Domov KONTAKTY

Druhý projekt Erasmus+ v rámci pridelenej akreditácie

V rámci akreditácie Erasmus+, ktorú naša škola získala na obdobie 7 rokov, nám bol schválený už druhý projekt s číslom 2022-1-SK01-KA121-VET- 000057489. Projekt potrvá 15 mesiacov, v rámci neho bude v školskom roku 2022/2023 na odbornú prax v zahraničí vyslaných 20 žiakov a na jazykové a manažérske kurzy v anglickom jazyku 7 učiteľov a zástupcov zriaďovateľa školy (ŽSK). Tešíme sa na nové zážitky!