Exkurzia v LKW Walter

Žiaci tretieho ročníka III.A, III.B, a III.C sa zúčastnili dňa 19. apríla 2016 odbornej exkurzie v LKW Walter v Neudorfe pri Viedni. Organizátorkou a vedúcou podujatia bola pani profesorka PhDr. Anna  Buriličevová, ktorú sprevádzali pani zástupkyňa Ing. Marta Berešíková a pani profesorky  PhDr. Anna Drizgová a Ing. Jana Pevná.

Po príchode do firmy sme sa zúčastnili prezentácie, z ktorej sme sa dozvedeli o histórii a súčasnom pôsobení spoločnosti, ale taktiež o možnostiach vykonávania študentskej praxe priamo vo firme, možnostiach uplatnenia absolventov obchodných akadémií v danom študijnom odbore a výhodách, ktoré mladým ľudom spoločnosť poskytuje. Mali sme možnosť navštíviť a prezrieť si priamo pracoviská a zúčastniť sa taktiež pracovného procesu vo firme.

Na spiatočnej ceste sme sa zastavili vo Viedni, prezreli si niekdajšie letné sídlo Habsburgovcov – zámok Schönbrunn a potúlali sa nádherným zámockým parkom. Slniečko nám prialo, čo umocnilo naše zážitky a dojmy z netradičného a zaujímavo prežitého dňa.

Odborná exkurzia bola prínosom pre našich žiakov, predovšetkým v tom, že nielen podnietila učenie sa cudzích jazykov, ale  poukázala na možnosti uplatnenia sa vo svojom odbore. Žiaci dostali príležitosť vidieť a pochopiť, že budúcnosť každého závisí od vlastných schopností, vedomostí, záujmu a predovšetkým cieľavedomosti a pevnej vôle.

PhDr. Anna Drizgová

[nggallery id=209]