Domov KONTAKTY

Pracovné pohovory do LKW Walter

Každý rok absolvujú vybraní študenti tretieho ročníka odbornú exkurziu v medzinárodnej prepravnej spoločnosti LKW Walter, a to priamo v jej centrále vo Viedni. Majú tak príležitosť dozvedieť sa niečo viac o tejto úspešnej rodinnej firme a odsledovať jeden bežný pracovný deň. Po ukončení exkurzie sú študenti informovaní o možnosti uchádzať sa o prax, letnú brigádu, či stále pracovné miesto. Podmienkou je vyplniť online formulár, napísať životopis a motivačný list v nemeckom jazyku a samozrejme nazbierať odvahu.

Dňa 22. júna 2017 sa na pôde našej školy konal pracovný pohovor pre uchádzačov so zástupcami firmy – pánom T. Denkingerom, pani A. Polzhofer a pani J. Liptákovou. Túto možnosť využilo dovedna 26 študentov zo štyroch odborných škôl: z OA Žilina, OA Čadca, OA a SPŠ Považská Bystrica.

Nie každý mohol byť úspešný, ale určite každý získal cennú skúsenosť, ktorú môže zúročiť v budúcom pracovnom živote.

Veľa šťastia prajeme študentom našej školy Henriete Gaššovej a Lukášovi Gábelovi, ktorí v priebehu októbra a novembra absolvujú dvojtýždňovú odbornú prax vo firme LKW Walter.