Súťaž prezentácií v nemeckom jazyku

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Pravdivosť tejto starej múdrosti sme si možno nikdy neuvedomovali viac než dnes. Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní, otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale aj mysle, a tak prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi.

S každým ďalším cudzím jazykom sa rozširujú naše obzory a pohľad na svet. V tomto duchu sa na našej škole niesla dňa 10.04.2019 aj súťaž prezentácii nemeckých projektov, ktorá sa konala v odbornej jazykovej učebni nemeckého jazyka. Vybraní študenti 4-ročného štúdia obchodnej akadémie a 5-ročného bilingválneho štúdia obchodnej akadémie prezentovali projekty, ktoré sa zaoberali orientáciou na mape, európskymi jazykmi a gramatickými javmi, starší študenti prezentovali informácie ohľadom exkurzie do Berlína alebo ohľadom plánov letnej dovolenky. Pri hodnotení sa bral ohľad nielen na gramatickú a lingvistickú stránku, ale aj na vizuálny charakter prezentácie a spôsob prezentovania. Nemecké jazykové schopnosti súťažiacich boli veľmi vyrovnané, napriek tomu sa mohli obsadiť len prvé tri miesta v každej z troch stanovených kategórií. Víťazom srdečne blahoželáme! Už teraz sa tešíme na budúcoročné prezentovanie nemeckých projektov.

Vyhodnotenie súťaže prezentácií v nemeckom jazyku

I. kategória

                        1. miesto      Veronika Ďuríková II.G

                        2. miesto       Tomáš Turjak II.G

                        3. miesto       Tatiana Mišíková II.H

II. kategória

                        1. miesto       Tomáš Hrošovský III.G

                        2. miesto       Vanesa Majerčíková II.A

                        3. miesto       Patrícia Mešková II.B

III. kategória

                        1. miesto       Petra Šenkárová IV.G

                        2. miesto       Michaela Šeríková III.A

                        3. miesto       Marianna Paúrová IV.G

Gratulujeme!!!