Domov KONTAKTY

Best guest 2016

Dňa 28.09.2016 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili podujatia s názvom Best guest s podtitulom Podnikavým patrí Európa. Beseda sa konala pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ a uskutočnila sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky ŽU. V rámci tejto akcie vystúpili pred študentov 3 úspešní podnikatelia (p. Martin Adámek z INLOOPu, p. Vlasto Kocián z KROSu a p. Laco Heglas z EMTESTu) a rozprávali o svojich podnikateľských začiatkoch a plánoch smerom do budúcnosti. Študenti tak mali možnosť sa oboznámiť s podnikaním v praxi a od pánov dostali aj tipy, ako začať podnikať a čo robiť preto, aby boli úspešní.