Zoznam študentov III.B

Triedny učiteľ: Ing. Renáta Fojcíková

Zástupca: Mgr. Martin Rožek

Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 2 dievčat: 20

 1. Badíková Nikola
 2. Bubica Samuel
 3. Čungová Tatiana
 4. Ďurčová Kristína
 5. Gavendová Lucia
 6. Kormancová Laura
 7. Kubová Andrea
 8. Kupková Kristína
 9. Kurucárová Vanesa
 10. Michalová Lujza
 11. Michalovičová Sára
 12. Mravcová Ivona
 13. Ondrišková Karolína
 14. Palajová Jana
 15. Pilátová Vanesa
 16. Pompurová Ivana
 17. Prášková Bronislava
 18. Švecová Alžbeta
 19. Tabačková Aneta
 20. Trnka Andrej
 21. Trnková Viktória
 22. Verešová Viktória