Domov KONTAKTY

Expozícia judaík v Malej synagóge

Žilina bola významným centrom židovského života od začiatku 19. storočia. Dejiny mesta sú však späté aj s utrpením židovského obyvateľstva. Počas holokaustu bolo zo zberného tábora,  v blízkosti vojenských kasární na ceste do Závodia, deportovaných do nacistických vyhladzovacích táborov viac ako 18 000 židov z celého Slovenska.

Dňa 25. mája 2016 sa žiaci 2. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia zúčastnili prehliadky Malej synagógy v Žiline. Expozícia judaík im prestavila základy judaizmu, kultúru a život židov, ktorí v minulosti tvorili významnú časť obyvateľstva Žiliny, napr. v roku 1942 žilo v meste 3 500 obyvateľov židovskej národnosti. Lektorka expozície poskytla zaujímavé informácie o živote žilinských židov, ktoré žiaci prepojili so získanými vedomosťami z vyučovania dejepisu.

Expozícia Múzea židovskej kultúry je umiestnená v budove ortodoxnej synagógy, ktorá sa v súčasnosti využíva na duchovné účely. Väčšinu vystavených exponátov tvoria sakrálne predmety, ktoré sú majetkom Židovskej náboženskej obce.

PaedDr. Peter Majer