Domov KONTAKTY

Súťaž prezentácií v nemeckom jazyku

Po dvojročnej prestávke sme mohli s radosťou opäť zorganizovať tretí ročník súťaže o Najlepšiu prezentáciu v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili podľa ročníkov v troch kategóriách. Začiatočníci sa popasovali s témou Mestá – krajiny – jazyky. Starší žiaci pripravili program trojdňovej exkurzie do Berlína a pokročilí naplánovali dovolenku v zahraničí s cestou, ubytovaním, stravou i kalkuláciou výdavkov. Porota hodnotila nielen gramatickú a obsahovú stránku, ale aj celkový dojem a vizuálne spracovanie témy.

Do súťaže sa zapojilo spolu 21 žiakov, ktorým i touto cestou ďakujeme za snahu a zodpovedný prístup, s akým sa k tejto výzve postavili. Hoci sa nemecký jazyk na našej škole už niekoľko rokov učí len ako druhý cudzí jazyk, dajú sa aj na tejto úrovni dosiahnuť pekné výsledky, o čom svedčia aj prezentované práce.

Už teraz sa tešíme na budúci ročník!

Výsledné hodnotenie:

1. kategória
                        1. miesto         Branislav Trnka  I.B
                        2. miesto         Ema Sušienková  II.H
                        3. miesto         Simona Milcová  II.H

2. kategória
                        1. miesto         Lenka Janková III.G
                        2. miesto         Sofia Čikotová III.H
                        3. miesto         Jana Žiaková II.B

3. kategória
                        1. miesto         Dominika Obrtancová IV.G
                        2. miesto         Andrej Slivoň III.B
                        3. miesto         Juraj Pečalka IV.G

Gratulujeme !!!