Zoznam študentov I.B

Triedny učiteľ: Ing. Renáta Fojcíková

Zástupca: Mgr. Martina Hubená

Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 2 dievčat: 18

 1. Badíková Nikola
 2. Bubica Samuel
 3. Ďurčová Kristína
 4. Gavendová Lucia
 5. Kormancová Laura
 6. Kubová Andrea
 7. Kupková Kristína
 8. Kurucárová Vanesa
 9. Michalová Lujza
 10. Michalovičová Sára
 11. Mravcová Ivona
 12. Ondrišková Karolína
 13. Palajová Jana
 14. Pompurová Ivana
 15. Prášková Bronislava
 16. Švecová Alžbeta
 17. Tabačková Aneta
 18. Trnka Andrej
 19. Trnková Viktória
 20. Verešová Viktória