Naši absolventi sa uplatnia aj v zahraničí

Obchodná akadémia, Veľká okružná v Žiline pripravuje absolventov, ktorí sú schopní uplatniť sa nielen na slovenskom, ale aj na zahraničnom trhu.

Už niekoľko rokov  vedenie školy a predmetová komisia nemeckého jazyka spolupracuje  so špedičnou firmou – koncernom LKW WALTER centrála Viedeň. Firma sa zaoberá prepravou kompletných nákladov v rámci celej Európy.

Pre žiakov Obchodnej akadémie, Veľká okružná v Žiline firma každoročne organizuje a financuje zaujímavé  a hodnotné  exkurzie, počas ktorých si žiaci obchodnej akadémie priamo v medzinárodných pracovných tímoch majú možnosť vyskúšať prácu  v pozíciách Transport Manager, SalesManager a Back Office Assistant.

Najšikovnejší študenti sa môžu uchádzať o absolvovanie platenej praxe vo firme, ktorá je súčasťou školského vzdelávacieho programu a po úspešnom ukončení štúdia na Obchodnej akadémii, Veľká okružná v  Žiline aj o lukratívne pracovné miesta.

Vo firme našli stále zamestnanie absolventi Jana Romančíková, Daniel Dubeň a Filip Guffa.

Po absolvovaní výberového konkurzu sa praxe a vzdelávacieho Trainee – programu Train the Winner v priebehu posledných rokov zúčastnilo 7 žiakov našej obchodnej akadémie, ktorým bolo umožnené nielen aktívne pracovať v medzinárodných tímoch, ale aj dôverne sa oboznámiť s pamätihodnosťami Viedne.

Vzhľadom na rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR o skrátení počtu vyučovacích hodín nemeckého jazyka v súvislosti s jeho vyučovaním iba ako druhého cudzieho jazyka, bol na obchodnej akadémii s podporou LKW WALTER vypracovaný pilotný projekt na podporu jazyka pod názvom Nemčina aktívne, do ktorého boli vybraní aktívni žiaci druhých ročníkov so záujmom o prehĺbenie  znalostí z nemčiny pre prax. Projekt štartuje v januári 2017 pod vedením PhDr. A. Buriličevovej. Jeho cieľom je podporiť výučbu jazyka v regióne, kde nemčina bola už tradične žiadaná.