Domov KONTAKTY

Exkurzia v LKW WALTER

Žiaci tretieho ročníka III.C, III.D a III.E sa zúčastnili dňa 3. Mája 2012 odbornej exkurzie v LKW WALTER v Neudorfe pri Viedni. Organizátorkou a vedúcou podujatia bola profesorka PhDr. Anna Burličevová, ktorú sprevádzali pani riaditeľka Ing. Ľubica Pevná a pani profesorka PhDr. Anna Drzigová. Vybratí boli žiaci tretieho ročníka, ktorí sú zameraní na cudzí jazyk – nemecký jazyk – ktorý je súčasne aj ich budúcim maturitným predmetom.

Po príchode do firmy sme sa zúčastnili prezentácie, z ktorej sme sa dozvedeli o histórii a súčasnom medzinárodnom pôsobení spoločnosti, ale taktiež o možnostiach vykonávania študentskej praxe priamo vo firme, možnostiach uplatnenia absolventov obchodných akadémií v danom študijnom odbore a výhodách, ktoré mladým ľuďom spoločnosť poskytuje.

Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v malom mestečku neďaleko hraníc v Hainburgu. Dievčatá III.D triedy si pripravili prezentáciu o rímskej histórií a zaujímavostiach, takže sme si rozšírili vedomosti nielen zo súčasnosti, ale i z dejín mesta.

Odborná exkurzia bola prínosom pre našich žiakov, predovšetkým v tom, že nielen ich podnietila v učení sa cudzích jazykov, ale ukázala im tak možnosti uplatnenia sa vo svojom odbore. Žiaci mali možnosť vidieť a pochopiť, že budúcnosť každého z nich závisí od ich vlastných schopností, vedomostí a záujmu.