tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Zoznam študentov II. A

Triedny učiteľ: Ing. Kubalová Blanka

Zástupca: Mgr. Baltová Jaroslava

Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 5 dievčat: 25

 1. Benčová Natália(2. Skup.)
 2. Bíziková Paulína(1. Skup.)
 3. Cabadajová Mária(1. Skup.)
 4. Drdáková Natália(1. Skup.)
 5. Hulínová Silvia(1. Skup.)
 6. Juričková Martina(1. Skup.)
 7. Kavecká Nikola(1. Skup.)
 8. Kližanová Silvia(1. Skup.)
 9. Kolenčíková Katarína(1. Skup.)
 10. Koptáková Lucia(2. Skup.)
 11. Korbáš Matúš(1. Skup.)
 12. Králová Klaudia(1. Skup.)
 13. Kubová Zdenka(1. Skup.)
 14. Majerov Patrik(1. Skup.)
 15. Málik Viliam(1. Skup.)
 16. Maslíková Soňa(2. Skup.)
 17. Nemcová Paulína(1. Skup.)
 18. Novosád Filip(2. Skup.)
 19. Novosadová Daniela(2. Skup.)
 20. Pagáčová Mária(2. Skup.)
 21. Porubčanská Natália(2. Skup.)
 22. Psotová Petra(2. Skup.)
 23. Salatová Lenka(2. Skup.)
 24. Skaličanová Natália(2. Skup.)
 25. Sýkorová Miriam(1. Skup.)
 26. Šeríková Michaela(2. Skup.)
 27. Višňovská Jarmila(2. Skup.)
 28. Vrábel Juraj(2. Skup.)
 29. Vráblová Júlia(2. Skup.)
 30. Zábojníková Lucia(2. Skup.)