška na seminár Daň z prímov, ročné zúčtovanie preddavkov na daň A.Frývaldská 30,00 17.12.2012 EDUCO-CONSULT, s.r.o., P.O.Box 103, 010 08 Žilina, IČO: 36663484 obj.č.117/2012 19.12.2012
321/2012 Xerografický papier ALABASTER A4, 80 g 50 bal 159,12 17.12.2012 KRPA Slovanka spol. s r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča, IČO: 30229138 obj.č.108/2012 19.12.2012
322/2012 koberec TECHNO 730 3,10m,koberec Melody 956 3,20 m, koberec TECHNO 739 7,95 m, sokel plastový 44m, chemoprén 1 kg, páska obojstranná 25 m 732,72 20.12.2012 KORATEX a.s., Bytčická cesta 2 , 010 01 Žilina, IČO: 31332277 obj.č.119/2012 20.12.2012
323/2012 Kancelárske kreslo Office sivé 1+1 2 ks 220,80 20.12.2012 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467 obj.č.118/2012 20.12.2012
324/2012 Prenájom telocvične za 12/2012 580,00 20.12.2012 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01 Žilina, IČO: 14223953 zmluva č. 9 20.12.2012
325/2012 Prenájom ľadovej plochy na deň 06.12.2012 od 08.30-10.30 hod. 50,00 20.12.2012 MsHK Žilina, ulica športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36387193 obj.č.93/2012 20.12.2012
326/2012 stravovanie zamestnancov za december 2012 príspevok 453,20 20.12.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 21.12.2012
327/2012 stravovanie zamestnancov za december 2012 príspevok zo SF 41,20 20.12.2012 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5 21.12.2012
328/2012 Exercise bikes FITNESS HW Giro M 1 ks, exercise bikes FITNESS HW Golf M 1 ks 709,98 28.12.2012 Exisport s.r.o.,            Opatovská cesta 14,                 040 01  Košice,      IČO: 31723420 obj.č. 120/2012 28.12.2012
329/2012 Poskytovanie služieb technika PO a BP za 12/2012 63,73 02.01.2013 PYROSTOP, spol. s r.o., Ipeľská 615,       010 01  Žilina – Trnové,                IČO: 36373664 zmluva č. 13 11.01.2013
330/2012 Poistenie hnuteľných vecí Projekt MPC 11.12.-23.04.2013 12,48 02.01.2013 Generali Slovensko  poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, IČO: 35709332 dodatok k zmluve č. 25/08-12 11.01.2013
331/2012 Prenájom rohoží za obdobie 015.12.-30.12.2012 22,32 08.01.2013 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15 11.01.2013
332/2012 Vyúčtovanie elektrickej energie VB za rok 2012 28,90 09.01.2013 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/02-12 11.01.2013
333/2012 Vyúčtovanie elektrickej energie HB za rok 2012 31,61 09.01.2013 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/02-12 11.01.2013
334/2012 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 12/2012 85,28 10.01.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  Bratislava, IČO: 35763469 11.01.2013
335/2012 Vyúčtovanie plynu 11/2012 1 258,85 10.01.2013 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2 11.01.2013
336/2012 Vyúčtovanie plynu 12/2012 3 504,29 10.01.2013 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2 11.01.2013
337/2012 hovorné 12/2012 1,59 15.01.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 inkasný príkaz 18.01.2013
338/2012 pracovná zdravotná služba za 12/2012 50,40 15.01.2013 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 16.01.2013