Beseda o ochrane spotrebiteľov

Dňa 26. 11. 2019 sa triedy I.A, B Obchodnej akadémie a II.G, H bilingválnej sekcie zúčastnili na zaujímavej besede na tému Ochrana spotrebiteľa. Zástupca Európskeho spotrebiteľského centra p. Pavel Pavlovkin priblížil žiakom na 2 vyučovacích hodinách problematiku spotrebiteľských práv, reklamácií, ako bezpečne nakupovať na internete a nedať sa oklamať rôznymi nekalými praktikami obchodníkov. Žiakov táto téma zaujala a aktívne sa obracali na p. Pavlovkina so svojimi otázkami. Okrem nových vedomostí si odniesli aj darčeky v podobe reklamných predmetov Európskeho spotrebiteľského centra pre SR.

Mgr. Ing. Katarína Janeková