Biblická olympiáda – školské kolo

IMAG0769Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do BIBLICKEJ OLYMPIÁDY. Triedne kolá prebiehali v týždni od 20. 1. – 24. 1. 2014. Do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 29. 1. 2014, postúpili žiaci prvých a druhých ročníkov, ktorí v ňom reprezentovali svoje triedy.

Poslaním a cieľom súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska, je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Žiaci si otestovali vedomosti z vybraných biblických kníh (Exodus, Jonáš, Jánovo evanjelium) a najšikovnejší si odniesli aj pekné knižné ceny.

Výsledky školského kola:
1. miesto – Veronika Klimeková (1. C)
2. miesto – Jozef Kiss (2. B)
3. miesto – Radka Jakubcová (2. B)

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v dekanátnom kole, v ktorom budú všetci traja reprezentovať našu školu ako jeden tím.