Ako učiť nemecký jazyk zaujímavo a pútavo?

Ako zabezpečiť dobré učebné prostredie, zohľadňovať individuálne vzdelávacie potreby, používať digitálne médiá a iniciovať nové formy učenia?

Týmito témami sa zaoberali účastníci metodicko-didaktického seminára, ktorý sa uskutočnil 20. marca 2019 na pôde našej školy. Pod vedením Mgr. Miliny Kollárovej, konzultantky pre vzdelávanie  z vydavateľstva Klett, mali pedagógovia zo Žiliny i okolia možnosť zoznámiť sa s množstvom aktivít, ktoré pomôžu ešte lepšie aktivovať a motivovať študentov pri osvojovaní si cudzieho jazyka.

Za organizáciu seminára ďakujeme Mgr. D. Petrovskej, vydavateľstvu Klett a predmetovej komisii nemeckého jazyka na našej škole.