Deň v LKW WALTER

Vo štvrtok 11. mája 2017  tretiaci z našej školy nastúpili v skorých ranných hodinách do luxusného autobusu, ktorý mal namierené smer  Viedeň – LKW WALTER.

Ako tretiaci už vieme, že LKW WALTER je špedičná firma, ktorá zabezpečuje prepravu tovarov takmer po celej Európe a jej blízkom okolí. Firma je ako rodinný podnik na trhu aktívna už 93 rokov a vo svojej centrále vo Viedni a pobočke v Tirolsku zamestnáva približne 1700 zamestnancov. LKW Walter podporuje najmä mladý dynamický kolektív a ako jedna z mála aj zamestnávanie čerstvých absolventov, ktorí tu svoju kariéru začínajú  programom  pod názvom „ Train the Winner“. Spolupracuje s viacerými obchodnými akadémiami na Slovensku – a teda aj s nami.

Po príchode do centrály nás milo privítala pani Jana Liptáková, ktorá sa nám venovala počas celej exkurzie. Na úvod nám pustila prezentáciu o vzniku a fungovaní LKW-WALTER. Potom odpovedala na všetky naše zvedavé otázky od nástupného platu cez jazykové kurzy až po rôzne aktivity, ktoré firma organizuje pre svojich zamestnancov. Neskôr sme sa rozdelili do skupín a každá so svojím slovenským sprievodcom, zamestnancom firmy, zamierila na niektoré oddelenie, napríklad Taliansko-Poľsko. V kanceláriách typu open space sme mohli zblízka sledovať ako práca prebieha. Sprievodca nám – popri pozorovaní práce a „ševelení“ rôznych jazykov do telefónov – rozprával svoje skúsenosti a zážitky z každodennej pracovnej činnosti. Na záver sme si vypočuli Filipa Guffu, absolventa našej školy, ktorý už 2 roky vo firme pracuje. Po posledných otázkach a fotografovaní sme sa s firmou a jej zamestnancami rozlúčili a plní nezabudnuteľných dojmov sme sa vrátili do autobusu.

Našou druhou zastávkou bol Schönbrunn. Nádherný zámok vo Viedni  s  ešte krajšími záhradami, bludiskom, botanickou záhradou, fontánami a  tiež jednou z najstarších ZOO na svete. Tí, ktorí mali chuť a energiu, mohli vyjsť na kopec, kde sa nachádza Gloriette, panoramatická terasa s nádherným výhľadom na veľkú časť Viedne a kde sa dnes nachádza aj kaviareň. Po nádhernej i keď krátkej obhliadke tohto krásneho miesta , sme opäť sedeli v autobuse, no už na ceste späť domov.

Teraz musíme sústrediť svoje myšlienky na nadchádzajúce pohovory na prax do LKW-WALTER a snažiť sa, aby sme boli úspešní :D

Za všetkých tretiakov sa chcem pani profesorke Anne Buriličevovej poďakovať za organizáciu tejto zaujímavej odbornej exkurzie.

H. Gaššová III. B