Zoznam študentov I. B

Triedny učiteľ: Ing. Kostolná Michaela

Zástupca: PhDr. Drizgová Anna

Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 4 dievčat: 21

 1. Balátová Petra (2. Skup.)
 2. Belanová Tamara (1. Skup.)
 3. Bíziková Bronislava (2. Skup.)
 4. Drevená Natália (2. Skup.)
 5. Dudusová Rebeka (2. Skup.)
 6. Ďuračíková Terézia (2. Skup.)
 7. Gánoczyová Natália (2. Skup.)
 8. Gašparová Daniela (1. Skup.)
 9. Kapitulíková Laura (1. Skup.)
 10. Klagová Katarína (1. Skup.)
 11. Kozáček Martin (2. Skup.)
 12. Krupová Nikola (2. Skup.)
 13. Kubianová Petra (1. Skup.)
 14. Macangová Simona (2. Skup.)
 15. Makuková Nikola (1. Skup.)
 16. Martinka Matúš (2. Skup.)
 17. Martinusíková Lucia (1. Skup.)
 18. Mešková Patrícia (1. Skup.)
 19. Miho Marián (1. Skup.)
 20. Michalcová Kristína (1. Skup.)
 21. Rajmová Darina (1. Skup.)
 22. Repáň Jakub (1. Skup.)
 23. Síčová Katarína (2. Skup.)
 24. Tarabová Kristína (2. Skup.)
 25. Žídeková Monika (1. Skup.)