Domov KONTAKTY

Záujem žiakov základných škôl o štúdium na Obchodnej akadémii v Žiline

Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi stredné odborné školy ekonomického zamerania, o ktoré je dlhodobý záujem zo strany žiakov základných škôl. Podľa aktuálneho stavu naplnenosti stredných škôl pre školský rok 2013/2014, ktorý zverejnil Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave, je najväčší záujem žiakov 9. ročníka základných škôl v Žilinskom kraji o študijný odbor 6317 M obchodná akadémia na Obchodnej akadémii v Žiline.

Naša škola má svoje prvenstvo aj v celoslovenskom prehľade záujmu žiakov 9. ročníka základných škôl o študijný odbor 6317 M obchodná akadémia (stav ku dňu 28. 03. 2013).

P.č. Názov školy Adresa Kraj Prihlásení žiaci – prijímacie konanie
1. termín 1. termín a 2. termín
1. Obchodná akadémia  Veľká okružná 32, Žilina Žilinský kraj 150 272
2. Obchodná akadémia Milana Hodžu Martina Rázusa 1, Trenčín Trenčiansky kraj 148 250
3. Obchodná akadémia  Bolečkova 2, Nitra Nitriansky kraj 141 256
4. Obchodná akadémia  Watsonova 61, Košice Košický kraj 136 218
5. Obchodná akadémia Murgašova 94, Poprad Prešovský kraj 122 214
6. Obchodná akadémia Jozefa Gregora Tajovského Tajovského 25, Banská Bystrica Bansko-bystrický kraj 121 208
7. Obchodná akadémia  Jesenského 256/9, Považská Bystrica Trenčiansky kraj 113 209
8. Obchodná akadémia Kukučínova 2, Trnava Trnavský kraj 97 146
9. Obchodná akadémia  Račianska 107, Bratislava Bratislavský kraj 96 173
10. Obchodná akadémia F. Madvu 2, Prievidza Trenčiansky kraj 93 184

Štatistika záujmu žiakov 9. ročníka základných škôl o stredné školy pre školský rok 2013/2014 potvrdzuje, že Obchodná akadémia v Žiline je nielen stredná odborná škola s viac ako sedemdesiatročnou tradíciou, ale aj pojem opisujúci kvalitu stredoškolského odborného vzdelávania ekonomického zamerania v Žilinskom kraji.