Domov KONTAKTY

Bankári v roli „učiteľov“ už po tretí raz

Dňa 16. novembra 2017 sa Obchodná akadémia stala školou, kde prebiehalo zvláštne vyučovanie. Bankári tretieho ročníka (III. A triedy) pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej sa zhostili role učiteľov. Najskôr privítali žiakov 8. ročníka CZŠ R. Zaymusa ako hostí spolu s ich pani zástupkyňou Mgr. J. Krajčíkovou a to nielen bankári, ale aj zástupkyňa OA JUDr. J. Tomaníčková a vyučujúca predmetu Bankovníctvo Ing. R. Fojcíková.

Potom sa to začalo. Podľa vopred vypracovaného scenára a časového harmonogramu sa bankári pustili do práce. Popísali ôsmakom vývoj peňazí v historických súvislostiach – pomocou prezentácií, ktoré si vopred pripravili a stiahli do tabletov. Na stôl položili bankovky a mince rôznych nominálnych hodnôt a názorne oboznámili žiakov o ochranných prvkoch na nich. Samozrejmosťou bolo, že si spätne preverovali, či ôsmaci všetko pochopili a na vyzvanie jednotlivé prvky ukázali na zvolenej bankovke. Znaky si pozreli aj pod UV lampou. Téma mincí bola veľmi zaujímavá. Naučili žiakov ZŠ, aby rozpoznali mincu na základe hrany, po ktorej prejdú prstami. A tak im zaviazali oči šatkou a skúšali ich. Boli úspešní. V závere im rozdali testy, ktoré obsahovali otázky o práve odučených skutočnostiach. Radosť bolo pozorovať tímy „modrých“,  „žltých“, „červených“ a „zelených“ pri práci. Vo vzduchu bola citeľne dobrá atmosféra.

V závere si Ing. Fojcíková overila otázkami každý tím zvlášť. Na všetky otázky ôsmaci vedeli odpovedať. Odnášali si z OA nielen nové vedomosti, ale pevne veríme, že aj kúsok z tvorivej a príjemnej atmosféry. Už sa tešíme na druhé stretnutie!

Ing. Renáta Fojcíková