Domov KONTAKTY

Aj my sa zapojíme do Európskeho týždňa odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie vyhlásená v roku 2016. Jej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to organizovaním rôznych podujatí v celej Európe na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Viac informácií nájdete na stránke http://erasmusplus.sk/vsw/.

Žiaci 3. ročníka voliteľného predmetu BANKOVNÍCTVO pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej sa zapájajú do Európskeho týždňa odborných zručností prostredníctvom aktivity Finančná gramotnosť hrou v spolupráci s Cirkevnou základnou školou R. Zaymusa v Žiline. Hlavným cieľom aktivity je naučiť žiakov základnej školy prostredníctvom zahraného divadla pojmy finančnej gramotnosti súvisiace so založením účtu v komerčnej banke.