Aktivizácia žiakov – seminár pre učiteľov nemeckého jazyka

Obchodná akadémia v Žiline v spolupráci s vydavateľstvom Hueber Verlag a distribútorom jazykovej literatúry OXICO sa stala i tento školský rok 2017/2018 spoluorganizátorom metodicko-didaktického seminára pre učiteľov nemeckého jazyka základných, stredných a jazykových škôl.

Seminár sa konal dňa 7. novembra 2017 o 15.00 hod. na našej škole. Organizačne ho pripravila predmetová komisia nemeckého jazyka, ktorej vedúcou je Mgr. Eva Ftoreková, s podporou vedenia školy. Zúčastnilo sa ho 24 učiteľov z celého Žilinského kraja. Uskutočnil sa pod vedením Doc. Dr. phil. Veroniky Kotúlkovej, zo Slezskej univerzity v Opave, kde vyučuje jazykovedné disciplíny ako syntax, slovotvorbu a fonetiku. V Opave vedie už niekoľko rokov kurz nemeckého jazyka pre deti predškolského veku a podieľala sa ako spoluautorka na tvorbe učebnice Super! 2.

„Ako získať žiakov a študentov pre to, aby sa nemčinu učili radi?“ – bolo cieľom seminára. Pre nás učiteľov ponúkol širokú škálu podnetov pre zaujímavú a efektívnu prácu pri osvojení si nemeckého jazyka, zaujímavé aktivity, ktoré môžu žiakov baviť a súčasne aktivizujú ich kľúčové kompetencie a rozvíjajú ich. Účastníci seminára dostali zadarmo výtlačok učebnice Beste Freunde, Super! , Menschen alebo Schritte international neu a taktiež certifikát o absolvovaní.
Seminár splnil svoj účel a každý z nás – účastníkov – si odniesol nielen pocit príjemne stráveného, zaujímavého popoludnia, ale určite inšpirujúce a aktivizujúce podnety, ktoré môže využiť v práci so svojimi žiakmi.
PhDr. Anna Drizgová