Domov KONTAKTY

Druhé stretnutie projektu EUFin v Žiline

13.-15. júna 2019  hostila Žilina partnerov medzinárodného projektu „EUFin: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe” (EUFin: Inovatívne integrované nástroje na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti naprieč Európou). Druhého nadnárodného projektového stretnutia sa zúčastnilo 28 účastníkov z 5 európskych krajín – Belgicka, Holandska, Talianska, Estónska a Slovenska. Projektový tím Žilinskej univerzity v Žiline, v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Regionálnou komorou v Žiline a Obchodnou akadémiou, Veľká okružná Žilina pripravil stretnutie účastníkov na pôde Žilinskej univerzity. Počas stretnutia, ktoré viedol Prof. dr. Oliver Holz z Katolíckej univerzity Leuven v Belgicku, boli odprezentované prvé výsledky projektu a to dotazníkového prieskumu o úrovni finančnej gramotnosti žiakov a učiteľov stredných škôl a Opisná a porovnávacia analýza vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti v jednotlivých krajinách, ktoré odprezentovali zástupcovia vysokých škôl zúčastnených krajín. Počas práce v tímoch si účastníci rozdelili úlohy na ďalších aktivitách projektu – tvorbe: kurikula, didaktických materiálov pre stredné školy, webstránky a na diseminácii výsledkov. Spoločnou večerou a neformálnymi rozhovormi bolo zavŕšené mimoriadne plodné nadnárodné stretnutie.

EUFin: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe” (EUFin: Inovatívne integrované nástroje na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti naprieč Európou). Druhého nadnárodného projektového stretnutia sa zúčastnilo 28 účastníkov z 5 európskych krajín – Belgicka, Holandska, Talianska, Estónska a Slovenska. Projektový tím Žilinskej univerzity v Žiline, v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Regionálnou komorou v Žiline a Obchodnou akadémiou, Veľká okružná Žilina pripravil stretnutie účastníkov na pôde Žilinskej univerzity. Počas stretnutia, ktoré viedol Prof. dr. Oliver Holz z Katolíckej univerzity Leuven v Belgicku, boli odprezentované prvé výsledky projektu a to dotazníkového prieskumu o úrovni finančnej gramotnosti žiakov a učiteľov stredných škôl a Opisná a porovnávacia analýza vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti v jednotlivých krajinách, ktoré odprezentovali zástupcovia vysokých škôl zúčastnených krajín. Počas práce v tímoch si účastníci rozdelili úlohy na ďalších aktivitách projektu – tvorbe: kurikula, didaktických materiálov pre stredné školy, webstránky a na diseminácii výsledkov. Spoločnou večerou a neformálnymi rozhovormi bolo zavŕšené mimoriadne plodné nadnárodné stretnutie.

Viac informácií o projektoch v programe Erasmus+ nájdete na: www.erasmusplus.sk

Ďalšie informácie o projekte EUFin nájdete na: www.eufin.org

2nd meeting of project EUFin in Žilina