Domov KONTAKTY

Nemecký jazyk

Súťaž prezentácií v nemeckom jazyku

Po dvojročnej prestávke sme mohli s radosťou opäť zorganizovať tretí ročník súťaže o Najlepšiu prezentáciu v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili podľa ročníkov v troch kategóriách. Začiatočníci sa popasovali s témou Mestá – krajiny – jazyky. Starší žiaci pripravili program trojdňovej exkurzie do Berlína a pokročilí naplánovali dovolenku v zahraničí s cestou, ubytovaním, stravou i kalkuláciou výdavkov. Porota hodnotila nielen gramatickú a obsahovú stránku, ale aj

Možnosti vysokoškolského štúdia v Rakúsku

Vysokoškolské štúdium v zahraničí ponúka viacero výhod a je snom mnohých slovenských študentov. Splniť si tento sen  nie je jednoduché, ale určite nie nemožné a pritom netreba cestovať až tak ďaleko. Dňa 13. 4. 2022 sme privítali na našej škole milú návštevu spoza rakúskej strany Dunaja. Pani Jagodinka Petrikic-Zlatkov z Fachhochschule Wiener Neustadt spolu so študentkou Alexandrou prišli k nám,

26. september – Európsky deň jazykov

Aj tento rok sme si pripomenuli Európsky deň jazykov a oslávili jazykovú rozmanitosť nášho kontinentu. V rámci hodiny nemeckého jazyka riešili žiaci  III.A , III.G, III.H a V.GH kvíz o nemecky hovoriacich krajinách a premýšľanie nad správnymi odpoveďami si spríjemnili popíjaním kávy známych nemeckých značiek  – Tchibo, Jacobs a Eduscho. Potom sme sa „preniesli“ do Rakúska a spoznávali históriu tradičných a vo svete

Európsky deň jazykov

Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. My sme Európsky deň jazykov oslávili vo štvrtok – 03. 10. 2019. Pani učiteľky Truchlíková a Baltová sa rozhodli, že nám týmto spôsobom spríjemnia deň a doprajú trochu uvoľnenej atmosféry. Spojili sa teda ruštinári a nemčinári z II.A a II.B triedy. Začalo to

Rozprávať je zábava – Sprechen macht Spaβ!

V cudzom jazyku je veľmi dôležité naučiť sa rozprávať, no práve zvládnutie tejto zručnosti považujú žiaci, študenti či dospelí za veľmi náročné. Dňa 2. 10. 2019 sa uskutočnilo na našej škole metodické stretnutie učiteľov nemeckého jazyka pod vedením Mgr. Miliny Kollárovej. Seminár ponúkol vyučujúcim inšpiráciu i praktické ukážky, ako je možné práve túto zručnosť precvičovať na hodinách

Čaj o piatej alebo káva o štvrtej?

Európsky deň jazykov – 26. september Dve krajiny, dve rozdielne tradície. Angličania sú známi pitím čaju o piatej (tea at 5), Nemci popíjajú kávu o štvrtej (Kafffeetrinken um 4). Tieto a ďalšie tradície rozoberali maturanti v rámci spoločnej anglicko-nemeckej hodiny, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Pri učení sa cudzieho jazyka je dôležité nielen zvládnuť jazykové zručnosti,

Súťaž prezentácií v nemeckom jazyku

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Pravdivosť tejto starej múdrosti sme si možno nikdy neuvedomovali viac než dnes. Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní, otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale aj mysle, a tak prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi. S každým ďalším cudzím jazykom sa rozširujú naše obzory a pohľad na svet. V tomto duchu sa na

Ako učiť nemecký jazyk zaujímavo a pútavo?

Ako zabezpečiť dobré učebné prostredie, zohľadňovať individuálne vzdelávacie potreby, používať digitálne médiá a iniciovať nové formy učenia? Týmito témami sa zaoberali účastníci metodicko-didaktického seminára, ktorý sa uskutočnil 20. marca 2019 na pôde našej školy. Pod vedením Mgr. Miliny Kollárovej, konzultantky pre vzdelávanie  z vydavateľstva Klett, mali pedagógovia zo Žiliny i okolia možnosť zoznámiť sa s množstvom aktivít, ktoré pomôžu

Viedeň 2018

Dňa 07.12.2018 sa žiaci II.A a II.B triedy zúčastnili exkurzie vo Viedni pod vedením Mgr. Ftorekovej Evy, PaedDr. Truchlíkovej Zdenky, Ing. Kostolnej Michaely a profesionálnym sprievodcom Michalom Macháčom. Najskôr žiaci navštívili obchodné centrum Huma Eleven, ktoré sa nachádza na začiatku Viedne. Študenti mali možnosť nakúpiť vianočné darčeky a mohli začať nasávať vianočnú atmosféru, ktorú bolo

Exkurzia do firmy – LKW WALTER

Dňa 3.5. 2018 sa žiaci III.A, III.B, III.C a III.G  zúčastnili exkurzie do firmy LKW WALTER. Tento deň bol pre každého žiaka veľmi zaujímavý, pretože sme sa o firme  veľa dozvedeli. Napríklad, že centrála firmy je vo Viedni a pobočku má v Tirolsku. Zamestnáva približne 1700 zamestnancov. Firma podporuje najmä mladých ľudí, ktorí majú možnosť zamestnať sa hneď po

Chceme vedieť po nemecky

6. marca žila naša obchodná akadémia nemčinou. Členky predmetovej komisie nemeckého jazyka Mgr E. Ftoreková, PhDr. A. Drizgová a PhDr. A .Buriličevová  pripravili zaujímavé podujatie pre žiakov 1. – 3. ročníka. 22  žiakov prezentovalo v troch rôznych kategóriách projekty na vopred zadanú tému. Vedomosti získané na hodinách nemeckého jazyka skĺbili so svojimi schopnosťami pracovať s novými médiami. Hoci je

Exkurzia – Viedeň

Vianoce sú už za dverami. Všetci sa radujú a netrpezlivo ich očakávajú. My, žiaci II.A, II.B, sme sa rozhodli dňa 12.12.2017,  spríjemniť si tento výnimočný čas, a to práve návštevou  mesta – Viedne. Hlavne vo vianočnom období toto mesto pripomína čarokrásnu rozprávku, z ktorej sme boli v nemom úžase. Našou prvou zástavkou bolo Národné historické múzeum,  odkiaľ sme prešli

Vianočná Viedeň

     Hovorí sa, že človek zažije pravú rozprávkovú vianočnú atmosféru na Christkindlmarkt, jednom z najväčších a najznámejších vianočných trhoch vo Viedni. Tento rok sa o tom prišli presvedčiť aj žiaci z III. G.      Z autobusu sme vystúpili pri Národnom historickom múzeu, odkiaľ sa začala naša prehliadka. Prechádzali sme ulicami Viedne, kde sme obdivovali historické budovy a vianočnú

Aktivizácia žiakov – seminár pre učiteľov nemeckého jazyka

Obchodná akadémia v Žiline v spolupráci s vydavateľstvom Hueber Verlag a distribútorom jazykovej literatúry OXICO sa stala i tento školský rok 2017/2018 spoluorganizátorom metodicko-didaktického seminára pre učiteľov nemeckého jazyka základných, stredných a jazykových škôl. Seminár sa konal dňa 7. novembra 2017 o 15.00 hod. na našej škole. Organizačne ho pripravila predmetová komisia nemeckého jazyka, ktorej

Pracovné pohovory do LKW Walter

Každý rok absolvujú vybraní študenti tretieho ročníka odbornú exkurziu v medzinárodnej prepravnej spoločnosti LKW Walter, a to priamo v jej centrále vo Viedni. Majú tak príležitosť dozvedieť sa niečo viac o tejto úspešnej rodinnej firme a odsledovať jeden bežný pracovný deň. Po ukončení exkurzie sú študenti informovaní o možnosti uchádzať sa o prax, letnú brigádu,

Deň v LKW WALTER

Vo štvrtok 11. mája 2017  tretiaci z našej školy nastúpili v skorých ranných hodinách do luxusného autobusu, ktorý mal namierené smer  Viedeň – LKW WALTER. Ako tretiaci už vieme, že LKW WALTER je špedičná firma, ktorá zabezpečuje prepravu tovarov takmer po celej Európe a jej blízkom okolí. Firma je ako rodinný podnik na trhu aktívna už 93 rokov

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 15.11.2016 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci druhého  až štvrtého ročníka v počte 29 prihlásených. Organizáciu olympiády zabezpečili  PhDr. A. Drizgová a Mgr. E. Ftoreková. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: I. kategória – 2A – žiaci prvého a druhého ročníka a II. kategória – 2B – žiaci tretieho a štvrtého ročníka.

Naši absolventi sa uplatnia aj v zahraničí

Obchodná akadémia, Veľká okružná v Žiline pripravuje absolventov, ktorí sú schopní uplatniť sa nielen na slovenskom, ale aj na zahraničnom trhu. Už niekoľko rokov  vedenie školy a predmetová komisia nemeckého jazyka spolupracuje  so špedičnou firmou – koncernom LKW WALTER centrála Viedeň. Firma sa zaoberá prepravou kompletných nákladov v rámci celej Európy. Pre žiakov Obchodnej akadémie, Veľká okružná

Ist Deutsch eine schwere Sprache? Je nemčina ťažká?

Seminár učiteľov nemeckého jazyka pod týmto názvom sa konal na Obchodnej akadémii, Veľká okružná 32, v Žiline dňa 2. 11. 2016. Seminára sa zúčastnili vyučujúce nemeckého jazyka na obchodnej akadémii PhDr. A. Drizgová, Mgr. E. Ftoreková a PhDr. A. Buriličevová spolu s 34 učiteľmi z celého stredného Slovenska. Rekordná účasť učiteľov je dôkazom toho, aké aktuálne je vyučovanie nemeckého

Exkurzia v LKW Walter

Žiaci tretieho ročníka III.A, III.B, a III.C sa zúčastnili dňa 19. apríla 2016 odbornej exkurzie v LKW Walter v Neudorfe pri Viedni. Organizátorkou a vedúcou podujatia bola pani profesorka PhDr. Anna  Buriličevová, ktorú sprevádzali pani zástupkyňa Ing. Marta Berešíková a pani profesorky  PhDr. Anna Drizgová a Ing. Jana Pevná. Po príchode do firmy sme sa zúčastnili prezentácie, z ktorej sme sa dozvedeli

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 16.12.2015 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci prvého až štvrtého ročníka v počte 13 záujemcov. Organizáciu olympiády zabezpečili PhDr.A. Buriličevová, PhDr.A. Drizgová a Mgr.E.Ftoreková. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: I. kategória -žiaci prvého a druhého ročníka a II. kategória -žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Preverili si tak svoje schopnosti  nielen v čítaní

Exkurzia v LKW Walter

Dňa 21. apríla 2015 sa žiaci III.B, III.C a III.D zúčastnili odbornej exkurzie v rakúskej firme LKW Walter. Exkurzia sa uskutočnila v rámci spolupráce s firmou. Žiaci dostali príležitosť pozrieť si priestory firmy a organizáciu práce v podniku. LKW Walter je špedičná firma, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru do viac ako 40 krajín Európy ako aj na Blízky východ,

Olympiáda z nemeckého jazyka – školské kolo

Dňa 09.12.2014 sa na Obchodnej akadémii v Žiline uskutočnilo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Svoje jazykové zručnosti mali možnosť prezentovať vybraní žiaci, ktorí zastupovali triedy všetkých štyroch ročníkov. Účastníci nemeckej olympiády predviedli svoje vedomosti najskôr v písomnej časti, ktorá vyselektovala najlepších nemčinárov do ústnej časti kategórie 2A a 2B. Ostatní, menej úspešní „olympionici“, mohli objektívne posúdiť výkony

Vianočné trhy Viedeň 2014

Vianočné trhy v rakúskom meste Viedeň patria medzi najkrajšie v strednej Európe. Mesto Viedeň láka svojich turistov nielen v letnom období, ale aj nádhernou výzdobou počas zimy. Od polovice novembra do Vianoc sa najkrajšie miesta Viedne premenia na rozprávkové vianočné trhy. Vôňa pečených gaštanov, perníkov a vianočného punču navodí tú pravú vianočnú náladu. Práve preto sme sa triedy

Exkurzia vo firme LKW WALTER očami žiakov

7. mája 2014 si žiaci III.C, III.D a III.E museli privstať o niečo skôr, aby sa mohli zúčastniť exkurzie do firmy LKW Walter, ktorá sídli vo Viedni. LKW Walter je rodinná firma, ktorá sa zaoberá prepravnou činnosťou kompletných nákladok. Jednou zo základných podnikateľských zásad spoločnosti je výhradné financovanie z vlastného Cash-Flow, čo znamená, že spoločnosť nemá žiadne