Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 16.12.2015 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci prvého až štvrtého ročníka v počte 13 záujemcov. Organizáciu olympiády zabezpečili PhDr.A. Buriličevová, PhDr.A. Drizgová a Mgr.E.Ftoreková. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: I. kategória -žiaci prvého a druhého ročníka a II. kategória -žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Preverili si tak svoje schopnosti  nielen v čítaní a porozumení textu, popisu obrázku, ale i v okamžitom reagovaní na témy, ktoré si vylosovali.

Veríme, že všetci získali odpoveďou, taktiež svojou účasťou i vlastnú skúsenosť , ktorá ich posunie a motivuje do ďalšieho štúdia nemeckého jazyka. Je potrebné dodať, že k tomu určite prispela  i príjemná atmosféra, ktorú sme si sami vytvorili.

Aké bolo umiestnenie žiakov v školskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v školskom roku 2015/2016:

I. kategória:

1.miesto:      Diana Muráriková,      trieda  II. B

2.miesto:      Denisa Brozová,           trieda  I. A

3.miesto:      Henrieta Gaššová,       trieda  II. B

Patrik  Salášek,             trieda  I. A

II. kategória:

1.miesto:        Veronika Salášková,     trieda  IV. D

2.miesto:        Rastislav Facek,             trieda  IV. D

 

Blahoželáme víťazom a všetkým želáme veľa chuti a pevnej vôle v prekonávaní samého seba v učení sa  cudzích jazykov!

PhDr. Anna Drizgová