Chceme vedieť po nemecky

6. marca žila naša obchodná akadémia nemčinou.

Členky predmetovej komisie nemeckého jazyka Mgr E. Ftoreková, PhDr. A. Drizgová a PhDr. A .Buriličevová  pripravili zaujímavé podujatie pre žiakov 1. – 3. ročníka.

22  žiakov prezentovalo v troch rôznych kategóriách projekty na vopred zadanú tému. Vedomosti získané na hodinách nemeckého jazyka skĺbili so svojimi schopnosťami pracovať s novými médiami. Hoci je pre všetkých zúčastnených nemčina druhým cudzím jazykom,  účastníci predstavili  veľmi kreatívne práce na výbornej jazykovej úrovni.

Učitelia a ich zverenci strávili spolu zaujímavé pracovné dopoludnie a tešia sa na budúce ročníky tejto vydarenej súťaže.

VÍŤAZI  KATEGÓRIÍ:

1.Kategória:                                                                  

 1. miesto: Tomáš Hrošovský 2.G
 2. miesto: Emma Ceterová 1.A
 3. miesto: Terézia Hlačinová 2.G
                 Zuzana Gecíková  2.G

2. Kategória

 1. miesto: Silvia Hulínová        2.A
 2. miesto: Jozef Dávidík           2.B
 3. miesto: Marianna Paúrová  3.G
                 Petra Šenkárová      3.G

3. Kategória

 1. miesto: Denisa Brozová       3.A
 2. miesto: Nikoleta Salášková 3.A
 3. miesto: Marek Chupáň         3.B
                 Marianna Kupčuliaková 3.B