Domov KONTAKTY

Dobré správy samosprávy

… je stredoškolská súťaž pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja o najlepšiu power-pointovú prezentáciu na ľubovoľnú tému o ŽSK.

Jej cieľom je aktívne zapojiť stredoškolskú mládež do spoznávania Žilinského samosprávneho kraja, jeho kompetencií, volebnom systéme, organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo práci ŽSK v oblasti eurofondov. „Dobré správy samosprávy“ sú súčasťou komunikačno-informačného projektu „Komunikujeme„.

Študent vo svojej práci osobitým spôsobom predstaví Žilinský samosprávny kraj v rôznych témach. Môže prezentovať, napr. históriu, súčasnosť, alebo kompetencie, volebný systém, či organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, aktivity, projekty a granty realizované Žilinským samosprávnym krajom.

Prezentácia projektov žiakov 3. ročníka prebehla 26. 11. 2008.