tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Vianočná recepcia bankárov!

Dňa 18. 12. 2015 sa uskutočnila slávnostná vianočná recepcia žiakov tretieho ročníka voliteľného predmetu Bankovníctvo. Bankári pani profesorky Ing. Renáty Fojcíkovej prezentovali ako prví svoje práce v Power-Pointe a potom svoje práce odprezentovali bankári pani profesorky Ing. Dariny Kolmanovej. Vyhodnotili sme a najlepšími zo skupín boli – Veronika Šromková z III. C triedy a Alžbeta Ťažká z III. A triedy. Pochutili sme si na chlebíčkoch a diskusiou uzatvorili polrok práce v tomto predmete.

Ing. Renáta Fojcíková