tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Zoznam študentov I.A

Triedny učiteľ: Ing. Lenka Synáková

Zástupca: PhDr. Anna Buriličevová

Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 6 dievčat: 16

 1. Abrahamovičová Sabína (2. skup.)
 2. Buffová Anna (1. skup.)
 3. Búšovská Lucia (1. skup.)
 4. Cabadaj Matúš (1. skup.)
 5. Černeková Simona (1. skup.)
 6. Flimmelová Katarína (2. skup.)
 7. Hanuliaková Annamária (1. skup.)
 8. Imríšková Vladimíra (1. skup.)
 9. Janurová Miriam (1. skup.)
 10. Kačáni Marek (1. skup.)
 11. Kozáriková Aneta (2. skup.)
 12. Macková Mária (1. skup.)
 13. Mešková Simona (1. skup.)
 14. Michálek Kevin (1. skup.)
 15. Nováková Ema (1. skup.)
 16. Parčiš Adam (1. skup.)
 17. Plačko Adrián (2. skup.)
 18. Pohanková Veronika (2. skup.)
 19. Prášek Sebastián (2. skup.)
 20. Šeroňová Simona (1. skup.)
 21. Šuteková Mária (2. skup.)
 22. Vysoká Denisa (2. skup.)