tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Dobré správy samosprávy v šk. roku 2009/2010

V školskom roku 2009 / 2010 bola predsedom Žilinského samosprávneho kraja opäť vypísaná súťaž v tvorbe Power Pointových prezentácií.  Víťazkou súťaže a zároveň majiteľkou nového notebooku sa stala študentka našej Obchodnej akadémie Petra Holländerová.

Spomedzi 8 ocenených prác až 3 práce vytvorili naší študenti.

1. miesto: Petra Holländerová, III. D trieda

Ocenená: Lenka Tekeljaková, III. C trieda

Ocenená: Martina Kubová, III. E trieda