Domov KONTAKTY

Aj OAVOZA je ZA čistejšie mesto!

Nielen my, ale aj naša Zem a príroda potrebuje pravidelnú hygienu,  aby sa cítila čo najlepšie. Preto sa tento rok naša Žiacka školská rada rozhodla na podnet predsedu ŽŠR Mateja Jedličku a pani učiteľky Baltovej prijať výzvu „Sme ZA čistejšie mesto“ a akciou „Čistenie okolia škôl“ zbaviť odpadu okolie našej Obchodnej akadémie aj nášho mesta. A práve v apríli – mesiaci Zeme –  sme 17. 04. 2019 spojili všetky svoje sily a vďaka materiálnej podpore,  ktorú poskytlo mesto Žilina, sa 12 tried našej školy odobralo do práce. A musíme podotknúť, že spolu so základnými školami sme boli jediná stredná škola, ktorá sa zapojila do tejto akcie.

Po dohode s vedením mesta Žiliny sme vytýčili najviac znečistené úseky, ktoré bolo potrebné zbaviť odpadu. Tieto časti sme pridelili jednotlivým ročníkom podľa náročnosti. Tretiaci čistili Lesopark Chrasť, druháci dostali za úlohu zbaviť odpadu znečistený tok Rajčianky, no a prváci sa rozhodli vyčistiť centrum mesta a vyzbierať neporiadok v Sade SNP, parku na Studničkách a prečesať trávnatý pás popri Kuzmányho ulici.

Každú triedu sprevádzal pedagogický dozor (práce sa neštítilo dokonca ani vedenie školy), gumené rukavice a vrecia na odpadky.  Počas dvoch hodín sme mali za úlohu premeniť mesto Žilina na skutočnú a naleštenú perlu na Váhu. Odmenou nám bol skorý návrat domov, no hlavne dobrý pocit z toho, že sme pomohli našej krajine a okoliu, v ktorom sa denno-denne nachádzame a trávime čas.

Počas akcie sme čelili realite a videli, že ľudia sú schopní vyhodiť naozaj čokoľvek. Práca nám však išla rýchlo a dokonca sa pri nás pristavovali aj okoloidúci a vyjadrovali nám podporu. Ako sme zistili, veľkým zdrojom nečistenia sú cigaretové ohorky rozhádzané po celom meste a nič nie je väčšou päsťou do oka ako to, keď idete okolo koša, pri ktorom sú desiatky až stovky takýchto ohorkov a ľudia nie sú schopní ich ani len hodiť do koša. V týchto chvíľach si mnohí uvedomili, ako je na tom naša spoločnosť a že si len znečisťujeme naše spoločné okolie.

Počas trvania tejto akcie sme nachodili niekoľko kilometrov, navštívili rôzne časti mesta a vyzbierali viac ako 60 vriec odpadu! Po tohtoročnom zbere papiera, keď sme prekročili hranicu 3,5 tony papiera, to bolo teda ďalšie úspešné podujatie, ktorým sa naša škola stala opäť trochu viac zelená.

Bola to veľmi poučná a dobrá akcia a všetci dúfame, že sa budúci rok opäť zapojíme. A zároveň veríme, že si ľudia vstúpia do svedomia a budúci rok bude toho odpadu predsa len trošku menej… J

Denisa Vysoká, I. A