Domov KONTAKTY

Country style

Viac ako sto hostí, neformálne oblečenie, piesne skupiny Kasava, tanečné kreácie mladšich i starších účastníkov, výborné jedlo a hlavne skvelá zábava do skorých ranných hodín patria už tradične k symbolom Country bálu našej školy. Nebolo tomu inak ani 8. februára 2013, kedy sa v priestoroch podniku „U drevenej kravy“ uskutočnil tretí ročník Country bálu Obchodnej akadémie v Žiline. Účastníci zábavy z radov rodičov, pedagogických zamestnancov a priateľov školy sa predstavili v netradičnom oblečení a vyzbrojení dobrou náladou prispeli k výbornej atmosfére, ktorá sa niesla celým bálom. Skupina Kasava zaplnila tanečný parket nadšencami nielen country štýlu, ale aj piesní moderných hudobných skupín. Ceny do tomboly zabezpečili občianske združenie Vzdelanie, Rodičovská rada pri Obchodnej akadémii v Žiline, občianske združenie Platesa a rodičia žiakov školy.

Veľké poďakovanie patrí organizačnému tímu: Ing. Ľubici Pevnej – riaditeľke školy, Mgr. Monike Ďuríkovej, PhDr. Anne Buriličevovej, Ing. Marte Berešíkovej a Mgr. Jurajovi Adamíkovi, zásluhou ktorých sa účastníci Country bálu cítili veľmi príjemne a na netradičný ples Obchodnej akadémie v Žiline budú ešte veľmi dlho spomínať.

Veríme, že 4. ročník Country bálu v roku 2014 bude rovnako úspešný ako tohtoročný a privíta ešte viac záujemcov o netradičný country style.