Ist Deutsch eine schwere Sprache? Je nemčina ťažká?

Seminár učiteľov nemeckého jazyka pod týmto názvom sa konal na Obchodnej akadémii, Veľká okružná 32, v Žiline dňa 2. 11. 2016.

Seminára sa zúčastnili vyučujúce nemeckého jazyka na obchodnej akadémii PhDr. A. Drizgová, Mgr. E. Ftoreková a PhDr. A. Buriličevová spolu s 34 učiteľmi z celého stredného Slovenska.

Rekordná účasť učiteľov je dôkazom toho, aké aktuálne je vyučovanie nemeckého jazyka v našom kraji.

Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková zo Slezskej univerzity v Opave prijala pozvanie odborných garantov seminára Goethe inštitút v Bratislave a vydavateľstvo Hueber Verlag . Školila pedagógov na tému humanizácie vyučovania, zatraktívnenie a zefektívnenie vyučovania nemeckého jazyka na všetkých typoch škôl.

Počas seminára boli lektorkou odprezentované najnovšie učebnice ako aj praktické ukážky interaktívnych cvičení.

Pred samotným seminárom prezentovala Mgr. Hana Chmelárová Marková aktuálne prebiehajúcu kampaň Chceme vedieť nemecky. Hlavné poslanie tohto projektu je podporiť výučbu nemeckého jazyka už na základných školách, motivovať žiakov, aby sa bez obáv prihlásili na nemčinu a vybrali si ju ako druhý cudzí jazyk a podnietiť rodičov, aby svoje deti prihlásili práve na nemčinu, pretože vzhľadom na geografickú polohu Slovenska je nemčina logická voľba a môže byť do budúcnosti veľká výhoda.

Organizačne toto zaujímavé a vydarené podujatie zabezpečili predsedníčka Deutschlehrerstammtisch Žilina Mgr. D. Petrovská a predsedníčka predmetovej komisie nemeckého jazyka na našej obchodnej akadémii Mgr. E. Ftoreková.