Domov KONTAKTY

Čo nás čaká vo februári

01. 02. Polročné prázdniny
04. 02. Začiatok vyučovania po prázdninách
05. – 06. 02. Maturitné skúšky v mimoriadnom období
07. 02. Krajské kolo Olympiády ľudských práv
07. 02. Biblická olympiáda
08. 02. SOČ
11. 02. Hviezdoslavov Kubín
18. 02. – 23. 02. Kurz pohybových aktivít v prírode- lyžiarsky kurz
17. 02. Spracovanie informácií na počítači – krajské kolo
18. 02. – 22. 02. Prednášky zo štatistiky pre 3. ročník
25. 02. – 01. 03. Jarné prázdniny
04. 03. Začiatok vyučovania po prázdninách