Domov KONTAKTY

3D tlač a virtuálna realita zaujali našich študentov

V dňoch 25. a 26. mája 2017 sa študenti I. G, II. A a II. G zúčastnili exkurzie venovanej predovšetkým 3D tlači a virtuálnej realite. 

Exkurziu sme začínali na Katedre konštruovania a častí strojov, kde nás Ing. Rudolf Madaj, PhD. oboznámil s využitím RAPID technológií v priemyselných aplikáciách. Viac o samotnom laboratóriu a jednotlivých 3D tlačiarňach nájdete aj na stránke www.kkcs.uniza.sk/…laboratorium-rapid-prototyping. Zaujímavá prednáška bola doplnená aj konkrétnymi ukážkami hotových produktov a mali sme možnosť vidieť 3D tlačiareň pri práci. Nezabudnite si pozrieť video na konci článku.

Na katedre priemyselného inžinierstva sme mali možnosť vidieť praktické ukážky využitia prvkov rozšírenej a virtuálnej reality aplikáciou CERAA. Je to unikátna aplikácia, ktorá rýchlo a jednoducho odhalí rizikovosť pracoviska. Hodnotenie prechádza cez priestorové podmienky a pracovné polohy.

Spoločnosť Ceit, a.s. nám umožnila vyskúšať si virtuálnu prehliadku v 3D prostredí v Cave (viacnásobné zariadenie spätnej projekcie s vysokým rozlíšením 3D obrazu a zvuku), ktoré je súčasťou spoločného pracoviska spoločnosti Ceit, a.s. a Žilinskej univerzity – ZIMS (Žilinský inteligentný výrobný systém). Na ďalšom pracovisku sme sa oboznámili s najmodernejšími metódami 3D tlače a laserového sinterovania. Týmto spôsobom je možné vytvárať presné diely, prototypy a dokonca aj medicínske implantáty.

Počas celej exkurzie nás sprevádzal doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., zástupca vedúceho katedry pre vedu a výskum na Katedre priemyselného inžinierstva Strojníckej fakulty. V priebehu trvania exkurzie nám poskytol množstvo zaujímavých informácií a príkladov z praxe. Ďakujeme.

Exkurzia priniesla študentom množstvo obohacujúcich poznatkov a ktovie, možno sa v budúcnosti rozhodnú aj pre štúdium priemyselného inžinierstva.