Bratislava – hlavné mesto Slovenskej republiky

exkurzia-bratislava-5Vyučovací proces občianskej náuky v 3. ročníku štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline je zameraný na rozvíjanie občianskeho a právneho vedomia žiakov. Oboznamuje ich s činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov verejnej správy a s možnými spôsobmi zapojenia sa do občianskeho života. Súčasťou vyučovania sú odborné exkurzie a aktivity zážitkového učenia (napr. návšteva súdneho pojednávania, besedy s politikmi územnej samosprávy a pod.). Dňa 8. decembra 2014 sa žiaci III.A pod vedením Ing. Anny Mikáčovej a PaedDr. Petra Majera zúčastnili prehliadky Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky je ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Plní hlavnú úlohu pri budovaní Slovenskej republiky ako moderného a demokratického štátu. Žiaci III.A si v sprievode vyškoleného pracovníka pozreli budovu parlamentu a balkón rokovacej sály, z ktorého mali možnosť vidieť organizačnú a technickú prípravu pred rokovaním poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Formovanie moderného slovenského národa v období 19. a 20. storočia im predstavil dokumentárny film o slovenskom parlamentarizme. Súčasťou exkurzie bola prehliadka historického centra Bratislavy a návšteva vianočných trhov.