Európsky deň jazykov

Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. My sme Európsky deň jazykov oslávili vo štvrtok – 03. 10. 2019. Pani učiteľky Truchlíková a Baltová sa rozhodli, že nám týmto spôsobom spríjemnia deň a doprajú trochu uvoľnenej atmosféry.

Spojili sa teda ruštinári a nemčinári z II.A a II.B triedy.

Začalo to tak, že sme si povedali nejaké informácie o krajinách a navzájom si vymenili nejaké zaujímavosti z príslušného jazyka. Keďže v ruštine sa nepoužíva písmo ako u nás, ale azbuka, rozhodli sme sa, že nemčinárom predpíšeme aspoň nejaké základne písmena, aby sa čo to priučili a vedeli, že nie všetky písmená sú rovnaké ako tie naše.

Pokračovali sme jednoduchými otázkami typu : Ako sa voláš?, Ako sa máš?, Kde bývaš?, Koľko máš rokov?… Pričom ruštinári hovorili po rusky, nemčinári prekladali a naopak.

Keďže s Ruskom sa bezpochyby spája ruská zmrzlina a s nemecky hovoriacimi krajinami čokoláda, každý sme sa občerstvili zmrzlinou a Lindt čokoládou a s príjemnou náladou sme si vychutnávali horúcu kávu a čaj, a naďalej debatovali.

Bola to naozaj zaujímavá a príjemná hodina.

Týmto by sme sa chceli poďakovať hlavne pani učiteľkám za ochotu a zorganizovanie celej tejto akcie.

Ďakujeme!

Simona Šeroňová, II.A