Program ERASMUS+

V rámci spolupráce s partnerskou organizáciou  Bell Educational Services Ltd sa Mgr. Andrea Eliášová a PaedDr. Lenka Kulichová v mesiaci júl zúčastnili kurzu Content and Language Integrated Learning (CLIL) Secondary.

Kurz bol naplnený  hodnotnými a podnetnými aktivitami zameranými na obohatenie vyučovacích techník a tvorbu materiálov na hodiny anglického jazyka, respektíve iných predmetov vyučovaných v anglickom jazyku. Vzdelávanie bolo realizované prostredníctvom rôznych workshopov a prednášok. Všetci absolventi získali množstvo nových podnetov a osvojili  si inovatívne techniky učenia. Okrem certifikátu, zážitkov a skúseností  sme  si priniesli domov portfólio autentických materiálov a nápadov, ktorým môžeme prispieť  k  skvalitneniu vyučovacieho procesu v škole.

Ak by sme mali len veľmi stručne vystihnúť svoj pobyt, tak by sme ho hodnotili takto: vysoká profesionalita zo strany lektorov, výborné organizačné zabezpečenie, fantastický servis (raňajky, večere, ubytovanie), nové priateľstvá, vedomosti, metódy, podnety, nápady a nepochybne KRÁSNE ZÁŽITKY A SPOMIENKY.

Mgr. Eliášová, PaedDr. Kulichová