Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 15.11.2016 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci druhého  až štvrtého ročníka v počte 29 prihlásených. Organizáciu olympiády zabezpečili  PhDr. A. Drizgová a Mgr. E. Ftoreková. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: I. kategória – 2A – žiaci prvého a druhého ročníka a II. kategória – 2B – žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Všetci si tak preverili svoje schopnosti  nielen v čítaní a porozumení textu, popisu obrázku, ale i v okamžitom reagovaní na témy, ktoré boli vylosované.

Veríme, že všetci získali odpoveďou, taktiež svojou účasťou i vlastnú skúsenosť , ktorá ich posunie a motivuje do ďalšieho štúdia nemeckého jazyka. Je potrebné dodať, že k tomu určite prispela  i príjemná atmosféra, ktorú sme si sami vytvorili.

Aké bolo umiestnenie žiakov v školskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v školskom roku 2016/2017:

I. kategória – 2A:

1.miesto:      Patrik   Salášek               trieda   II. A

2.miesto:      Denisa   Brozová,           trieda   II. A

3.miesto:      Zuzana   Nováková         trieda  II. A

 

 

II. kategória – 2B:

1.miesto:        neudelené

2.miesto:        Alžbeta  Filipová            trieda   IV.C

3.miesto:        Lenka  Šupíková            trieda    III.B

 

Blahoželáme víťazom a všetkým želáme veľa chuti a pevnej vôle v prekonávaní samého seba v učení sa  cudzích jazykov!

Autor článku:   PhDr. Anna Drizgová