Zoznam študentov I.A

Triedny učiteľ: Ing. Lenka Synáková

Zástupca: PhDr. Anna Buriličevová

Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 5 dievčat: 15

 1. Abrahamovičová Sabína
 2. Buffová Anna
 3. Búšovská Lucia
 4. Černeková Simona
 5. Flimmelová Katarína
 6. Hanuliaková Annamária
 7. Imríšková Vladimíra
 8. Janurová Miriam
 9. Kačáni Marek
 10. Kozáriková Aneta
 11. Macková Mária
 12. Mešková Simona
 13. Michálek Kevin
 14. Parčiš Adam
 15. Plačko Adrián
 16. Pohanková Veronika
 17. Šeroňová Simona
 18. Šuteková Mária
 19. Vysoká Denisa