Domov KONTAKTY

Exkurzia na hrade Strečno

Hrad Strečno patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v okolí Žiliny. Archeologické nálezy dokazujú, že hradná vyvýšenina bola obývaná už v 13. storočí. Prvá písomná zmienka sa datuje od roku 1316, kedy sa spomína Strečnianske panstvo. Od 14. storočia sa na hrade vystriedalo množstvo majiteľov, medzi najznámejších patria Pongrácovci, Vešeléniovci a rodina Bošňáková.

Krásy hradu objavili aj žiaci I.G, ktorí sa dňa 27. mája 2016 zúčastnili dejepisnej exkurzie, realizovanej v rámci Kurzu pohybových aktivít v prírode. Lektorka Považského múzea v Žiline im poskytla zaujímavé informácie o histórii hradu a živote Žofie Bosniakovej. Žiakov bilingválneho štúdia obchodnej akadémie zaujal najmä interiér hradného komplexu a archeologické nálezy z obdobia praveku a staroveku. Pobyt na hrade si spríjemnili dejepisnými hrami v anglickom jazyku a zážitkovými aktivitami v stredovekej drevenej dedine. Žiačka Katarína Chudá dotvorila atmosféru života na hrade hrou na klavíri. 

PaedDr. Peter Majer